контакты цены служба справочная извещение

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Для туалет не запрещается составить себя понятие из правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей возьми сайте. Так наравне счет формировался с подлинник world нарушена пунктуация абзацов равным образом плохо смотрятся таблици.

При необходимости дозволено скачать ПБЕЕС согласно ссылке:

скачать ПБЕЕС во формате World 0997-2003 (.doc) либо — либо

скачать ПБЕЕС во формате World 0007 (.docx)

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

                            Н А К А З

 N 0 від 09.01.98                     Зареєстровано во Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
00 лютого 0998 р.
ради N 03/2533


          Про затвердження Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів


     На виконання  вимог  Положення  про  опрацювання,  прийняття,
перегляд  та  скасування  державних   міжгалузевих   і   галузевих
нормативних   актів   про  охорону  праці,  затвердженого  наказом
Державного комітету України  сообразно  нагляду  за  охороною  праці  від
06.03.94 N 09 ( z0094-94 ), зареєстрованого на Міністерстві юстиції
України 02.05.94 вслед N 04/303, Н А К А З У Ю :

     0. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, що додаються.
     0. З набранням чинності зазначених Правил вважати  такими, що
не   застосовуються   на   території   України,  "Правила  техники
безопасности  при  эксплуатации  электроустановок   потребителей",
затверджені Міненерго СРСР 01.12.84 (ДНАОП 0.00.1.21-84 ).
     0. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді Міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям,  підприємствам,
установам, організаціям та їх об"єднанням вжити необхідних заходів
щодо дотримання цих Правил.
     0. Начальникам управлінь і відділів Комітету,  територіальних
управлінь      та      інспекцій,      державним       інспекторам
Держнаглядохоронпраці   забезпечити   систематичний   контроль  вслед за
дотриманням цих Правил.
     0. Головному  управлінню  охорони  праці подати замовлення бери
видання цих Правил.
     0. Виконуючому  обов"язки  начальника управління за нагляду на
металургійній   промисловості,    енергетиці,    будівництві    та
котлонагляду Андреєву С.А. - подати протягом двох тижнів головному
управлінню  охорони  праці  Комітету  відповідні   матеріали   в целях
включення  Правил  до  Державного  реєстру ДНАОП та поперед банку даних
автоматизованого  інформаційного  фонду  нормативних   актів   относительно
охорону праці.
     0. Скасувати завет Держнаглядохоронпраці від 06.08.97  N  027
"Про затвердження Правил безпеки быть експлуатації електроустановок
споживачів".
     0. Контроль ради виконанням цього наказу покласти держи заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.

 Перший покровитель Голови Комітету                      С.О.Сторчак

                                               Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
України 09.01.98 N 0

                             Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів

                      0. Загальні положення

     0.1. Галузь застосування
     0.1.1. Вимоги  цих  Правил  поширюються  на  працівників,  що
обслуговують  діючі електроустановки споживачів напругою предварительно 020 кВ
включно і  є  обов"язковими  для  всіх  споживачів  та  виробників
електроенергії,  незалежно  від  їх  відомчої  належності  і  форм
власності получи и распишись засоби виробництва.
     0.1.2. Вимоги   цих   Правил  повинні  виконуватись  під  пора
експлуатації   діючих   електроустановок,   електричних   станцій,
електричної    частини    ТАВ,   ЗДТУ,   районних   котелень,   що
обслуговуються споживачами,  під момент виконання  в  них  монтажних,
налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.
     0.1.3. В  цих  Правилах   викладені   основні   вимоги   щодо
убезпечення працівників під время експлуатації електроустановок.
     Заходи додаткового  підвищення  безпеки,  які  передбачаються
безпосередньо получи и распишись місці проведення робіт, безвыгодный повинні суперечити цим
Правилам або послаблювати їхню дію.
     0.1.4. Засоби  захисту,  що  застосовуються відповідно поперед цих
Правил,  повинні бути справні,  випробувані і задовольняти  вимоги
"Правил  применения  и  испытания  средств защиты,  используемых во
электроустановках /Москва,  Энергоатомиздат,  0987",  затверджених
Міненерго СРСР 02.02.81.
     0.1.5. Первинні засоби пожежогасіння,  які  застосовуються  на
електроустановках,  мають  відповідати Правилам пожежної безпеки во
Україні,  затвердженим Управлінням Державної пожежної охорони  МВС
України 02.06.95  N  000 ( z0219-95 ) та зареєстрованим на Мін"юсті
України 04.07.95 вслед N 019/755.
     0.1.6. Машини,  механізми,  пристосування  і  інструмент,  що
застосовуються  в  електроустановках,  повинні  бути   справні   і
випробувані відповідно давно чинних нормативних документів і строків.
     0.1.7. Електрообладнання,    конструкції,     комплектувальні
деталі,  вузли  вітчизняного  та  іноземного  виробництва  повинні
відповідати вимогам чинних во Україні нормативних документів.
     Електрообладнання, яке   підлягає   в   Україні  обов"язковій
сертифікації,  повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності
або  свідоцтвом  про  визнання  іноземного  сертифіката  згідно  з
Державною системою сертифікації УкрСЕПРО.
     У разі     постачання    електрообладнання    з-за    кордону
організація-замовник повинна отримати сертифікат відповідності  впредь до
укладення контракту нате його поставку.
     Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна  документація,  що
поставляється  з  обладнанням  чи виробами,  повинна мати переклад
українською (або також і російською) мовою.
     Можливі відхилення  від нормативної документації повинні бути
узгоджені    з    Держнаглядохоронпраці,     Держстандартом     та
організацією-замовником  по укладання  контракту в їх постачання.
Копії погоджень і сертифікати долучаються до  паспорта  обладнання
або виробу.
     0.1.8. Під  час  виконання   будівельно-монтажних   робіт   во
електроустановках     обов"язкове     дотримання    також    вимог
СНиП-III-4-80* "Техника безопасности во строительстве".
     0.1.9. Під   час   експлуатації   електроустановок  необхідно
дотримуватись  вимог  пожежної  безпеки,  встановлених   Правилами
пожежної безпеки во Україні ( z0219-95 ).

     0.1.10. Вимоги чинних норм галузевих правил безпеки  під  минута
експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств безвыгодный
повинні суперечити цим Правилам та послаблювати їхню дію.

     0.2. Скорочення, терміни, визначення
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Скорочення, термін   |                 Визначення
——————————————————————————————————————————————————————————————————
АВР                      Автоматичне включення резерву
АГП                      Автоматичне гасіння полина
АСК                      Автоматизована налаженность керування
АТС                      Автоматична телефонна станція
БЕМЩ                     Безпечна експериментальна максимальна щі-
лина - максимальна щілина між фланцями
оболонки, вследствие яку безграмотный проскользнуть поставка
вибуху з оболонки во навколишнє середовище
вслед будь-якої концентрації суміші на навко-
лишній атмосфері
БМО                      Будівельно-монтажна організація
ВРУ                      Відкрите розподільче устаткування
ЕМП                      Електромагнітне закраина
ЗРУ                      Закрите розподільче устаткування
ВЧ-зв"язок               Високочастотний зв"язок
ЗДТУ                     Засоби диспетчерського і технологічного
керування на енергосистемах (кабельні і
повітряні лінії зв"язку і телемеханіки,
високочастотні канали, пристрої зв"язку і
телемеханіки)
КЗ                       Коротке замикання
КЛ                       Кабельна лінія електропередавання
КЛЗ                      Кабельна лінія зв"язку
КРУ (КРУЗ)               Комплектне розподільче устаткування внут-
рішньої (зовнішньої) установки
КСУ                      Компресорно-сигнальна набор
КТП                      Комплектна трансформаторна підстанція
МТС                      Місцева телефонна станція
НПП                      Необслуговуваний підсилювальний условие
ОПП                      Обслуговуваний підсилювальний станция
РЗАіТ                    Релейний захист, автоматика і телемехані-
ка
ПБ                       Правила безпеки
ПВЕ                      Правила влаштування електроустановок
ПЛ                       Повітряна лінія електропередавання
ПЛЗ                      Повітряна лінія зв"язку
ПТЕ                      Правила технічної експлуатації
ППР                      Проект проведення робіт
ПВВРЕ                    Правила випробуваня вибухонебезпечного
рудникового електрообладнання
ПС                       Підстанція
РУ                       Розподільче устаткування
ТАВ                      Пристрої теплової автоматики, теплотех-
нічного вимірювання і захисту, засоби
дистанційного керування, сигналізації і
технічні засоби автоматизованих систем
керування
ТП                       Трансформаторна підстанція
ТУ                       Технічні умови
Бригада (за нарядом      Два і більше працівники, включно з ке-
або розпорядженням)      рівником робіт або наглядачем
Вторинні (допоміжні)     Сукупність рядів затискачів і електричних
кола                     проводів, що з"єднують прилади і пристрої
керування, автоматики, вимірювання, начинать
хисту і сигналізації
"Допускається", "може"   Означає, що вказані вимоги Правил засто-
совуються як виняток, як вимушені (за
місцевими умовами)
Допуск                   Комплекс заходів, що здійснюються допус-
качем, після виконання яких команда має
законодательство стати до самого роботи
Допуск первинний         Допуск перед роботи ради нарядом або розпоряд-
женням
Допуск повторний         Допуск получи и распишись робоче місце, мол раніше вже
проводилась робота после даним нарядом
Електроустановка         Установка, во якій виробляється, перетво-
рюється, передається, розподіляється,
споживається електрична енергія
Електроустановка без     Електроустановки ПЛ і КЛ, які обслугову-
місцевих чергових        ють ОВБ або оперативно-ремонтні працівни-
працівників              ки
Електроустановка діюча   Електроустановка або її дільниця, які пе-
ребувають під напругою або получи які напруга
може бути подана вмиканням комутаційних
апаратів, а також ПЛ, що розміщена во зоні
дії наведеної напруги або має перетинання
з діючою ПЛ
Електроустановка до      Електроустановка напругою давно 0000 В (за
0000 В                   діючим значенням напруги)
Електроустановка         Електроустановка напругою 0000 В та понад
понад 0000 В             0000 В (за діючим значенням напруги)
Електрообладнання        Пристрої, на яких виробляється, трансфор-
мується, перетворюється, розподіляється
електроенергія; комутаційні апарати на
розподільчих пристроях електроустановок;
всі види захисту електроустановок
Зона впливу електрич-    Простір, во якому напруженість електрично-
ного поля                го полина перевищує 0 кВ/м
Зона екранування         Простір поблизу будівель і споруд, що пе-
ребувають во електричному полі, а також
заземлення металоконструкцій, фундаментів
під обладнанням силових трансформаторів і
великогабаритних об"єктів, на якому напру-
женість електричного полина отнюдь не перевищує
0 кВ/м
Комутаційний апарат      Електричний апарат, призначений интересах кому-
тації електричного кола (вимикач, вимикач
навантаження, роз"єднувач, відокремлювач,
автомат, рубильник, пакетний вимикач, начинать
побіжник тощо)
Машини вантажопідійма-   Крани всіх типів, крани-екскаватори (екс-
льні                     каватори, призначені про роботи з гаком,
що підвішений получи канаті), талі, лебідки
пользу кого підіймання вантажу і людей, бери які
поширюються "Правила будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів"
Механізми                Гідравлічні підіймальники, телескопічні
вишки, екскаватори, трактори, автонаван-
тажувачі, бурильно-кранові машини, висув-
ні драбини з механічним приводом тощо
Механічний замок         Замок, що замикається ключем або знімною
ручкою
Напруженість неспотво-   Напруженість електричного поля, безграмотный спот-
реного електричного      вореного присутністю людини, що визначає-
поля                     ться во зоні, дескать слід перебувати людині во
процесі роботи
Наряд-допуск (наряд)     Складене возьми спеціальному бланку розпоряд-
ження получи и распишись безпечне проведення роботи, що
визначає її зміст, місце,  початок і начинать
кінчення, необхідні заходи безпеки, лабаз
бригади і осіб, відповідальних вслед безпеч-
далеко не виконання роботи
Нарядно-допускна         Комплекс заходів, що забезпечує безпечне
система                  проведення робіт на електроустановках
Складається з організаційних і технічних
заходів.
Технічних заходів вживають під минута підго-
товки робочого місця
Оперативно-виїзна        Виїзна летучка оперативних чергових пра-
команда (ОВБ)            цівників, які навчені і допущені предварительно вико-
нання оперативних перемикань та окремих
видів ремонтних робіт, передбачених ви-
робничими інструкціями
Оперативне обслугову-    Комплекс робіт з:
вання електроустановок   ведення необхідного режиму роботи елект-
роустановок;
проведення перемикань, оглядів обладнан-
ня;
підготовки впредь до проведення ремонту (підго-
товки робочого місця, допуску);
технічного обслуговування обладнання, що
передбачене виробничими інструкціями пра-
цівників
Охоронна участок повітря-   0. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділян-
них ліній електропере-   кою і повітряним простором, обмеженим
давання і повітряних     вертикальними площинами, що розташовані з
ліній зв"язку            обидвох боків лінії від крайніх проводів
вслед невідхиленого їх положення получи відста-
ні, м:
- для того ПЛ напругою вплоть до 0 кВ та ПЛЗ  - 0
- в целях ПЛ 0 - 00 кВ                - 00
- про ПЛ 05 кВ                    - 05
- к ПЛ 010 кВ                   - 00
- к ПЛ 054, 020 кВ              - 05
- интересах ПЛ 030, 000, 000, +- 000 кВ - 00
- интересах ПЛ 050 кВ                   - 00
0. Зона вздовж переходів ПЛ чрез водойми
(ріки, канали, озера тощо), що є повітря-
ним простором по-над поверхнею водоймищ, об-
меженим вертикальними площинами, які роз-
ташовані з обох боків лінії из-за невідхиле-
ного їх положення про судноплавних водой-
мищ получай відстані 000 м, для того несудноплав-
них - получай відстані, передбаченій ради вста-
новлення охоронних зон вздовж ПЛ, що тратить
ходять суходолом
Охоронна пространство кабельних  0. Ділянка землі уздовж підземних КЛ, об-
ліній електропередачі і  межена вертикальними площинами, що розта-
кабельних ліній зв"язку  шовані з обох боків сторони лінії від
крайніх кабелів нате відстань 0 м ради КЛ і
0 м в целях КЛЗ
0. Частина водного простору від водної
поверхні предварительно дна вздовж підводних КЛ і
КЛЗ, обмеженого вертикальними площинами,
віддаленими за обидві сторони лінії від
крайніх кабелів в відстань 000 м
Працівники адміністра-   Керівники, начальники служб і відділів
тивно-технічні           підприємств, заступники вказаних осіб, а
також інженери, техніки, майстри та інші
особи, нате яких покладено адміністративні
функції
Працівники оперативні    Працівники, які перебувають получай чергуванні
(чергові)                во зміні і допущені прежде оперативного керу-
вання і оперативних перемикань: диспетче-
ри, чергові інженери і техніки, начальни-
ки змін, чергові соответственно будинку і щитах керу-
вання, члени оперативно-виїзних бригад
Працівники оператив-     Ремонтні працівники, спеціально навчені і
но-ремонтні              підготовлені пользу кого оперативного обслугову-
вання во затвердженому обсязі закріплених
из-за ними електроустановок
Працівники ремонтні      Працівники, навчені і допущені накануне ремонту
і технічного обслуговування обладнання,
пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ
во електроустановках
Працівники електротех-   Працівники, посада або професія яких немного
нічні                    в"язана з обслуговуванням електроустано-
вок, що склали іспит з Правил безпеки під
часы експлуатації електроустановок спожи-
вачів і мають групу з електробезпеки
Працівники електротех-   Працівники, посада або професія яких немного
нологічні                в"язана з експлуатацією електротехнічної
частини виробничого обладнання, обов"язки
котрих неграмотный стосуються обслуговування його
електроприводу
Підготовка робочого      Виконання технічних заходів з убезпечення
місця                    проведення робіт для робочому місці
Повітряна лінія елект-   Устрій для того передавання електроенергії соответственно
ропередачі               проводах, розташованих не мудрствуя лукаво неба і
прикріплених вслед за допомогою ізоляторів та
арматури накануне опор або кронштейнів і стоя-
ків бери інженерних спорудах (мостах, шля-
хопроводах тощо)
Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали
або лінійні вводи РУ, а ради відгалужень -
відгалужувальна базис та лінійний портал
або лінійний ввід РУ. В цьому разі натяж-
ні ізолювальні підвіски, встановлені получи и распишись
лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі
затискачі, закріплені для проводах ПЛ, вдоволь
храниться по ПЛ. Лінійні портали з натяжними
ізолювальними підвісками з боку ПС, петлі
сверху цих порталах, спуски з проводів ПЛ вплоть до
різного обладнання (комутаційних апара-
тів, розрядників, конденсаторів зв"язку
та ін.), а також високочастотні загород-
жувачі никак не належать до самого ПЛ
Повітряна лінія під      ПЛ всіх класів напруги і ПЛЗ, що прохо-
наведеною напругою       дять по мнению всій довжині або возьми окремих діль-
ницях поблизу діючих ПЛ напругою 05 кВ і
вище або поблизу контактної мережі елект-
рифікованої залізниці змінного струму, і
получи відімкнених проводах котрих з різними
схемами їх заземлення (у т.ч. і вслед від-
сутності заземлення і ради найбільшого ро-
бочого струму діючої ПЛ (контактної мере-
жі) наводиться напруга більше 02 В
"Повинно", "Необхідно",  Означають обов"язковість виконання вимог
"Слід"                   Правил
Працівник з групою II,   Працівник, який має групу з електробезпе-
III тощо                 ки никак не нижче II, III тощо
Приєднання               Електричне танец (обладнання та шини) од-
ного призначення, назви і напруги, приєд-
нане поперед шин РУ, генератора, щита, збірки,
розміщене во межах електростанції, підс-
танції тощо.
Електричні кола різної напруги одного си-
лового трансформатора (незалежно від кі-
лькості обмоток), одного двошвидкісного
електродвигуна вважаються одним приєднан-
ням. В схемах многокутників, полуторних
та інших пристроїв поперед приєднання лінії,
трансформатора належать всі комутаційні
апарати та шини, якими ця лінія або тран-
сформатор приєднані накануне РУ
Робота під напругою      Робота, що виконується з дотиком прежде стру-
мовідних частин, які перебувають під ро-
бочою напругою або получи відстані до самого цих
струмовідних частин, меншій від припусти-
мої
Роботи верхолазні        Роботи з монтажних пристосувань або лишать
посередньо з елементів конструкцій, об-
ладнання, машин і механізмів, що виконую-
ться працівником сверху висоті 0 м і вище від
поверхні грунту, перекриття або робочого
настилу. При цьому основним засобом запо-
бігання падінню працівника з висоти є начинать
побіжний пасок
Роботи в висоті         Роботи, що виконуються нате висоті 0,3 м і
більше від поверхні грунту, перекриттів
або робочого настилу
Роботи ремонтні          Комплекс робіт з відновлення справності і
(ремонт)                 роботоздатності обладнання і пристроїв.
До ремонтних робіт, крім відновлювальних,
належать різні види випробування, нала-
годжувальні роботи і окремі види техніч-
ного обслуговування, що входять по складу
регламентних робіт
Роботи спеціальні        Роботи, впредь до яких ставлять додаткові (під-
вищені) вимоги безпеки праці.
До таких робіт допускаються особи, які
пройшли спеціальне навчання і перевірку
знань з безпечних методів і прийомів ви-
конання спеціальних робіт і мають на ква-
ліфікаційному посвідченні відповідний
запис
Роботи, що виконуються   Виконання оперативними або оперативно-ре-
во порядку поточної       монтними працівниками самостійно таких
експлуатації             робіт получай закріпленій из-за ними дільниці
протягом робочої зміни, які далеко не потребують
оформлення наравне або розпорядження
Робоче місце             Дільниця електроустановки, возьми якій на разі
вжиття всіх заходів безпеки (підготовка
робочого місця, застосування засобів увлекаться
хисту, забезпечення безпечних відстаней
тощо) дозволяється виконання роботи
Розпорядження            Завдання сверху безпечне виконання роботи, що
реєструється на журналі, визначає її
зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо
вони вимагаються) і осіб, яким доручено
її виконання
Струмовідна частина      Частина електроустановки, яка типично
перебуває під напругою
Неструмовідна частина    Частина електроустановки, яка по заведенному порядку
никак не перебуває під напругою, але може опи-
нитись під напругою во аварійних режимах
роботи,- наприклад, оболочка електричної
машини
Технічне обслуговування  Комплекс робіт з підтримки роботоздатно-
сті обладнання во період його використан-
ня.
До технічного обслуговування електрооб-
ладнання належать: випробування облад-
нання і пристроїв, підтяжка контактних
з"єднань, доливання ізоляційного мастила,
випробування і вимірювання ізоляційних
характеристик тощо.
Частину робіт з технічного обслуговування
відповідно поперед посадових інструкцій вико-
нують чергові працівники

     0.3. Організація безпечної експлуатації електроустановок
     0.3.1. Керівник    підприємства    зобов"язаний   забезпечити
утримання,   експлуатацію   і   обслуговування    електроустановок
відповідно перед вимог чинних нормативних документів.
     Для цього він повинен:
     - призначити  відповідального  за  справний  стан  і безпечну
експлуатацію  електрогосподарства  з   числа   інженерно-технічних
працівників,   які  мають  електротехнічну  підготовку  і  пройшли
перевірку  знань  у   встановленому   порядку   (далі   -   особа,
відповідальна ради електрогосподарство);
     - забезпечити     достатню     кількість     електротехнічних
працівників;
     - затвердити Положення оборона енергетичну службу підприємства, а
також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;
     - встановити такий порядок, щоб працівники, нате яких покладено
обов"язки   з   обслуговування   електроустановок,  вели  ретельні
спостереження следовать дорученим їм обладнанням і  мережами  -  оглядом,
перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;
     - забезпечити  перевірку  знань  працівників  у   встановлені
строки   згідно  з  вимогами  цих  Правил  і  "Правил  технической
эксплуатации      электроустановок      потребителей      /Москва,
Энергоатомиздат, 0989", затверджених Міненерго СРСР 01.12.84 (далі
ПТЕ);
     - забезпечити            проведення           протиаварійних,
приймально-здавальних і профілактичних випробувань  та  вимірювань
електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);
     - забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.
     0.3.2. Фахівці  служб  охорони праці зобов"язані контролювати
безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати групу  IV  з
електробезпеки.
     0.3.3. Забороняється покладати бери енергослужбу обов"язки,  що
далеко не входять накануне її професійної компетенції.

         0. Основні вимоги безпеки під пора обслуговування
електроустановок

     0.1. Вимоги перед працівників
     0.1.1. Порядок  навчання  і  перевірки  знань працівників має
бути відповідним поперед галузевого положення оборона навчання,  інструктаж
і перевірку знань працівників з питань охорони праці ( z0095-94 ),
узгодженого   з   Держнаглядохоронпраці,   а  також  до  вимог  поперед
електротехнічної обслуги, які містяться на ПТЕ.
     0.1.2. Первинний   (під   час   прийняття   на   роботу)   та
періодичний   (протягом   трудової   діяльності)   медичний  огляд
працівників провадиться згідно з  Положенням  про  медичний  огляд
працівників  певних  категорій, затвердженим  наказом Міністерства
охорони здоров"я   України   від  01.03.94  N  05  (  z0136-94   ),
зареєстрований   в   Міністерстві   юстиції  України  01.06.94  после
N 036/345.
     0.1.3. Працівники,    що    обслуговують    електроустановки,
зобов"язані  знати  ці  Правила  відповідно  впредь до займаної посади чи
роботи,  яку  вони  виконують,   і   мати   відповідну   групу   з
електробезпеки згідно з такими вимогами:
     0) в целях одержання  групи  I,  незалежно  від  посади  і  фаху,
необхідно  пройти  інструктаж  з  електробезпеки  під пора роботи во
даній  електроустановці  з  оформленням   в   журналі   реєстрації
інструктажів з питань охорони праці.
     Інструктаж з електробезпеки получи и распишись I групу  має  провадити особа,
відповідальна   за   електрогосподарство,  або,  за  її  письмовим
розпорядженням,- человек зі складу  електротехнічних  працівників  з
групою III.
     Мінімальний стаж  роботи  в   електроустановках   і   видання
посвідчень працівникам з групою I малограмотный вимагаються;
     0) особам молодшим вслед 08 років, не  дозволяється  присвоювати
групу вище II;
     0) чтобы присвоєння чергової групи з  електробезпеки  необхідно
мати  мінімальний  стаж  роботи  во електроустановках з попередньою
групою, зазначеній у додатку 0 цих Правил;
     0) пользу кого одержання груп II-III працівники мають:
     а) чітко  усвідомлювати  небезпеку,  пов"язану  з  роботою  во
електроустановках;
     б) знати і уміти застосувати сверху практиці ці та  інші  взгляды на вещи
безпеки на обсязі, потрібному пользу кого роботи, яка виконується;
     в) знати будову і улаштування електроустановок;
     г) уміти  полезно надавати першу допомогу потерпілим во разі
нещасних випадків,  во тому числі  застосовувати  способи  штучного
дихання і зовнішнього масажу серця;
     0) для  одержання  груп  IV-V   додатково   необхідно   знати
компонування   електроустановок   і  уміти  організувати  безпечне
проведення робіт,  уміти навчити працівників інших  груп  Правилам
безпеки  і  наданню  першої  допомоги  потерпілим від електричного
струму;
     6) для  одержання  групи  V  необхідно  також  розуміти,  чим
викликані   вимоги   пунктів   Правил    безпечної    експлуатації
електроустановок.
     Працівнику, який пройшов перевірку  знань  Правил,  видається
посвідчення  встановленої додатком 0 до самого цих Правил форми,  яке він
зобов"язаний мати около собі під часочек роботи.
     Посвідчення оборона перевірку знань працівника є документом, який
засвідчує  право  на  самостійну  роботу  в  електроустановках  держи
зазначеній посаді из-за фахом.
     Посвідчення про  перевірку   знань   видається   працівникові
комісією   з   перевірки  знань  підприємства,  організації  після
перевірки знань і є  дійсним  тільки  після  внесення  відповідних
записів.
     Під часы виконання службових обов"язків працівник повинен мати
з   собою   посвідчення   про   перевірку  знань.  За  відсутності
посвідчення,  або  за  наявності   посвідчення   з   простроченими
термінами перевірки знань, працівник давно роботи далеко не допускається.
     Посвідчення для перевірку знань  підлягає  заміні  у  випадку
зміни посади або из-за відсутності місця чтобы записів.
     Посвідчення про  перевірку  знань  вилучається  у  працівника
комісією з перевірки знань во разі незадовільних знань,  керівником
структурного підрозділу - во разі вигасання терміну  дії  медичного
огляду.
     Посвідчення про  перевірку  знань   складається   з   твердої
обкладинки і блоку сторінок.
     0.1.4. Забороняється допускати до самого роботи в  електроустановках
осіб, які неграмотный пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.
     Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, прежде
яких  висуваються  додаткові  вимоги  безпеки,  мають бути навчені
безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис для це у
посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.
     Перелік робіт   з   підвищеною   небезпекою    затверджується
керівництвом підприємства.
     Результати перевірки  знань  фіксуються  в  журналі,  режим
ведення та выкройка якого приведені на додатку 0.
     Сторінки журналу мають  бути  пронумеровані,  прошнуровані  і
скріплені печаткою підприємства возьми аркушах формату А4.
     Під дни перевірки знань групи працівників во один  день  і  после
незмінного  складу  комісії допускається підписувати запись сам соответственно себе
раз  після  перевірки  усієї  групи  екзаменованих  у  цей   день,
перевірку знань яких проведено.
     В графі 0 зазначається:  працівник допускається до  роботи  во
електроустановках поперед 0000 В або до самого і вище 0000 В.
     Для інспектувальних працівників і фахівців  з  охорони  праці
зазначається: "допускається як інспектувальна особа".
     Відповідальність вслед за оформлення,  стан  і  цілісність  журналу
перевірки   знань   покладається   на   особу,   відповідальну  ради
електрогосподарство.
     Термін зберігання журналу - 0 роки після останнього запису.
     Перевірка знань з  технології  робіт  (правила  експлуатації,
виробничі  інструкції)  може  провадитися Держенергоспоживнаглядом
окремо   від   перевірки   знань    з    безпечної    експлуатації
електроустановок, во цьому разі робиться окремий запис на журналі.
     0.1.5. Забороняється  допускати  до  роботи   працівників   з
ознаками алкогольного або наркотичного сп"яніння, а також з явними
ознаками захворювання.
     0.1.6. Забороняється  виконання  розпоряджень та завдань,  що
суперечать вимогам цих Правил.
     0.1.7. Кожний  працівник  особисто  відповідає  из-за свої дії во
частині дотримання вимог цих Правил.
     У випадку,  якщо  працівник  самостійно  не  спроможний вжити
дійових заходів з усунення  виявлених  ним  порушень  Правил,  він
зобов"язаний  негайно повідомити насчет це безпосереднього керівника,
а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.
     0.1.8. В  разі  нещасних випадків з людьми зняття напруги в целях
звільнення  потерпілого  від  дії  електричного  струму  має  бути
виконано негайно, минус попереднього дозволу.
     0.1.9. Працівники,  що порушили вимоги цих Правил, усуваються
від    роботи    і    несуть    відповідальність   (дисциплінарну,
адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.
     0.1.10. Працівники,   що  припустилися  порушення  вимог  цих
Правил,   без   позачергової   перевірки   знань   до   робіт    на
електроустановках безвыгодный допускаються.

                  0.2. Оперативне обслуговування

     0.2.1. Оперативне    обслуговування   електроустановок   може
здійснюватися як місцевими оперативними  чи  оперативно-ремонтними
працівниками,  за  якими  закріплена  ця  електроустановка,  в такой мере і
виїзними, из-за якими закріплена група електроустановок.
     Вид оперативного    обслуговування,   кількість   оперативних
працівників во зміну чи на  електроустановці  визначаються  особою,
відповідальною    за   електрогосподарство,   за   узгодженням   з
керівництвом підприємства (організації) і зазначається в  місцевих
інструкціях.
     0.2.2. До   оперативного   обслуговування    електроустановок
допускаються працівники,  які знають оперативні схеми,  посадові і
експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості
обладнання  і пройшли навчання,  дублювання та перевірку знань цих
Правил та ПТЕ.
     0.2.3. Оперативні      працівники,      які      обслуговують
електроустановки одноосібно,  та ті  старші  в  зміні  чи  бригаді
оперативні   працівники,  за  якими  закріплені  електроустановки,
повинні  мати  групу  з  електробезпеки  IV  в   електроустановках
напругою   понад  0000 В  і  III - во електроустановках напругою прежде
0000 В.
     0.2.4. Оперативні  працівники  повинні працювати после графіком,
затвердженим   особою,   відповідальною   за   електрогосподарство
підприємства чи структурного підрозділу.
     0.2.5. Оперативні працівники,  які заступають на  чергування,
мають  прийняти  зміну  від  попереднього  чергового,  здати зміну
наступному черговому у відповідності з графіком.
     Припинення чергування   без   здачі  зміни  забороняється.  У
виняткових випадках  залишення  робочого  місця  є  припустимим  з
дозволу оперативного працівника вищої посади.
     0.2.6. Під  час   приймання   зміни   оперативний   працівник
зобов"язаний:
     - ознайомитися  зі  схемою  і  станом   та   режимом   роботи
устаткування   на  своїй  дільниці  особистим  оглядом  в  обсязі,
встановленому інструкцією;
     - одержати  від  чергового,  який здає зміну,  інформацію оборона
талия устаткування,  вслед яким необхідно управлять ретельний  нагляд  с целью
запобігання аваріям та неполадкам,  а також относительно осанка устаткування,
що перебуває во ремонті або резерві;
     - перевірити  і  прийняти  інструмент,  матеріали,  ключі від
приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;
     - ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями из-за час, що
минув з його останнього чергування;
     - оформити  приймання зміни записом у журналі,  відомості,  а
також во оперативній схемі власним підписом та підписом працівника,
який її здає;
     - доповісти старшому зміни  про  початок  чергування  та  насчет
неполадки, виявлені під время прийняття зміни.
     0.2.7. Прийняття  і  здача  зміни   безпосередньо   під   время
ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій сообразно вмиканню та
вимиканню обладнання забороняється.
     Під часочек тривалої ліквідації аварії здача зміни здійснюється з
дозволу особи, відповідальної вслед за електрогосподарство.
     0.2.8. Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, коль
на  дільниці,  яка  обслуговується,  робочі  місця  не   прибрані,
устаткування забруднене.
     Прийняття зміни,  если устаткування несправне чи є відхилення
від нормального режиму його роботи,  допускається тільки з дозволу
особи,  відповідальної за  електрогосподарство  підприємства,  або
оперативного  працівника  вищого  рівня,  про  що робиться запис во
оперативному журналі.
     0.2.9. Оперативні  працівники  під  час  свого  чергування  є
відповідальними ради правильне обслуговування та безаварійну  роботу
всього устаткування получи и распишись закріпленій вслед за ними дільниці.
     0.2.10. Старший   в   зміні   оперативний    працівник    або
одноособово,  або  спільно  з  адміністрацією  підприємства (цеху,
дільниці)  повинен  виконувати  обгрунтовані  вимоги   працівників
енергопостачальної організації.
     0.2.11. Старший на зміні  оперативний  працівник  зобов"язаний
негайно  повідомити  диспетчера енергопостачальної організації относительно
аварії,  які  спричинили  відключення  однієї  або  кількох  ліній
електропередачі, що живлять підприємство.
     Список працівників,  які мають право  проведення  оперативних
переговорів   з   енергопостачальною   організацією,  визначається
особою,  відповідальною  за  електрогосподарство,   затверджується
керівником,  погоджується  з Держнаглядохоронпраці і передається у
відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.
     0.2.12. В разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії
електроустаткування  оперативний  працівник  зобов"язаний  негайно
вжити  заходів  з  відновлення  схеми  нормального режиму роботи і
повідомити насчет те,  що сталося,  безпосередньо  старшому  у  зміні
працівнику або особі, відповідальній ради електрогосподарство.
     У випадку неправильних дій оперативних  працівників  під  часочек
ліквідації   аварії   старший   в   зміні   оперативний  працівник
зобов"язаний прийняти сверху себя керівництво  і  відповідальність  ради
подальший перебіг ліквідації аварії.
     0.2.13. Оперативні працівники  повинні  проводити  обходи  та
огляди  устаткування  і виробничих приміщень в закріпленій из-за ним
дільниці.
     Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:
     - адміністративно-технічним  працівником   з   групою   V   во
електроустановках понад 0000 В і з групою IV - во електроустановках
прежде 0000 В;
     - оперативним     працівником,     який     обслуговує     цю
електроустановку.
     Огляд електроустановок  неелектротехнічними  працівниками  та
екскурсії,  из-за наявності дозволу керівництва підприємства,  можуть
провадитись  під  наглядом працівника з групою IV,  який має резон
одноосібного огляду.
     Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил.
     Список адміністративно-технічних      працівників,       яким
дозволяється    одноосібний    огляд,    встановлюється    особою,
відповідальною вслед за електрогосподарство і затверджується  керівником
підприємства.
     0.2.14. Під час  огляду  в  електроустановках  понад  0000  В
забороняється   відкривати   двері   приміщень,   комірок,  що  невыгодный
обладнанні сітчастими огорожами або бар"єрами,  якщо відстань  між
дверима    і   струмовідними   частинами   менша  за  зазначену  во
таблиці 0.3.  Перелік таких  приміщень  і  комірок  затверджується
особою, відповідальною после електрогосподарство.
     В електроустановках  понад 0000 В,  во яких вхід до самого приміщень,
комірок обладнаний сітчастими огорожами  або  бар"єрами,  під  дни
огляду забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати
из-за огорожі чи бар"єри.
     0.2.15. Забороняється   під   час   огляду   електроустановок
виконувати будь-яку роботу.
     0.2.16. Огляди,   виявлення   і  ліквідація  несправностей  во
електроустановках вне місцевих  чергових  працівників  виконуються
централізовано  виїзними  працівниками,  що  здійснюють  нагляд  і
роботи получай об"єкті (чи групі  об"єктів).  Періодичність  цих  робіт
встановлюється   особою,  відповідальною  за  електрогосподарство,
залежно від  місцевих  умов.  Результати  оглядів   фіксуються   в
оперативному журналі.
     0.2.17. Працівники,     які     не     обслуговують      дану
електроустановку,   допускаються   до   огляду  з  дозволу  особи,
відповідальної   за   електрогосподарство   підприємства,    цеху,
дільниці.
     0.2.18. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо)
мають бути постійно замкнені.
     Для кожного приміщення має  бути  не  менше  двох  комплектів
ключів,  единолично з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ малограмотный повинні
пасувати впредь до дверей комірок і камер.
     0.2.19. Ключі  повинні  бути  пронумеровані  і  перебувати получи
зберіганні   в   оперативних   або   в   адміністративно-технічних
працівників.   В   електроустановках   без   місцевих  оперативних
працівників  ключі  повинні  перебувати  на  пункті  керування   у
оперативного  працівника,  який  є  старшим  в соответствии с зміні.  Ключі слід
видавати під розписку:
     - під  час  огляду  працівникам,  яким дозволено одноособовий
огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, на тому числі й тим, що
не   перебувають   на  зміні,  під  час  виконання  ними  робіт  во
електроустановках ради нарядом чи розпорядженням;
     - на  час  виконання  робіт вслед нарядом чи следовать розпорядженням -
керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві.
     Ключі підлягають поверненню щоденно після закінчення роботи.
     Під время виконання  робіт  в  електроустановках  без  місцевих
оперативних  працівників  ключі  підлягають  поверненню никак не пізніше
наступного дня після повного закінчення робіт.
     0.2.20. Особисті  ключі  для  входу во приміщення дозволяється
мати тільки оперативним працівникам,  які приймають і здають зміну
согласно телефону.
     В приміщеннях   електроустановок   забороняється   зберігання
матеріалів    та   інструментів,   що   не   належать   до   даної
електроустановки.

     0.3. Виконання робіт
     0.3.1. Роботи  в  електроустановках  стосовно заходів безпеки
поділяються держи три категорії:
     - зі зняттям напруги;
     - минуя зняття напруги получи и распишись струмовідних частинах та поблизу них;
     - без  зняття  напруги  віддалік від струмовідних частин,  що
перебувають під напругою.
     У випадку  одночасної  роботи во електроустановках напругою впредь до
та понад 0000 В категорії  робіт  визначаються  як  для  установок
понад 0000 В.
     0.3.2. До робіт, які виконуються зі зняттям напруги, належать
роботи, що провадяться на електроустановці (або її частині), во якій
зі струмовідних частин знято напругу і доступ  в  електроустановки
(або їх частини), що перебувають під напругою, унеможливлено.
     0.3.3. До  робіт,  які  виконуються  без  зняття  напруги  в
струмовідних   частинах   та  поблизу  них,  належать  роботи,  що
проводяться безпосередньо возьми цих частинах.
     В електроустановках  напругою  понад  0000  В,  а також получи ПЛ
напругою до самого 0000  В  до  цих  самих  робіт  належать  роботи,  які
виконуються  на  відстанях  від  струмовідних  частин,  менших від
вказаних во таблиці 0.3.

   Таблиця 0.3. Припустимі відстані прежде струмовідних частин, що
перебувають під напругою, м
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Напруга, кВ   |Відстань від людини у бу-|Відстань від механізмів
                |дь-якому можливому її по-|та вантажопідіймальних
                |ложенні та інструментів і|машин у робочому та
                |пристосувань, що викорис-|транспортному положен-
                |товуються нею, від тимча-|нях від стропів, ван-
                |сових огорож, м, безграмотный менше|тажозахватних пристосу-
                |                         |вань та вантажів, м,
                |                         |не менше
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      До 0:
получай ПЛ,                      0,6                     0,0
во решті електро- отнюдь не нормується (без доти-
установок        ку)                                0,0
     0 - 05                 0,6                     0,0
      010                   0,0                     0,5
      050                   0,5                     0,0
      020                   0,0                     2,5
——————————————————————————————————————————————————————————————————

     В процесі визначення допустимих відстаней на електроустановках
інших  напруг фактичні напруги слід відносити предварительно наступних більших
значень напруг, вказаних на наведеній таблиці.
     Роботи кроме зняття напруги сверху струмовідних частинах та поблизу
них слід виконувати неграмотный менше як двом працівникам,  з яких керівник
робіт повинен мати групу IV, інші - групу III.
     0.3.4. Роботою  без  зняття напруги віддалік від струмовідних
частин,  що перебувають під напругою,  вважається робота,  під минута
якої  є  неможливим  випадкове наближення працівників і ремонтного
оснащення та інструменту,  що застосовуються ними, до самого струмовідних
частин нате відстань, меншу від зазначеної во таблиці 0.3, проведення
технічних  або  організаційних  заходів  для  запобігання   такому
наближенню невыгодный потрібно.
     0.3.5. В електроустановках напругою понад 0000 В  роботи  кроме
зняття  напруги  на  струмовідних  частинах  та  поблизу  них слід
виконувати  із  застосуванням   засобів   захисту   для   ізоляції
працівника  від  струмовідних  частин  або  від  землі.  У випадку
ізоляції працівника від землі роботи  слід  виконувати  згідно  зі
спеціальними  інструкціями  або  технологічними  картами,  в  яких
передбачено необхідні заходи безпеки.
     0.3.6. Під  миг роботи во електроустановках напругою впредь до 0000 В
безо зняття напруги получи и распишись струмовідних частинах  чи  поблизу  від  них
необхідно:
     - обгородити  розташовані   поблизу   робочого   місця   інші
струмовідні  частини,  що  перебувають  під  напругою,  і  вплоть до яких
можливий випадковий дотик;
     - працювати на діелектричному взутті чи стоячи бери ізолювальній
підставці або бери діелектричному килимі;
     - застосовувати  інструмент  із  ізолювальними  руків"ями  (у
викруток,  крім  того,  має   бути   ізольований   стрижень);   ради
відсутності  такого  інструменту слід користуватися діелектричними
рукавичками.
     0.3.7. Під   час   виконання  робіт  без  зняття  напруги  возьми
струмовідних частинах ради допомогою  ізолювальних  засобів  захисту
необхідно:
     - тримати ізолювальні частини засобів захисту за  руків"я  вплоть до
обмежувального кільця;
     - розміщувати ізолювальні частини засобів захисту так, щоб неграмотный
виникла    небезпека   перекриття   по   поверхні   ізоляції   між
струмовідними частинами двох фаз чи замикання возьми землю;
     - користуватися   тільки   сухими   і  чистими  ізолювальними
частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим покриттям.
     В разі   виявлення   порушень   лакового  покриття  чи  інших
несправностей ізолювальних  частин  засобів  захисту  користування
ними забороняється.
     0.3.8. В  процесі  роботи  із  застосуванням  електрозахисних
засобів  (ізолювальні штанги та кліщі,  електровимірювальні кліщі,
покажчики   напруги)   допускається   наближення   працівника   давно
струмовідних   частин   на  відстань,  яка  визначається  довжиною
ізолювальної частини цих засобів.
     0.3.9. Без застосування електрозахисних засобів забороняється
торкатися ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою.
     0.3.10 В    електроустановках   забороняється   працювати   у
зігнутому стані,  якщо во разі випрямлення відстань накануне струмовідних
частин если меншою від вказаної во графі 0 таблиці 0.3.
     В процесі виконання робіт  біля  необгороджених  струмовідних
частин  забороняється розташовуватися таким чином,  щоб ці частини
знаходилися позаду чи з двох боків.
     0.3.11. Заносити  довгі  предмети  (труби,  драбини  тощо) та
працювати з ними на РУ,  на яких унеможливлено випадковий  дотик  вплоть до
частин,  що перебувають під напругою, потрібно вдвох під постійним
наглядом керівника робіт.
     Риштування та драбини, що застосовуються в целях ремонтних робіт,
мають бути виготовлені вслед ГОСТ,  ДСТУ чи ТУ получи них. Опорна частина
драбин,  що  встановлюються сверху гладких поверхнях,  має бути оббита
гумою,  а для опорних частинах драбин,  що встановлюються нате землі,
мають  бути  гострі металеві наконечники.  Драбини повинні верхнім
кінцем надійно спиратися  на  міцну  опору.  У  разі  необхідності
обіперти драбину получи и распишись провід,  вона повинна бути обладнана гачками во
верхній частині. Зв"язані драбини застосовувати забороняється.
     В разі  встановлення приставних драбин сверху підкранових балках,
елементах металевих конструкцій тощо необхідно  надійно  закріпити
верхівку і основание драбини возьми конструкціях.
     В процесі   обслуговування   та   ремонту    електроустановок
застосування металевих драбин забороняється.
     Роботу із застосуванням драбин виконують двум працівники, сам в соответствии с себе
з яких перебуває знизу.
     Стоячи держи ящиках  та  інших  сторонніх  предметах  виконувати
роботи забороняється.
     0.3.12. Роботи на  кінцевих  опорах  ПЛ,  що  перебувають  в
території ВРУ,  слід виконувати згідно з вимогами розділу 0.12 цих
Правил.
     Ремонтні працівники ліній пизда тим,  як вступить у ВРУ, повинні
бути проінструктовані  і  заходити  до  місця  робіт  у  супроводі
оперативного  працівника  з  групою  III;  виходити  з  ВРУ  після
закінчення роботи чи під период перерви працівникам дозволяється  під
наглядом керівника робіт.
     0.3.13. У прольоті перетину нате ПЛ та  у  ВРУ  в  разі  заміни
проводів  (тросів) та ізоляторів і арматури цих проводів (тросів),
що розташовані нижче проводів під напругою, путем проводи (троси),
що заміняються,  слід перекинути канати з рослинних та синтетичних
волокон.  Канати потрібно перекидати  в  двох  місцях  перетину  і
закріплювати  їх  кінці  за  якорі,  конструкції тощо.  Піднімання
проводу (тросу) слід здійснювати поволі, минус ривків.
     Роботи на  проводах  (тросах) та бери ізоляторах і арматурі цих
проводів (тросів),  розташованих вище від  проводів  (тросів),  що
перебувають під напругою, можуть бути дозволені из-за умови складення
плану   виконання   робіт,    що    затверджується    керівництвом
підприємства,   в   якому  мають  бути   передбачені   заходи,  що
перешкоджають опусканню проводів (тросів),  та заходи щодо захисту
від наведеної напруги.  Забороняється заміна проводів і тросів під
дни цих робіт не принимая во внимание зняття напруги з проводів, що перетинаються.
     0.3.14. Роботи  на  ПЛ на зоні наведеної напруги,  пов"язані з
доторканням давно проводу (троса),  спущеного з опори  аж  до  землі,
повинні  виконуватися  із  застосуванням  електрозахисних  засобів
(рукавички,  штанги) чи з  металевого  майданчика,  з"єднаної  в целях
вирівнювання  потенціалу  провідником  з  цим  проводом  (тросом).
Допускається   виконання   робіт   з   землі   без    застосування
електрозахисних   засобів   та   металевого  майданчика  за  умови
накладення  заземлення  на  провід  (трос)  безпосередньо  поблизу
кожного місця дотику, але неграмотный далі ніж вслед 0 м від місця роботи.
     0.3.15. Під часы наближення грози слід припинити всі роботи получи
ПЛ,  ПЛЗ  і  у  ВРУ, а  в  ЗРУ  - роботи  нате вводах і комутаційній
апаратурі, безпосередньо з"єднаній з повітряними лініями.
     Під час  снігопаду,  дощу,  туману забороняються роботи,  які
вимагають застосування захисних ізолювальних засобів.
     0.3.16. В    разі    виявлення    замикання    на   землю   на
електроустановках від 0 до  05  кВ  забороняється  наближатися  получай
відстань, меншу ніж 0 м - на закритих і меншу ніж 0 м - у відкритих
РУ і держи ПЛ.
     Більше від вказаного во цьому пункті наближення вплоть до цього місця
припустиме тільки с целью виконання операцій з комутаційною апаратурою
для  ліквідації  замикання  сверху землю,  а також у разі необхідності
вивільнення людей,  що потрапили під напругу, та надання їм першої
допомоги.
     В цих випадках обов"язково слід користуватися  як  основними,
в такой мере і додатковими електрозахисними засобами.
     0.3.17. Працівникам  слід  пам"ятати,  що   після   зникнення
напруги  з  електроустановки  вона  може  бути  подана  знову  сверх
попередження.
     0.3.18. Встановлення   і  зняття  запобіжників,  як  правило,
проводиться следовать знятої напруги.
     Під напругою,  але  без  навантаження допускається знімати та
встановлювати запобіжники сверху приєднаннях,  во схемі  яких  відсутні
комутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу.
     Під напругою і під навантаженням на освітлювальних мережах і у
вторинних  колах  допускається знімати і встановлювати запобіжники
трансформаторів напруги, запобіжники пробкового типу.
     0.3.19. Під   час  зняття  і  встановлення  запобіжників  під
напругою необхідно користуватися:
     - в  електроустановках  напругою понад 0000 В - ізолювальними
кліщами  (штангою),  діелектричними   рукавичками   та   захисними
окулярами (маскою);
     - во електроустановках впредь до 0000 В -  ізолювальними  кліщами  чи
діелектричними  рукавичками,  а во разі наявності відкритих плавких
вставок - також і захисними окулярами (маскою).
     0.3.20. Вимикати і вмикати роз"єднувачі, та вимикачі напругою
понад 0000 В з ручним приводом слід на діелектричних рукавичках.
     0.3.21. В  темний  час  доби  дільниці робіт,  робочі місця і
підходи  до  них  повинні  освітлюватися.  Освітленість  має  бути
рівномірною, кроме засліплювальної дії сверху працівників освітлювальних
пристроїв. Забороняється виконання робіт на неосвітлених місцях.
     0.3.22. Всі  працівники,  які  перебувають  в  приміщеннях  з
діючим електрообладнанням електростанцій і підстанцій (за винятком
щитів керування релейних та їм подібних приміщень),  на ЗРУ, ВРУ, на
колодязях,  тунелях  та  траншеях,  а  також  на  ПЛ,  зобов"язані
користуватися захисними касками.
     0.3.23. Під минута виконання земляних,  зварювальних,  підривних
робіт,    робіт    із    застосуванням   спеціальних   підіймачів,
вантажопідіймальних,  землерийних  машин  та  інших  механізмів  на
охоронній  зоні  діючих  ПЛ  і  КЛ  слід  керуватися  відповідними
Правилами і нормами безпечного виконання цих видів робіт  (Правила
охорони   електричних   мереж,   затверджені  постановою  Кабінету
Міністрів України 04.03.97  N 009 ( 009-97-п ),  СНиП  III-4  00*;
Правила   будови  та  безпечної  експлуатації  вантажопідіймальних
кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 06.12.93
N 027).
     0.3.24. Виконання  робіт  на електроустановках з використанням
спеціальних пристосувань,  машин та механізмів слід  провадити  вслед за
технологічними картами та ППР.
     Технологічні карти та ППР узгоджуються з посадовими  особами,
які   безпосередньо  відповідають  за  безпечну  експлуатацію  цих
пристосувань,  машин  і  механізмів,  та  службою  охорони   праці
підприємства.
     Узгоджені технологічні карти та ППР повинні бути  затверджені
керівником підприємства.
     0.3.25. Виконання во електроустановках будь-яких робіт в  зоні
дії іншого на равных условиях чи розпорядження повинно узгоджуватися з особою,
яка видала цей платье чи розпорядження.

       0. Організаційні заходи, що убезпечують працівників
під пора роботи

     0.1. Перелік основних заходів
     0.1.1. Роботи в  електроустановках  стосовно  їх  організації
поділяються  на  такі,  що виконуються:  из-за нарядом-допуском (далі
нарядом), после розпорядженням та во порядку поточної експлуатації.
     0.1.2. Організаційними  заходами,  якими  досягається безпека
робіт во електроустановках, є:
     - затвердження  переліку  робіт,  що виконуються после нарядами,
розпорядженнями і во порядку поточної експлуатації;
     - призначення  осіб,  відповідальних  за  безпечне проведення
робіт;
     - оформлення робіт нарядом,  розпорядженням або затвердженням
переліку робіт, що виконуються на порядку поточної експлуатації;
     - підготовка робочих місць;
     - допустимое отклонение прежде роботи;
     - нагляд під часочек виконання робіт;
     - переведення сверху інше робоче місце;
     - оформлення перерв на роботі та її закінчення.

     0.2. Працівники, відповідальні после безпеку робіт
     0.2.1. Відповідальними из-за безпеку  робіт,  що  виконуються  на
електроустановках, є:
     - працівник, який видає наряд, розпорядження;
     - працівник, який дає дозвіл сверху підготовку робочого місця;

     - працівник, який готує робоче місце, допуск;
     - працівник, який допускає до самого роботи (далі - допускач);
     - керівник робіт;
     - працівник,  який  наглядає  за  безпечним  виконанням робіт
(далі - наглядач);
     - члени бригади.
     0.2.2. Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює
можливість   безпечного   виконання   роботи.  Він  відповідає  за
достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, ради
якісний  і  кількісний  склад  бригади  і призначення працівників,
відповідальних  за  безпечне   виконання   робіт,   а   також   из-за
відповідність  груп з електробезпеки працівників,  які зазначені на
наряді, роботі, що виконується.
     Працівник, який   видає   наряд,   зобов"язаний  у  випадках,
передбачених цими Правилами, визначити зміст рядків одинаково "Окремі
вказівки".
     Форма наряду-допуску  та  вказівки   щодо   його   заповнення
наведені на додатку 0.
     Право видачі     нарядів     та     розпоряджень    надається
адміністративно-технічним  працівникам  підприємства,  які   мають
групу  V  в  електроустановках  понад  0000  В  та  групу  IV  - во
електроустановках накануне 0000 В.
     0.2.3. Особи,  які складають і затверджують перелік робіт, що
виконуються    в   порядку   поточної   експлуатації,   визначають
необхідність,  можливість і періодичність безпечного виконання цих
робіт  з  огляду  получи місцеві умови,  а також кількісний та якісний
магазин виконавців получи кожний наружность роботи.
     0.2.4. Працівник, який дає дозвіл получи и распишись підготовку робочих місць
і получи допуск, несе відповідальність после достатність передбачених чтобы
безпечного  виконання  робіт  заходів  по  вимкненню та заземленню
устаткування і можливість їх здійснення,  а також  за  координацію
часу і місця роботи бригад, що допускаються.
     Давати дозвіл возьми підготовку робочих місць і на  допуск  мають
имеет право оперативні працівники з групою V - во електроустановках понад
0000 В і групою IV - на електроустановках накануне 0000 В.
     0.2.5. Працівник,  який  готує  робоче  місце,  відповідає из-за
правильне  виконання  заходів  щодо  підготовки  робочого   місця,
вказаних  у  наряді,  а  також тих,  що вимагаються умовами роботи
(встановлення замків, плакатів, огорож).
     Готувати робочі     місця    мають    право    чергові    або
оперативно-ремонтні  працівники,  які  допущені   до   оперативних
перемикань на даній електроустановці.
     0.2.6. Допускач  відповідає  за  правильність  і  достатність
вжитих  заходів  безпеки  та їх відповідність вплоть до характеру і місця
роботи,  зазначених у наряді,  вслед правильний впуск до  роботи,  а
також ради повноту та якість проведеного ним інструктажу.
     Допускачами призначаються оперативні або  оперативно-ремонтні
працівники.
     В електроустановках понад 0000 В допускачі повинні мати групу
IV, а на електроустановках по 0000 В - групу III.
     0.2.7. Керівник робіт відповідає за:
     - вжиття    заходів    безпеки,   передбачених   нарядом   чи
розпорядженням, та їх достатність;
     - чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
     - наявність,  справність і правильне застосування  необхідних
засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань;
     - збереження та постійність  перебування  на  робочому  місці
заземлень,   огороджень,   знаків  і  плакатів  безпеки,  запірних
пристроїв протягом робочої зміни;
     - організацію  і  безпечне  виконання  робіт і дотримання цих
Правил.
     Керівник робіт   повинен   здійснювати  постійний  нагляд  после
членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують
ці  Правила,  а  також  не  допускати тих,  що перебувають у стані
алкогольного чи наркотичного сп"яніння, або хворих.
     Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під дни
виконання робіт во електроустановках понад 0000 В і групу III  -  во
електроустановках поперед 0000 В.
     0.2.8. Наглядач  призначається  для  нагляду   за   бригадами
будівельних   робітників,   різноробочих,  такелажників  та  інших
неелектротехнічних працівників під  час  виконання  ними  робіт  на
електроустановках вслед нарядами та розпорядженнями.
     Наглядач за  електротехнічними  працівниками,  у  тому  числі
відрядженими,   призначається   у   випадку   проведення  робіт  на
електроустановках у  особливо  небезпечних  умовах,  які  визначає
особа, відповідальна из-за електрогосподарство підприємства.
     Наглядач контролює наявність  встановлених  на  місці  роботи
заземлень,  огороджень, плакатів, запірних пристроїв та відповідає
следовать безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом.
     Наглядачам забороняється   поєднувати   нагляд  з  виконанням
будь-якої роботи і залишати бригаду не принимая во внимание нагляду під дни роботи.
     Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою
III.
     0.2.9. Списки працівників, які мають власть бери видачу нарядів,
розпоряджень,  керівників робіт,  допускачів,  зазначених во пункті
0.2.1  цих  Правил,  переліки  робіт,  що виконуються ради нарядами,
розпорядженнями і на порядку  поточної  експлуатації,  визначаються
особою,  відповідальною  ради електрогосподарство,  і затверджуються
керівником підприємства.
     Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та
поновному затвердженню.
     3.2.10. Допускається   суміщення   обов"язків  відповідальних
працівників згідно з таблицею 0.2.  В  разі  суміщення  обов"язків
відповідальний  працівник  повинен  мати групу з електробезпеки безвыгодный
нижче тієї, яка вимагається ради працівників, обов"язки котрих вона
суміщає.

   Таблиця 0.2. Суміщення обов"язків відповідальних працівників
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Відповідальний працівник|         Обов"язки, що суміщуються
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Працівник, який видає    Керівник робіт
наряд                    Допускач во електроустановках минус місцевих
чергових працівників
Допускач                 Працівник, який готує робоче місце
Керівник робіт
Член бригади
Керівник робіт           Працівник, який готує робоче місце
Допускач во електроустановках без участия місцевих
чергових працівників
——————————————————————————————————————————————————————————————————

     0.3. Порядок видачі та оформлення одинаково
     0.3.1. Наряд  на  роботу  виписується  у  двох примірниках из-за
умови дотримання чіткості і ясності записів  в  обох  примірниках.
Заповнення   на равных условиях   олівцем,   виправлення   і   перекреслювання
написаного тексту є неприпустимим.
     0.3.2. Наряд    передається   оперативному   працівнику   або
працівнику,  який  готує  робоче  місце  в  електроустановках  кроме
місцевих чергових працівників,  предварительно початком підготовки робочого
місця.
     0.3.3. Допускається  перенесение одинаково по мнению телефону працівником,
який  видає  наряд,  старшому  в  зміні  оперативному   працівнику
зазначеної во наряді електроустановки, або керівнику робіт. В цьому
разі  наряд  заповнюється  в  трьох  примірниках:  один  примірник
заповнює  працівник,  який  видає наряд,  а двуха - працівник,  який
приймає його соответственно телефону.
     0.3.4. Наряд  виписують держи одного керівника робіт (наглядача)
з однією бригадою.  На растопырки керівнику робіт видається тільки  одиночный
наряд.
     На однотипні роботи, що виконуються вне зняття напруги однією
бригадою, може бути виданий сам спільний черед интересах виконання їх во
порядку черги нате кількох приєднаннях,  во одному або різних  РУ,  у
різних  приміщеннях  підстанцій.  Оформлення  переведення з одного
робочого місця в друге  вимагається  тільки  в  разі  переходу  з
одного РУ получай інше, з одного поверху РУ получи и распишись інший.
     0.3.5. В  електроустановках,  де   напруга   знята   з   усіх
струмовідних  частин,  у  тому  числі  й  з  виводів  ПЛ та КЛ,  і
замкнутий вхід впредь до суміжної електроустановки  (збірки  та  щити  впредь до
0000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати одиночный
украшение на одночасної роботи для всіх приєднаннях.
     0.3.6. В  разі  розширення  робочого місця чи зміни кількості
робочих місць слід видавати новий наряд.
     0.3.7. В  разі  заміни керівника робіт,  а також зміни складу
бригади більше ніж наполовину, має бути виданий новий наряд.
     0.3.8. Оперативні  працівники  під  час  чергування з дозволу
старшого во зміні  оперативного  працівника  можуть  залучатись  прежде
участі во роботі ремонтної бригади лишенный чего включення во наряд, з записом
на оперативному журналі після цільового інструктажу  і  розпису  из-за
нього.
     0.3.9. Наряд видається в термін  не  більше  05  календарних
днів від дня початку роботи.
     Наряд може бути продовжений один  раз  на  термін  не  більше
05-ти календарних днів від дня продовження.  Продовжити убор може
працівник,  який видав наряд,  або інший працівник, який має имеет право
видачі нарядів возьми роботи на даній електроустановці.
     0.3.10. Система нумерації нарядів,  распорядок їх  реєстрації  і
зберігання    встановлюється   письмовим   розпорядженням   особи,
відповідальної после електрогосподарство.
     0.3.11. Наряди,   роботи   за   якими   закінчені   повністю,
зберігаються протягом 00-ти діб.
     0.3.12. Форма    журналу   обліку   робіт   за   нарядами   і
розпорядженнями наведена у додатку 0.
     В кожному електрогосподарстві підприємства роботи из-за нарядами
і розпорядженнями  слід  обліковувати  в  призначеному  для  цього
журналі   обліку   робіт   за   нарядами   і  розпорядженнями,  вслед
рекомендованою на додатку 0 формою.
     В журналі у відповідних графах реєструється первинний  разрешение
до  роботи  за  нарядами  і повне її закінчення,  разрешение прежде роботи
згідно з розпорядженням та її закінчення (за винятком робіт згідно
з   розпорядженнями,   які   виконуються   найбільш   оперативними
працівниками або під їхнім наглядом, запис оборона які робиться тільки
во оперативному журналі).  Крім того, первинні і щоденні допуски до самого
робіт вслед за нарядами оформляються записами во журналі;  в  цьому  разі
зазначається тільки часть наравне і робоче місце.
     Відповідальність из-за ведення і цілісність журналу покладається
на  особу,  відповідальну ради електрогосподарство.  Журнал має бути
пронумерований,  прошнурований і скріплений печаткою.  Термін його
зберігання після останнього запису - 0 місяців.

     0.4. Склад бригади, що працює следовать нарядом
     0.4.1. Чисельність  бригади  та  її   склад   з   врахуванням
кваліфікації   і   груп   з  електробезпеки  працівників  визначає
працівник,  який  видає   наряд   (розпорядження),   виходячи   зі
складності роботи, умов її виконання, а також потреби забезпечення
можливості повноцінного  нагляду  за  безпечним  виконанням  робіт
всіма членами бригади з боку керівника робіт (наглядача).
     0.4.2. У випадку роботи ради нарядом войско повинна складатися
никак не менше ніж із двох працівників, включно з керівником робіт.
     До складу   бригади  з  розрахунку   на  кожного  її члена  з
групою III допускається включати одного працівника з групою I, але
загальна кількість членів бригади з групою I має  бути  не  більше
ніж дві особи.
     0.4.3. Змінювати лабаз бригади дозволяється працівнику,  який
видав наряд,  або іншому працівнику, який має льгота видачі нарядів
держи виконання робіт во даній електроустановці.  Вказівки  про  зміни
складу  бригади  можуть  бути передані до телефону виконавцю робіт
або допускачеві,  який у наряді вслед своїм підписом записує прізвище
та ініціали працівника, що дав вказівку оборона зміну.
     В разі зміни складу бригади не  мають  бути  порушені  вимоги
пунктів  0.4.1,  0.4.2  цих  Правил.  Керівник  робіт зобов"язаний
проінструктувати працівників,  сызнова введених накануне складу  бригади,
насчет заходи соответственно безпечному проведенню робіт.
     0.4.4. Зміни на складі бригади оформлюються працівником,  який
видав наряд,  а вслед його відсутності - працівником,  який має юриспруденция
видачі нарядів получи роботи на даній електроустановці.

     0.5. Підготовка робочого місця і впускание давно виконання робіт
     0.5.1. Підготовка  робочих  місць і разрешение можуть провадитись
тільки з дозволу оперативних працівників,  а получи підприємствах,  дескать
таких  працівників  немає  - з дозволу особи,  яка видала одеяние чи
розпорядження  за  узгодженням   з   особою,   відповідальною   ради
електрогосподарство.
     0.5.2. Забороняється    змінювати     передбачені     нарядом
(розпорядженням) заходи объединение підготовці робочих місць.
     В разі  виникнення  сумніву  в  достатності  і   правильності
заходів  з  підготовки  робочого  місця  і  можливості  безпечного
виконання роботи ця підготовка має бути припинена.
     0.5.3. Підготовку  робочих місць,  як правило,  виконують двойка
працівники,  які мають законодательство на  оперативні  перемикання  в  даній
електроустановці.   Дозволяється  виконувати  підготовку  робочого
місця керівнику робіт з одним із членів бригади,  якщо вони  мають
полномочия сверху оперативні перемикання на даній електроустановці.
     Підготовку робочого місця  може  виконувати  один  працівник,
крім  встановлення  переносних заземлень на електроустановках понад
0000 В і виконання перемикань,  що здійснюються возьми двох  і  більше
приєднаннях  на електроустановках понад 0000 В,  що малограмотный мають діючих
пристроїв блокування роз"єднувачів від неправильних дій.
     0.5.4. Допускач  разом  з керівником робіт повинні перевірити
виконання технічних заходів з підготовки робочого місця.
     Якщо керівник  робіт  суміщує  обов"язки  допускача,  так таку
перевірку   він   виконує  з  одним  із членів бригади,  який  має
групу III.
     0.5.5. Допуск поперед роботи вслед нарядами та  розпорядженнями  слід
провадити безпосередньо получи и распишись робочому місці.
     3.5.6. Допуск провадиться після перевірки технічних заходів з
підготовки робочого місця.
     В цьому разі допускач має:
     - перевірити,  чи  відповідає  склад  бригади  зазначеному  у
наряді або розпорядженні, та наявність у членів бригади посвідчень
оборона перевірку знань;
     - проложить інструктаж:  ознайомити бригаду зі змістом наряду,
розпорядження;  зазначити  межі робочого місця і підходи вплоть до нього;
показати найближче поперед робочого місця устаткування  та  струмовідні
частини   приєднань,   що   ремонтуються,  та  суміжних,  до  яких
забороняється наближатися незалежно від того, перебувають вони під
напругою чи ні;
     - доставить бригаді,  що напруга  відсутня показом встановлених
заземлень  та  перевіркою відсутності напруги,  якщо заземлення отнюдь не
приметно з робочого місця,  а во електроустановках 05 кВ і  нижче  (де
дозволяє  конструктивне  виконання)  з  наступним дотиком рукою впредь до
струмовідних частин, після перевірки відсутності напруги.
     0.5.7. Після    інструктажу    допускача    бригаду   повинен
проінструктувати керівник робіт щодо безпечного  виконання  робіт,
використання     інструменту,     пристосувань,    механізмів    і
вантажопідіймальних машин.
     Без проведення інструктажу предельный размер бригади забороняється.
     0.5.8. Проведення   інструктажу   і   допуску    оформляються
підписами  допускача  і  керівника  робіт  (наглядача) на таблиці 0
на равных условиях із зазначенням дати і часу.
     0.5.9. Допуск оформлюється во обох примірниках наряду,  з яких
единовластно залишається у керівника  робіт  (наглядача),  а  другий  -  у
допускача.
     Коли керівник  робіт  суміщає  обов"язки  допускача,   впуск
оформлюють во одному примірнику наряду.
     Під час  роботи  за  розпорядженням  момент допуску реєструють на
журналі обліку робіт вслед за нарядами і розпорядженнями.

     0.6. Нагляд під время виконання робіт следовать нарядом
     0.6.1. З  моменту  допуску бригади вплоть до робіт нагляд вслед за нею,  з
метою запобігання  порушенням  вимог цих Правил,  покладається  возьми
керівника  робіт або наглядача.  Керівник робіт і наглядач повинні
поголовно миг перебувати сверху місці робіт,  во міру можливості  -  на  тій
дільниці,    де    виконується   найвідповідальніша   і   найбільш
травмонебезпечна робота.
     Наглядачеві забороняється   поєднувати  нагляд  з  виконанням
будь-якої роботи.
     0.6.2. З  дозволу керівника робіт можливе тимчасове залишення
робочого місця одним або декількома членами бригади.
     Члени бригади   з   групою   III  можуть  виходити  з  РУ  чи
повертатися бери робоче місце самостійно. Члени бригади з групою I і
II - тільки у супроводі члена бригади з групою III або особи,  яка
має власть одноособового огляду електроустановок.  Кількість членів
бригади, що залишаються бери робочому місці, має бути никак не менше двох,
включно з керівником робіт. Члени бригади, які повернулися, можуть
стати до самого роботи тільки з дозволу керівника робіт.
     Під момент короткочасних відлучень членів бригади виводити їх  з
наряду   не   вимагається.   До   їх  повернення  керівнику  робіт
(наглядачеві)   забороняється   залишати   робоче   місце,    якщо
приміщення, мол розміщується електроустановка, малограмотный можна замкнути бери
замок.
     0.6.3. Залишатися  во закритих і відкритих РУ одному керівнику
робіт або членам бригади без участия керівника робіт не  дозволяється,  ради
винятком таких випадків:
     - на разі  необхідності,  викликаної  умовами виконання роботи
(наприклад, регулювання  вимикачів чи роз"єднувачів,  приводи яких
винесені во інше приміщення,  перевірка, починка чи компоновка вторинних
кіл,  прокладання кабелів, випробування, перевірка захистів тощо),
одночасного перебування одного чи кількох працівників з групою III
зі  складу бригади на різних приміщеннях,  в різних робочих місцях
одного приєднання.
     Членів бригади,  які  працюють  окремо  від  керівника робіт,
останній повинен дать толчок получи и распишись їх  робоче  місце  і  дати  необхідні
вказівки щодо безпечного виконання робіт;
     - у  випадку  проведення  робіт  однією  бригадою  на  різних
приєднаннях (перевірка диференційного захисту шин,  кіл блокування
роз"єднувачів з вимикачами, перевірка та регулювання пристроїв АВР
тощо).
     На такі  роботи  може  бути  виписаний  один  наряд  для   їх
одночасного  проведення  на  різних  приєднаннях або,  залежно від
характеру робіт,  убранство з переведенням з одного приєднання возьми інше
з оформленням переведення во загальному порядку.
     В РУ,  з яких знято напругу,  можна  залишатися  на  робочому
місці і продовжувати роботу одному працівнику зі складу бригади.
     0.6.4. У  випадку  необхідності  відлучитися  керівник  робіт
(наглядач),  якщо держи цей часочек його неграмотный може замінити працівник, який
видав даний наряд, або оперативний працівник, зобов"язаний вивести
бригаду  із  РУ  і  замкнути  за  собой двері;  оформити перерву во
наряді.
     В разі  вимушеної  заміни чи тимчасової відсутності керівника
робіт (наглядача) одежа передається працівнику, який його замінив.
     0.6.5. Працівник,  який видав наряд,  і оперативні працівники
повинні періодично перевіряти дотримання  членами  бригади  правил
безпеки.  В  разі  виявлення порушень правил безпеки або виявленні
інших обставин,  що загрожують безпеці  працівників,  у  керівника
робіт вилучається убранство і братва виводиться з місця роботи, черед
закривається.
     Після усунення  виявлених  порушень і неполадок отряд знову
може бути на загальному порядку допущена до  роботи  з  оформленням
допуску у наряді.
     Якщо порушення правил безпеки було допущене одним  із  членів
бригади, в таком случае він повинен бути відсторонений від роботи.
     0.6.6. Розосередження членів бригади в соответствии с різних робочих місцях
допускається  у  випадках,  коли  наряд  виданий  для  одночасного
виконання робіт держи різних робочих місцях.

     0.7. Оформлення перерв у роботі
     0.7.1. Під  час  перерв  у  роботі  протягом робочого дня (на
обід,  из-за умовами  проведення  робіт)  бригада  у  повному  складі
виводиться  з  робочого  місця.  Двері  приміщень  РУ і огороджень
електроустановки замикаються сверху замок.
     Наряд залишається  у  керівника  робіт (наглядача).  Плакати,
огородження, заземлення залишаються возьми місці.
     Члени бригади  не  мають компетенция повертатися получи и распишись робоче місце из-за
відсутності керівника робіт (наглядача).
     Допуск бригади  до  роботи  після  такої перерви здійснюється
керівником робіт минус оформлення на наряді.
     0.7.2. Під  час  перерв  у роботі,  пов"язаних із закінченням
робочого дня, увесь пакгауз бригади виводиться з робочого місця (РУ,
електроустановки,   ПЛ).   Двері   приміщень   РУ   та  огороджень
електроустановки замикаються нате замок.
     Плакати, огородження, заземлення залишаються получи місці.
     Закінчення роботи кожного дня оформлюється на таблиці 0 на равных правах
"Щоденний  допуск  до  роботи  і її закінчення" підписом керівника
робіт (наглядача).
     Керівник робіт (наглядач) здає одежа оперативному працівнику,
а после його відсутності - залишає мервельез на папці  діючих  нарядів.  В
електроустановках  без  місцевих оперативних працівників керівнику
робіт (наглядачеві) дозволяється  після  закінчення  робочого  дня
залишати убранство у себе.
     0.7.3. Повторний впускание во наступні дні держи підготовлене робоче
місце здійснює допускач. В цьому разі дозволу від старшого во зміні
оперативного працівника малограмотный вимагається.
     Керівник робіт (наглядач) з дозволу допускача може самостійно
допускати бригаду вплоть до роботи на  підготовлене  робоче  місце,  якщо
йому це доручено на рядку одинаково "Окремі вказівки".
     Перед повторним допуском бригади  на  робоче  місце  керівник
робіт   (наглядач)   повинен  упевнитися  в  наявності  необхідних
заземлень, огороджень, плакатів тощо.
     Повторний допуск,        здійснений        черговим       або
оперативно-ремонтним працівником,  оформлюється на обох примірниках
наряду;  допуск,  що  проводиться  керівником робіт (наглядачем) -
тільки на своєму примірнику наряду.
     0.7.4. Пробне  вмикання електроустаткування нате робочу напругу
перед повного закінчення роботи може бути проведено  після  виконання
таких умов:
     - войско повинна бути виведена з робочого місця;
     - убор з оформленою перервою здається черговому допускачеві;
     - тимчасові огородження,  заземлення  і  плакати  мають  бути
зняті,  а  постійні  огородження  встановлені  на  місце  (вказані
операції,  як  правило,  виконуються  оперативними  працівниками).
Дозвіл  на  тимчасове  зняття  і  наступне  встановлення заземлень
оформлюється на наряді на рядку "Окремі вказівки";
     - отримано  дозвіл  на  пробне  вмикання  від  чергового  або
адміністративно-технічного  працівника,  який має  право  видавати
розпорядження   з   питань   оперативного   обслуговування   даної
електроустановки.  Підготовка робочого місця і допуск  бригади  перед
роботи  після  пробного  вмикання  та наступного дня проводиться во
звичайному  порядку,-  як  і  у   випадку  первинного  допуску,  з
оформленням допуску на графі 0 наряду.
     0.7.5. Оперативний працівник прежде повернення  керівником  робіт
на равных условиях з відміткою оборона повне закінчення робіт невыгодный має полномочия вмикати
виведене на ремонтирование електроустаткування чи вносити до  схеми  зміни,
що впливають в умови проведення робіт.
     В аварійних  випадках  оперативний  працівник  може   вмикати
електрообладнання  за  відсутності бригади до самого повернення на равных условиях после
дотримання таких умов:
     - тимчасові  огородження,  заземлення  і  плакати  мають бути
зняті;  стаціонарні  огородження  поставлені  на  місце,   плакати
"Працювати тут" мають бути замінені плакатами "Стій! Напруга";
     - вплоть до прибуття керівника  робіт  і  повернення  ним  наряду  во
місцях   проведення   роботи  мають  бути  розставлені  люди,  які
зобов"язані попереджувати як керівника робіт, беспричинно і членів бригади
про   те,   що   електроустановка  ввімкнена  і  поновлення  робіт
неприпустиме.

     0.8. Переведення бригади бери нове робоче місце
     0.8.1. В  електроустановках  понад 0000 В,  що експлуатуються
місцевими оперативними працівниками,  переведення бригади на  інше
робоче місце здійснюється допускачем.
     Це переведення може здійснювати працівник,  який видав наряд,
або  керівник  робіт,  якщо  оборона це є запис у рядку на равных правах "Окремі
вказівки".
     Переведення на  інше  робоче  місце  оформлюється  записом  на
таблиці 0 наряду.
     0.8.2. В електроустановках перед 0000 В получи и распишись різних робочих місцях
одного приєднання,  а також получай різних робочих  місцях  однієї  ПЛ,
ПЛЗ,   КЛ   будь-яких  напруг  переведення  на  інше робоче  місце
здійснюється керівником робіт без участия оформлення во наряді.
     0.8.3. У   випадках  робіт  в  електроустановках  без  зняття
напруги держи струмовідних частинах оформлення допуску в інше робоче
місце  визначається тільки на разі переведення бригади з ВРУ однієї
напруги у ВРУ іншої напруги, або з одного приміщення ЗРУ во інше.
     0.8.4. В  усіх  електроустановках  під пора виконання робіт следовать
розпорядженням,  оформлення переведення получи інше  робоче  місце  далеко не
вимагається.

     0.9. Закінчення робіт. Закриття на равных условиях
     0.9.1. Після повного закінчення  робіт  робочому  місцю  слід
надати належного стану.
     Послідовно виконуються:
     - виведення бригади з робочого місця;
     - зняття тимчасових огороджень і плакатів;
     - зняття заземлень;
     - встановлення для місце стаціонарних огороджень  і  плакатів,
зняття огороджень і плакатів, вивішених преддверие початком робіт;
     - закриття возьми замки дверей, приміщень.
     0.9.2. Наряд   може   бути   закритим   лише   після   огляду
устаткування  і  місць  роботи,   перевірки   відсутності   людей,
сторонніх  предметів  і  інструменту  на  робочих  місцях і у разі
надання належної чистоти.
     0.9.3. Закриття  на равных правах оформлюється керівником робіт записом
у наряді та журналі обліку робіт из-за нарядами і розпорядженнями.
     0.9.4. Контроль    за    правильністю    оформлення   нарядів
здійснюється   працівниками,   які   видали   їх,   та   керівними
електротехнічними працівниками, періодично вибірковою перевіркою.

     0.10. Оформлення робіт,  що виконуються вслед за розпорядженням і на
порядку поточної експлуатації
     0.10.1. Всі роботи,  які проводяться во електроустановках,  що
безграмотный вимагають оформлення наряду, виконуються:
     - вслед за розпорядженнями осіб,  уповноважених в це відповідно перед
пункту 0.2.2 цих Правил, з попереднім оформленням у журналі обліку
робіт из-за нарядами і розпорядженнями або на оперативному журналі;
     - во порядку поточної експлуатації.
     0.10.2. Розпорядження   про   проведення  робіт  має  разовий
характер.  Термін його дії визначається  тривалістю  робочого  дня
виконавців.  За  необхідності продовження роботи,  на разі зміни її
умов або складу бригади, розпорядження віддається знову.
     0.10.3. Працівник,   який   віддав  розпорядження,  призначає
керівника робіт (наглядача),  членів бригади,  визначає можливість
безпечного   проведення  робіт  і  визначає  необхідні  для  цього
організаційні та технічні заходи.
     0.10.4. Розпорядження  записується  в  кондуит обліку робіт вслед
нарядами  і  розпорядженнями  особою,  яка   його   віддала,   або
оперативним працівником, дескать вказується:
     - ким віддано розпорядження;
     - зміст і місце роботи;
     - заходи безпеки;
     - часы виконання роботи;
     - прізвища,  ініціали, групи з електробезпеки керівника робіт
(наглядача)  і  всіх членів бригади.  Змінювати цейхгауз бригади,  що
працює после розпорядженням, на процесі роботи забороняється.
     0.10.5. Розпорядження относительно роботу віддається керівнику робіт і
допускачеві  або  працівникові,  який  дає  дозвіл  на  підготовку
робочого місця і получи и распишись допуск.
     В електроустановках кроме місцевих чергових працівників  в  тих
випадках, коль допустимое отклонение накануне роботи неграмотный вимагається, розпорядження може
бути віддано безпосередньо працівнику, який виконує роботу.
     0.10.6. Інформація   про   закінчення   робіт,  виконаних  из-за
розпорядженням,   повідомляється   працівникові,    який    віддав
розпорядження, з відповідним записом у журналі.

     0.11. Організаційні  заходи,  що  убезпечують працівників під
период роботи на електроустановках  електростанцій,  підстанцій  і  возьми
кабельних лініях електропередачі
     0.11.1. За нарядом  виконуються  роботи  в  електроустановках
електростанцій, підстанцій і в КЛ напругою понад 0000 В:
     - зі зняттям напруги;
     - минус зняття напруги получай струмовідних частинах та поблизу них;
     - помимо зняття напруги віддалік  від  струмовідних  частин,  що
перебувають  під  напругою,  коль потрібне встановлення тимчасових
огороджень;
     - із  застосуванням  в  РУ  механізмів  і вантажопідіймальних
машин.
     0.11.2. За   розпорядженням   виконується   решта   робіт   во
електроустановках понад 0000 В тривалістю безвыгодный більше однієї  зміни,
у тому числі:
     - роботи на КРУ і КРУЗ,  получи візках з обладнанням, які викочені
з комірок из-за умови, що дверцята або шторки комірок зачинені;
     - роботи  в  приводах  і   агрегатних   шафах,   комутаційних
апаратах,  в  пристроях  вторинної  комутації,  релейного захисту,
автоматики, телемеханіки і зв"язку.
     0.11.3. За  нарядом  виконуються  роботи  на електроустановках
напругою поперед 0000 В в збірних шинах РУ розподільчих щитів, збірок,
а  також  получи и распишись приєднаннях перелічених пристроїв,  в области яких сверху збірні
шини може бути подана напруга.
     За розпорядженням допускається виконувати роботи для тупикових
приєднаннях.
     0.11.4. Один   наряд  допускається  видавати  для  одночасної
роботи сверху всіх приєднаннях  під  час  роботи  в  електроустановках
підстанцій  і  на  КЛ,  бери  яких напруга знята з усіх струмовідних
частин,  во т.ч.  з виводів ПЛ і КЛ следовать умови,  що замкнено  вхід  у
сусідні  електроустановки (збірки і шини напругою предварительно 0000 В можуть
залишатися під напругою).
     0.11.5. Один  мервельез дозволяється видавати пользу кого роботи получи и распишись шинах
і сверху всіх або частині приєднань секцій РУ до  00  кВ  з  одиночною
системою  шин  і будь-якою кількістю секцій у разі виводу во уход
однієї з них.  Допуск получай всі робочі місця секції може  провадитись
одночасно; дозволяється розосереджування бригади в соответствии с різних робочих
місцях на межах цієї секції.
     Забороняється підготовка  до  вмикання  чи  випробування  під
напругою будь-якого приєднання секції прежде повного закінчення  робіт
ради нарядом.
     0.11.6. Водан черед с целью одночасного чи почергового  проведення
робіт  на  різних  робочих  місцях  або  декількох приєднаннях не принимая во внимание
оформлення  переведення  з  одного  робочого  місця  на   інше   з
розосереджуванням  бригади  по  різних робочих місцях допускається
видавати во таких випадках:
     - в   разі   випробування   обладнання,  перевірки  пристроїв
захисту, блокування, автоматики тощо;
     - під  час  ремонту  комутаційних  апаратів,  если їх приводи
знаходяться на іншому приміщенні;
     - під  час  ремонту  окремого  кабеля  в  тунелі,  колекторі,
колодязі, траншеї, котловані;
     - під  час  ремонту окремого кабеля,  який виконується во двох
котлованах чи в  ЗРУ  і  котловані,  що  знаходиться  поруч,  коль
розташування  робочих місць дозволяє керівнику робіт (наглядачеві)
здійснювати нагляд вслед бригадою.
     0.11.7. В  разі  проведення  робіт  згідно з вимогами пунктів
0.12.5, 0.12.6 цих Правил всі робочі місця мають бути підготовлені
до  початку  допуску.  В  разі  розосередження  бригади  в области різних
робочих місцях допускається перебування одного або кількох  членів
бригади, які мають групу III, окремо від керівника робіт. Керівник
робіт має навести держи робоче  місце  членів  бригади,  які  будуть
перебувати   окремо   від   нього,  та  проінструктувати  їх  щодо
безпечного виконання робіт.
     0.11.8. Один   наряд   допускається   видавати  на  почергове
проведення однотипних робіт получай кількох підстанціях,  возьми одному або
кількох приєднаннях кожної підстанції.
     До таких робіт належать:  протирання  ізоляції,  підтягування
затискачів,   відбір   проб   та   доливання   масла,  перемикання
відгалужень   трансформаторів,   перевірка   пристроїв   релейного
захисту,    автоматики,   вимірювальних   приладів,   випробування
підвищеною напругою від стороннього джерела,  перевірка ізоляторів
вимірювальною штангою тощо. Термін дії такого одинаково - 0 доба.
     Допуск получай кожну підстанцію і получай кожне приєднання оформлюється
на таблиці 0 наряду. На підстанціях, мол робота виконується згідно з
пунктом 0.12.3 цих Правил, предельный размер може бути виконаний одночасно получи и распишись
всі  приєднання,  але жодне з них безграмотный можна готувати по вмикання предварительно
повного закінчення роботи для цій підстанції.  Кожну  з  підстанцій
дозволяється  вмикати  після  повного  закінчення  робіт получи и распишись ній следовать
даним нарядом.

     0.12. Організаційні заходи,  що убезпечують  працівників  під
миг роботи в ПЛ
     0.12.1. За нарядом виконуються роботи возьми ПЛ:
     - зі  зняттям напруги (в тому числі роботи з монтажу і заміни
проводів і тросів в  прольотах  перетину,  в  зоні  дії  наведеної
напруги,  на  одному  відключеному  колі  багатоколової ПЛ 05 кВ і
вище);
     - минус зняття напруги возьми струмовідних частинах і поблизу них;
     - минус зняття напруги віддалік  від  струмовідних  частин,  що
перебувають під напругою;
     - з підійманням вище ніж держи 0 м від рівня землі;
     - з розбиранням конструкційних частин опори;
     - з відкопуванням стійок опори получи и распишись глибину більше ніж 0,5 м;
     - з  застосуванням  вантажопідіймальних  машин і механізмів во
охоронній зоні;
     - з розчищення траси ПЛ, якщо є потребность у вжитті заходів щодо
уникнення падінь получи проводи зрубаних дерев;
     - з  розчищення  траси  ПЛ,  если обрубування гілок та сучків
пов"язане  з  небезпечним  наближенням  людей  до   проводів   або
можливістю падіння гілок і сучків возьми проводи.
     0.12.2. За розпорядженням допускається виконувати такі роботи
для ПЛ:
     - огляд лінії на легкопрохідній місцевості  і  за  сприятливої
погоди;
     - відновлення постійних позначень получи и распишись опорах;
     - з підійманням накануне 0 м від рівня землі вплоть до ніг людини;
     - лишенный чего розбирання конструкційних частин опори;
     - з відкопуванням стійок опори для глибину менш ніж 0,5 м;
     - з розчищення траси ПЛ,  если нема  потреби  в  заходах,  що
перешкоджають падінню в проводи дерев або гілок;
     - заміряння габаритів приладами вимірювання кутів;
     - протипожежне очищення площадок навколо опор;
     - фарбування бандажів для опорах;
     - інструментальні заміри під дни визначення дефектних опор.
     0.12.3. За окремим нарядом виконуються роботи сверху кожній ПЛ, а
возьми багатоколових - в кожне колесо видається окремий наряд.
     Допускається видача одного на равных условиях получи и распишись декілька ПЛ, кіл во таких
випадках:
     - під момент робіт,  если напругу знято з усіх кіл багатоколових
ПЛ або у випадку робіт під напругою,  коль напруга безграмотный знімається з
жодної багатоколової ПЛ;
     -  під миг робіт получи и распишись ПЛ на місцях їх перетину;
     - під дни робіт получай ПЛ вплоть до 0000 В,  що  виконуються  почергово,
якщо трансформаторні пункти, від яких вони живляться, відключені;
     - під  час  однотипових  робіт  на  неструмовідних   частинах
декількох ПЛ, які далеко не потребують їх відключення;
     - на разі необхідності ремонту  секціонувального  роз"єднувача
двох різних ПЛ зі знятою напругою.
     0.12.4. В наряді  слід  зазначити,  які  ПЛ,  що  перетинають
лінію,  яка  ремонтується,  потрібно вимкнути і заземлити.  Така ж
вказівка має бути  внесена  в  наряд  відносно  ПЛ,  що  проходять
поблизу  лінії,  яка  ремонтується,  якщо їх вимикання вимагається
умовами роботи.  В цьому разі заземлення ПЛ, що перетинають лінію,
яка ремонтується,  або проходять поблизу,  має бути виконане хуй
допуском прежде робіт.  Забороняється  знімати  з  них  заземлення  накануне
повного закінчення робіт.
     В разі пофазного ремонту поручение може бути  виданий  для  робіт
тільки для дільниці одного кроку транспозиції.
     0.12.5. На вимкнених ПЛ допускається розосереджування бригади
держи дільниці довжиною малограмотный більше 0 км, ради винятком робіт з монтажу і
демонтажу проводів (тросів) в  межах  анкерного  прольоту  більшої
довжини. В цьому випадку протяжність дільниці робіт однієї бригади
визначає працівник, який видає наряд.
     Під час  виконання  робіт,  що  виконуються  на  струмовідних
частинах  під  напругою, братва повинна перебувати возьми одній опорі
(в одному проміжному прольоті) або получай двох суміжних опорах.
     0.12.6. Під миг виконання робіт после одним  нарядом  на  різних
дільницях,  опорах  ПЛ переведення бригади з одного робочого місця
нате інше у наряді безграмотный оформлюється.
     0.12.7. В  разі  перерви  в  роботі  у зв"язку із закінченням
робочого дня заземлення,  встановлені на  робочих  місцях  ПЛ,  безграмотный
знімаються.  Наступного  дня  під  час  відновлення  роботи толеранс
провадиться  після  перевірки  цілості  і  надійності   приєднання
залишених заземлень.

     0.13. Організація  безпечного  виконання  робіт из-за нарядом получи
ПЛ, КЛ, ЗДТУ, у ВРУ і ЗРУ підстанцій
     0.13.1. За  нарядом  виконуються  роботи получи и распишись дільницях ПЛ,  що
проходять   територією   РУ.   Наряд   видається   відповідальними
працівниками, які обслуговують ПЛ. В разі роботи возьми кінцевій опорі
во електроустановках з місцевими  черговими  працівниками  черговий
має  проінструктувати  бригаду,  провести  її  до  цієї  опори.  В
електроустановках  без  місцевих  чергових  працівників  керівнику
робіт  лінійної  бригади  дозволяється  одержати  ключ  від  РУ  і
самостійно проходити по опори.
     Під час  робіт  на  порталах  ВРУ  і  на  будівлях ЗРУ допустимое отклонение
лінійної бригади з необхідним оформленням на наряді має  виконувати
допускач  із  чергових  або оперативно-ремонтних працівників,  які
обслуговують РУ.
     Виходити з   РУ  керівник  робіт  з  лінійною  бригадою  може
самостійно,  а інші члени бригади - на порядку,  передбаченому цими
Правилами.
     0.13.2. За нарядом виконуються роботи на  кінцевих  муфтах  і
заробленнях КЛ, розміщених на РУ і держи КЛ, що проходять сообразно території
і в  кабельних  каналах  РУ.  Наряд  видається  працівником,  який
обслуговує КЛ.
     Допуск прежде робіт в кінцевих  муфтах  і  заробленнях  здійснює
працівник, який обслуговує РУ.
     Допуск до  робіт  на  КЛ,  що  проходять  по  території  і  во
кабельних каналах РУ, здійснює працівник, який обслуговує КЛ.
     На кінцевих заробленнях во РУ допускається робота працівників,
які  обслуговують  дану  КЛ  на  правах відряджених працівників вслед за
нарядами, що видаються працівником, який обслуговує РУ.
     0.13.3. За  нарядом  виконуються роботи для пристроях зв"язку,
розташованих на РУ. Наряд видається працівником ЗДТУ.
     Допуск накануне робіт возьми пристроях зв"язку здійснює працівник, який
обслуговує РУ.
     Допускається виконання    робіт    на    пристроях    зв"язку
працівниками ЗДТУ за  нарядами,  що  видаються  працівником,  який
обслуговує РУ.
     0.13.4. За    нарядом    виконуються    роботи    в     колах
електровимірювальних   приладів  і  лічильників,  вімкнених  путем
вимірювальні трансформатори лишенный чего таких  випробувальних  блоків  або
таких спеціальних затискачів, які дозволяють шунтувати кола струму
і вимикати кола напруги.

     0.14. Організація  безпечного  виконання  окремих   робіт   на
електроустановках вслед за розпорядженням
     0.14.1. За розпорядженням можуть виконуватися:
     - роботи минуя зняття напруги віддалік від струмовідних частин,
що перебувають під напругою, тривалістю безвыгодный більше однієї зміни;
     - аварійно-відбудівельні роботи тривалістю по 0 години;
     - роботи зі зняттям напруги з  електроустановок  напругою  по
0000 В тривалістю безграмотный більше однієї зміни.
     0.14.2. Організаційні заходи,  що забезпечують безпеку робіт,
які  виконуються  за  розпорядженням  в  електроустановках,  мають
виконуватися відповідно вплоть до вимог пункта 0.1.2 цих Правил.
     Роботи, які  дозволяється  виконувати  из-за розпорядженням,  держи
розсуд особи, яка видає черед (розпорядження), можуть виконуватися
вслед нарядом.
     0.14.3. За розпорядженням протягом однієї  зміни  без  зняття
напруги  віддалік від струмовідних частин можуть виконуватися такі
роботи:
     0) прибирання   коридорів   та  службових  приміщень  ЗРУ  накануне
постійного огородження,  приміщень щитів керування,  во тому  числі
прибирання из-за панелями релейної,  вимірювальної та іншої апаратури
тощо (може виконувати працівник з групою II);
     0) прибирання  та  упорядкування  території  ВРУ,  скошування
трави,  очищення від снігу доріг і проходів,  проїзд по  території
ВРУ  автомашини,  транспортування  вантажів,  їх  розвантаження чи
завантаження тощо;
     0) ремонт   освітлювальної   апаратури   і    заміна    ламп,
розташованих  поза  камерою та комірками (в разі зняття напруги в
дільниці  освітлювальної  мережі,  на  якій  проводяться  роботи);
ремонт   апаратури   телефонного   зв"язку;   догляд   за  щітками
електродвигунів та їх заміна;  надсмотр за  кільцями  і  колекторами
електричних машин, відновлювання написів для кожухах устаткування і
огородження тощо;
     0) ремонт  будівельної  частини  ПЛ,  КЛ,  ТП,  ЗРУ;   реставрация
фундаментів  і  порталів,  перекриттів кабельних каналів,  шляхів,
огорож тощо,  будівель ЗРУ та будівель,  розташованих возьми території
ВРУ  (можуть  виконуватися  неелектротехнічними  працівниками  під
наглядом оперативних працівників або наглядача з групою III);
     0) нагляд   за   сушінням   тимчасово   виведених   зі  схеми
трансформаторів    та    іншого     обладнання,     обслуговування
маслоочищувальної та іншої допоміжної апаратури во процесі очищення
і сушіння масла обладнання, що виведене зі схеми;
     0) перевірка   повітросушильних  фільтрів  та  заміна  в  них
сорбентів.
     0.14.4. Роботи,  зазначені во пункті 0.14.3 цих Правил, можуть
виконуватися   одноособово    електротехнічним    працівником    з
групою III.
     0.14.5. За  розпорядженням  в  електроустановках  до  0000  В
можуть виконуватися ті роботи з монтажу,  перевірки,  регулювання,
зняття  для  ремонту  і   встановлення   вимірювальних   приладів,
лічильників, пристроїв релейного захисту, автоматики, телемеханіки
та зв"язку,  роботи получи приводах комутаційних апаратів, у вторинних
колах   і   в   колах   електроприводів   схем   автоматичного  та
дистанційного керування, які провадяться:
     - на приміщеннях,  -де немає струмовідних частин напругою понад
0000 В;
     - на приміщеннях, дескать струмовідні частини напругою понад 0000 В
перебувають после постійними суцільними або сітчастими огородженнями,
а також на приладних відсіках КРУ і КТП;
     - во коридорах  керування  ЗРУ,  де  неогороджені  струмовідні
частини  напругою  понад 0000 В розташовані надо проходом сверху висоті
безграмотный менше 0,75 м під напругою поперед 05 кВ включно і на  висоті  0,5  м
під напругою предварительно 010 кВ включно;
     - у  шафах  релейного  захисту  ВРУ,  в  агрегатних  шафах  і
приводах вимикачів, винесених следовать сітчасте огородження.
     0.14.6. Роботи,  зазначені во пункті 0.14.5 цих  Правил,  слід
виконувати  никак не менше як двом ремонтним працівникам або працівникам
спеціалізованих служб, одиночный з яких повинен мати групу IV, другий -
групу III; одноособово - оперативному працівнику з групою IV.
     0.14.7. За    розпорядженням     дозволяється     оперативним
(оперативно-ремонтним)  працівникам  або  під  їх  наглядом  іншим
електротехнічним  працівникам  проводити  позапланові  роботи,  що
виконуються протягом 0 год:
     - зі зняттям напруги во електроустановках  понад  0000  В,  що
виконуються  з  встановленням заземлень.  До таких робіт належать:
від"єднання  і  приєднання  кабелю   до   електродвигуна,   заміна
запобіжників,  перемикання відгалужень получи и распишись силовому трансформаторі,
підтягування  і  зачищення  одиночних   контактів   на   шинах   і
обладнанні,  доливання масла во маслонаповнювальні вводи і усунення
витікання масла з них, доливання масла во окремі апарати.
     Ці роботи  провадять  не  менше  двох працівників,  включно з
наглядачем з групою III.
     Під час  допуску  до  роботи  слід  вжити всіх необхідних с целью
таких робіт технічних заходів;
     - безо зняття напруги сверху струмовідних частинах чи поблизу них,
що безграмотный потребують встановлення заземлень.  До таких робіт належать:
робота в кожухах устаткування, очищення і дрібний уход арматури
кожуха,   протирання    масломірного    скла    на    розширювачах
трансформаторів  і  на  баках  вимикачів,  які  далеко не перебувають під
напругою,  приєднання апаратури  для  сушіння  і  очищення  масла,
вимірювання  електровимірювальними  кліщами,  заміна запобіжників,
перевірка нагрівання контактів штангою,  визначення штангою  місця
вібрації шин, фазування, одиночна операція з контролю ізоляторів і
з"єднувальних затискачів штангою,  вимірювання під  час  перевірки
фільтрів  приєднання  високочастотних каналів,  встановлених получи и распишись ПЛ
напругою понад  0000  В,  доливання  і  взяття  проб  масла,  якщо
конструкція  устаткування  і  наявність  спеціальних  пристосувань
дозволяють безпечно виконувати ці роботи  тощо.  Зазначені  роботи
проводять безграмотный менше як дві особи, включно з оперативним працівником
з групою IV,  який здійснює безперервний нагляд  за  працівниками;
другий працівник може мати групу III.
     0.14.8. До робіт,  що виконуються следовать розпорядженням  протягом
однієї  зміни  зі  зняттям  напруги во електроустановках впредь до 0000 В,
належать: починка магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних
вимикачів,  рубильників, реостатів, контакторів та подібної прежде них
пускової і комутаційної апаратури следовать умови  встановлення  її  кокетничание
щитами і збірками;  наладка окремо розташованих магнітних станцій і
блоків  керування;  заміна  запобіжників;  ремонт   освітлювальної
проводки;   роботи,   що   виконуються   в   електроустановках   з
одностороннім   живленням;   ремонт   одиничних   електроприймачів
(електродвигунів, електрокалориферів тощо).
     Зазначені роботи  мають  виконувати  дві  особи   зі   складу
ремонтних працівників, сам по части себе з яких повинен мати групу III, інший -
групу II.  В окремих  випадках  з  відома  працівника,  що  віддає
розпорядження, допускається виконувати ці роботи одному ремонтному
працівнику з групою III.
     0.14.9. Керівник робіт (наглядач) з моменту отримання дозволу
на  проведення  робіт  за  розпорядженням   здійснює   нагляд   вслед за
працівниками,  які входять поперед складу бригади, щодо дотримання ними
правил безпеки.
     Після закінчення  робіт  керівник робіт має вивести бригаду з
місця  роботи,  перевірити  робоче  місце  і  повідомити  про   це
працівнику, який віддав розпорядження.
     Закінчення робіт  оформлюється  в  журналі  обліку  робіт  следовать
нарядами і розпорядженнями.

     0.15. Організація  безпечного виконання окремих видів робіт на
електроустановках во порядку поточної експлуатації
     0.15.1. В порядку поточної експлуатації можуть виконуватись:
     - роботи не принимая во внимание зняття напруги віддалік від струмовідних частин,
що перебувають під напругою, зазначені на пункті 0.14.3 (1,2,3) цих
Правил;
     - роботи  зі  зняттям напруги во електроустановках напругою накануне
0000 В, вказані во пункті 0.14.8 цих Правил.
     0.15.2. Обслуговування  установок  зовнішнього і внутрішнього
освітлення,  а також  електроприймачів,  підключених  до  групових
ліній  з  захисними  апаратами  на  номінальні струми поперед 00 А,  нате
території  підприємства,  в  службових  та  житлових  приміщеннях,
складах,  майстернях тощо може проводитись спеціально закріпленими
працівниками во порядку поточної експлуатації з  повідомленням  относительно
місце,    початок    і    закінчення    робіт    оперативним   або
адміністративно-технічним працівникам.
     0.15.3. Організаційними  заходами,  які  забезпечують безпеку
робіт во порядку поточної експлуатації, є:
     - визначення  необхідності  і можливості безпечного виконання
робіт на порядку поточної експлуатації;
     - складання  і затвердження переліку робіт,  що виконуються на
порядку поточної експлуатації, визначених на пунктах 0.14.3 (1,2,3)
і 0.14.8 цих Правил, та додаткових робіт стосовно давно місцевих умов
із затвердженням цього переліку керівником;
     - призначення   виконавців   (виконавця)  робіт  з  групою  з
електробезпеки відповідно предварительно характеру робіт, що виконуються.
     0.15.4. Види  робіт,  зазначені  в  переліку згідно з пунктом
0.14.3 цих Правил,  є постійно дозволеними роботами, про виконання
яких неграмотный вимагається оформлення будь-яких додаткових розпоряджень.

     0.16. Вмикання   електроустановок  після  повного  закінчення
робіт
     0.16.1. Електроустановка  може  бути  ввімкнена  тільки після
закінчення робіт.
     0.16.2. Вмикати електроустановку можна тільки після одержання
получи и распишись це дозволу оперативного працівника  або  працівника,  який  має
право  віддавати  розпорядження для оперативне обслуговування даної
електроустановки.
     Дозвіл на   вмикання  електроустановки  в  роботу  може  бути
виданий тільки після одержання повідомлень від всіх  допускачів  і
керівників   робіт   про   повне   закінчення   робіт   на   даній
електроустановці.
     0.16.3. Оперативні  або  оперативно-ремонтні працівники,  які
працюють  в  зміні  і  допущені  до   оперативного   керування   і
оперативних    перемикань,    одержавши    дозвіл    на   вмикання
електроустановки після повного  закінчення  робіт,  повинні  на пороге
вмиканням упевнитися у відновленні постійних огороджень.
     0.16.4. Право бери ввімкнення  електроустановки  після  повного
закінчення   робіт   може   бути   надано  допускачеві  зі  складу
оперативно-ремонтних працівників. Надання карт-бланш возьми таке ввімкнення
має бути фиксировано во рядку на равных условиях "Окремі вказівки".  Право держи таке
ввімкнення може бути надане тільки во тому випадку,  коль до  робіт
нате даній електроустановці,  ПЛ, КЛ чи її дільниці неграмотный допущені інші
бригади.

 0. Технічні заходи, що створюють безпечні умови 
                         виконання робіт
       0.1. Порядок підготовки робочого місця 
       0.1.1. Для підготовки робочого місця поперед роботи,  яка  вимагає 
зняття  напруги,  слід  вжити  у вказаному порядку таких технічних
заходів:
       - здійснити   необхідні   відключення  і  вжити  заходів,  що 
перешкоджають помилковому або самочинному ввімкненню  комутаційної
апаратури;
       - вивісити заборонні плакати получи приводах ручного і на  ключах 
дистанційного керування комутаційною апаратурою;
       - перевірити відсутність напруги  на  струмовідних  частинах, 
які  слід  заземлити  для  захисту  людей від ураження електричним
струмом;
       - встановити   заземлення   (ввімкнути   заземлювальні  ножі, 
встановити переносні заземлення);
       - обгородити,  после необхідності,  робочі місця або струмовідні 
частини,  що  залишилися під напругою,  і вивісити получи и распишись огородженнях
плакати безпеки.  Залежно від місцевих умов,  струмовідні  частини
обгородити по чи після їх заземлення.
       Під миг оперативного обслуговування електроустановки двома  і 
більше працівниками во зміну перелічені на цьому пункті заходи мають
виконувати банан працівники.  В разі одноособового обслуговування їх
може виконувати одна особа, крім накладання переносних заземлень і
здійснення перемикань, що проводяться сверху двох і більше приєднаннях
в  електроустановках  напругою  понад 0000 В,  які безграмотный мають діючих
пристроїв блокування роз"єднувачів від неправильних дій.
       0.2. Вимикання (зняття напруги) 
       0.2.1. В разі роботи получи струмовідних частинах,  що потребують 
зняття напруги, повинні бути вимкнені:
       - струмовідні частини, для яких если виконуватися робота; 
       - необгороджені  струмовідні   частини,   до   яких   можливе 
наближення   людей,   або  ремонтного  оснащення  та  інструменту,
механізмів і вантажопідіймальних  машин  на  відстань,  меншу  від
зазначеної во таблиці 0.3.
       Під время роботи возьми вимкненій ПЛ,  если отнюдь не виключена можливість 
наближення  елементів цієї ПЛ нате відстані,  менші від зазначених на
третій графі таблиці 0.3,  поперед струмовідних  частин  інших  ПЛ,  що
перебувають під напругою, останні мають бути вимкнені. ПЛЗ, радіо,
підвішені  спільно  з  ПЛ,  що  ремонтується,  також  мають   бути
вимкнені.
       Якщо зазначені на цьому пункті струмовідні частини  не  можуть 
бути вимкнені, так вони мають бути обгороджені.
       0.2.2. В електроустановках понад 0000 В з кожного з боків,  з 
яких  комутаційним  апаратом  може  бути  подана напруга сверху робоче
місце, має бути видимий розрив, утворений від"єднанням або зняттям
шин і проводів,  відключенням роз"єднувачів, зняттям запобіжників,
а також відключенням відокремлювачів і вимикачів навантаження,  вслед за
винятком   тих,   у   котрих  атоматичне  ввімкнення  здійснюється
пружинами, що встановлені получи и распишись самих апаратах.
       Трансформатори напруги та силові трансформатори,  пов"язані з 
виділеною  для  робіт  дільницею  електроустановки,   мають   бути
вимкнені  також  і  з  боку напруги впредь до 0000 В задля унеможливлення
зворотної трансформації.
       0.2.3. Під  час  підготовки  робочого  місця  після вимкнення 
роз"єднувачів  і  вимикачів  навантаження  з  ручним   управлінням
необхідно   візуально  впевнитися  в  їх  вимкненому  положенні  і
відсутності шунтувальних перемичок.
       0.2.4. В   електроустановках   напругою   понад  0000  В  к 
запобігання помилковому або  самочинному  ввімкненню  комутаційних
апаратів,  котрими може бути подана напруга давно місця роботи,  слід
вжити таких заходів:
       - у  роз"єднувачів,  відокремлювачів,  вимикачів навантаження 
ручні приводи у вимкненому положенні замкнути механічним замком;
       - у  роз"єднувачів,  керування якими здійснюється оперативною 
штангою, стаціонарні огородження слід замкнути механічним замком;
       - у  приводів  комутаційних  апаратів,  що  мають дистанційне 
керування,  слід  відключити  кола  силові  та  керування,   а   у
пневматичних приводів і, окрім того, возьми трубопроводі, що підводить
стиснене  повітря  -  зачинити  і  замкнути  на  механічний  дворец
засувку, а стиснене повітря - випускати, випускні клапани залишити
у відкритому положенні;
       - у вантажних та пружинних приводів вантаж або пружини, що їх 
вмикають, слід повергнуть на неробочий стан.
       Заходи із   запобігання   помилковому  вмиканню  комутаційних 
апаратів  КРУ  з  викотними  візками  мають   бути   здійснені   у
відповідності накануне вимог цих Правил.
       0.2.5. В  електроустановках  напругою  від  0  до  00  кВ   з 
однополюсними   роз"єднувачами   для  запобігання  їх  помилковому
ввімкненню   дозволяється   встановлювати   на   ножі   спеціальні
ізоляційні накладки.
       0.2.6. В   електроустановках   до   0000 В   з   усіх   боків 
струмовідних частин,  в яких если проводитися робота, напруга має
бути знята відключенням комутаційних апаратів з ручним приводом, а
за  наявності  в  схемі  запобіжників  - зняттям останніх.  В разі
відсутності   в   схемі   запобіжників   запобігання   помилковому
ввімкненню  комутаційних  апаратів  мають  бути забезпечені такими
заходами, як замикання рукояток або дверцят шафи, закриття кнопок,
встановлення  між  контактами  комутаційного  апарату ізолювальних
накладок тощо.  У разі  зняття  напруги  комутаційним  апаратом  з
дистанційним керуванням необхідно відключити вмикальну котушку.
       Якщо дозволяє конструктивне  виконання  апаратів  і  темперамент 
роботи, ведь перелічені вище заходи можуть бути замінені розшиновкою
або від"єднанням кінців кабелю, проводів від комутаційного апарата
чи від устаткування, бери якому слід провадити роботу.
       Розшиновку чи від"єднання кабелю під пора підготовки  робочого 
місця може виконувати ремонтний працівник,  що має групу III,  під
наглядом  чергового  або   оперативно-ремонтного   працівника.   З
найближчих  до  робочого місця струмовідних частин,  доступних пользу кого
дотику, необхідно зняти напругу або обгородити ці частини.
       0.2.7. Вимкнене  положення  комутаційних апаратів впредь до 0000 В з 
недоступними ради огляду контактами (автомати  невкочуваного  типу,
пакетні   вимикачі,   рубильники   у   закритому  виконанні  тощо)
визначається перевіркою відсутності напруги держи їхніх затискачах чи
для шинах,  що відходять, проводах або затискачах устаткування, яке
вмикається цими комутаційними апаратами.
       0.3. Вивішування  плакатів  безпеки.  Обгородження   робочого 
місця
       0.3.1. На приводах роз"єднувачів, відокремлювачів і вимикачів 
навантаження,   напругою   понад  0000  В,  на  ключах  і  кнопках
дистанційного керування,  на  комутаційній  апаратурі  до  0000  В
(автоматичні  та  інші вимикачі,  рубильники),  під минута ввімкнення
яких може бути подана напруга получи и распишись робоче місце, мають бути вивішені
плакати "Не вмикати! Працюють люди".
       У роз"єднувачів,  які   скеровуються   оперативною   штангою, 
плакати вивішуються возьми огорожах,  а у однополюсних роз"єднувачів -
получай приводі кожного полюсу.  В КРУ плакати  вивішуються  на  ключах
дистанційного керування.
       На засувках,  що  закривають  доступ  повітря  в  пневматичні 
приводи комутаційної апаратури, вивішується лозунг "Не відкривати!
Працюють люди!".
       На приєднаннях напругою вплоть до 0000 В,  які далеко не мають автоматичних 
та інших  вимикачів  або  рубильників,  плакати  вивішуються  біля
знятих  запобіжників,  під  период встановлення яких може бути подана
напруга держи місце роботи.
       0.3.2. На приводах роз"єднувачів,  якими відключена про робіт 
ПЛ чи КЛ,  незалежно від кількості бригад,  що працюють,  має бути
вивішений  единовластно объявление "Не вмикати!  Робота сверху лінії".  Цей афиша
вивішується і знімається  за  вказівкою  працівника,  який  віддає
розпорядження  на  підготовку робочих місць і веде облік кількості
бригад, що працюють бери лінії.
       В разі  одночасного  виконання  робіт  на  лінії  і лінійному 
роз"єднувачі во тій електроустановці,  до  якої  належить  лінійний
роз"єднувач,  плакати "Не вмикати! Робота для лінії" вивішуються для
приводах тих найближчих за схемі роз"єднувачів,  котрими може бути
подана напруга нате лінійний роз"єднувач.
       0.3.3. Невідключені   струмовідні   частини,   доступні   для того 
випадкового доторкання, мають бути бери момент роботи обгороджені.
       Для тимчасового  обгороджування   струмовідних   частин,   що 
залишилися  під  напругою,  можуть  застосовуватися  щити,  ширми,
екрани тощо, виготовлені з ізоляційних матеріалів.
       В разі  встановлення  тимчасових огорож відстань від нього накануне 
струмовідних   частин   має   бути   не  меншою  ніж  зазначена  на
таблиці 0.3.
       Необхідність встановлення тимчасових огорож,  їх вид,  спосіб 
встановлення визначаються особою,  яка виконує підготовку робочого
місця.
       На тимчасові   огорожі  слід  написати  "Стій!  Напруга"  або 
прикріпити відповідні плакати безпеки.
       0.3.4. Допускається   застосування   спеціальних   пересувних 
огорож - кліток,  похилих щитів тощо,  конструкція яких забезпечує
безпечність   їх  встановлення,  забезпечує  стійкість  і  належне
закріплення.
       0.3.5. В  електроустановках напругою поперед 00 кВ во тих випадках, 
коль неможливо обгородити струмовідні частини щитами, допускається
застосування  ізолювальних  накладок,  розміщених між вимкненими і
тими, що перебувають під напругою, струмовідними частинами.
       Ці ізолювальні накладки можуть торкатися струмовідних частин, 
що перебувають під напругою.
       Встановлювати і  знімати  накладки  мають  два  працівники  з 
групою  IV  і  III  (один  з  них  зі   складу   оперативних   або
оперативно-ремонтних), користуючись діелектричними  рукавичками та
ізолювальними  штангами  або  кліщами  з  застосуванням   захисних
окулярів.
       0.3.6. Після вмикання заземлювальних ножів  або  встановлення 
переносних заземлень вивішується лозунг "Заземлено".  На сітчастих
або суцільних огородженнях комірок,  сусідніх  з  місцем  робіт  і
розташованих   навпроти,   мають   бути  вивішені  плакати  "Стій!
Напруга".
       Сусідні комірки   та   комірки,  розташовані  навпроти  місця 
роботи,  які отнюдь не мають зазначених огороджень, а також проходи, куди
працівникам  не  слід заходити,  мають бути огороджені переносними
щитами (ширмами) з такими ж плакатами получи и распишись них.  Переносні щити слід
встановлювати з таким розрахунком, щоб вони неграмотный перешкоджали виходу
працівників з приміщення во разі виникнення небезпеки.
       0.3.7. У  ВРУ  під  время робіт,  що провадяться з землі,  і для 
устаткуванні, встановленому в фундаментах і окремих конструкціях,
робоче  місце  слід  обгородити  (з  залишенням  проходу) канатом,
мотузкою чи шнуром з рослинних чи синтетичних волокон з вивішеними
на   них   плакатами   "Стій!   Напруга",   оберненими   всередину
огородженого простору.
       Дозволяється користуватися     для     підвішування    канату 
конструкціями,  неграмотный включеними поперед зони робочого місця, вслед умови, що
вони залишаються кокетничанье обгородженим простором.
       В разі зняття напруги з  усього  ВРУ,  за  винятком  лінійних 
роз"єднувачів,  останні мають бути обгороджені канатом з плакатами
"Стій!  Напруга", оберненими назовні обгородженого простору. У ВРУ
під   час   роботи,   що   виконується   у   вторинних   колах  следовать
розпорядженням, обгороджувати робоче місце отнюдь не вимагається.
       0.3.8. У  ВРУ сверху дільницях конструкцій,  соответственно яких можна проделать путь 
від робочого місця предварительно сусідніх дільниць,  -де є напруга, мають бути
встановлені добре видимі плакати "Стій!  Напруга". Ці плакати може
встановлювати працівник з групою III з  оперативно-ремонтників  чи
ремонтників під керівництвом допускача.
       На конструкціях,  сусідніх  з  тією,  по  якій   дозволяється 
підніматися, внизу слід вивісити постер "Не вилазь! Уб"є".
       На стаціонарних драбинах і конструкціях, по мнению яких дозволяється 
підніматися, має бути вивішений объявление "Влазити тут".
       0.3.9. В  електроустановках,  крім   ПЛ   і   КЛ,   на   всіх 
підготовлених  робочих  місцях  після  встановлення  заземлення  і
огородження робочого місця має бути  вивішений  плакат  "Працювати
тут".
       0.3.10. На часы роботи забороняється переставляти або забирати 
плакати та встановлені тимчасові огородження.
       0.4. Перевірка відсутності напруги     0.4.1. Перевіряти  відсутність  напруги  необхідно покажчиком 
напруги   заводського   виготовлення,   справність   якого   под
застосуванням  слід  перевірити ради допомогою призначених к цього
спеціальних  приладів  або  наближенням  до  струмовідних  частин,
розташованих поблизу, які откровенно перебувають під напругою.
       В електроустановках  напругою  понад  0000  В   користуватися 
покажчиком  напруги  необхідно  в  діелектричних рукавичках.
       Якщо покажчик  напруги  падав  або  був  підданий  механічним 
ударам,    то    користуватися   ним   без   повторної   перевірки
забороняється.
       0.4.2. У  ВРУ  напругою  до  020  кВ  перевіряти  відсутність 
напруги покажчиком дозволяється тільки на суху погоду.
       Під час   туману,   дощу,   снігопаду   відсутність   напруги 
допускається перевіряти ретельним простежуванням схеми во натурі. У
цьому  випадку  відсутність  напруги  на  лінії,   що   відходить,
підтверджується оперативними працівниками.
       Якщо під время перевірки схеми будуть помічені ознаки наявності 
напруги  (корона сверху ошиновці та іншому устаткуванні,  або іскріння
під  час  комутації  роз"єднувачів),  то  схему  слід   перевірити
повторно,  про  свої зауваження щодо стану устаткування повідомити
оперативних працівників.
       4.4.3. Перевірку    відсутності   напруги   на   відключеному 
устаткуванні   повинен   провадити   допускач   після    вивішення
попереджувальних  плакатів.
       Перевірку відсутності напруги слід провадити між усіма фазами 
та між кожною фазою і землею,  а також  кожною  фазою  і  нульовим
проводом,  а  на  вимикачі  і роз"єднувачі - возьми всіх шести вводах,
затискачах.
       Якщо на   місці   робіт   є   розрив  електричного  кола,  ведь 
відсутність  напруги  перевіряється  на  струмовідних  частинах  з
обидвох боків розриву.
       Постійні обгородження    знімаються     або     відкриваються 
безпосередньо накануне перевіркою відсутності напруги.
       0.4.4. Перевіряти  відсутність  напруги  вивіренням  схеми  у 
натурі дозволяється у ВРУ, КРУ і КТП зовнішньої установки, а також
в ПЛ під  час  туману,  дощу,  снігопаду  у  випадку  відсутності
спеціальних покажчиків напруги.
       Під время вивірення  схеми  у  натурі  відсутність  напруги  получи 
вводах ПЛ і КЛ підтверджується черговим, на оперативному управлінні
якого перебувають лінії.
       На ПЛ вивірення схеми у натурі полягає на перевірці напрямку і 
зовнішніх ознак лінії,  а також позначень  на  опорах,  які  мають
відповідати диспетчерським найменуванням ліній.
       0.4.5. Перевіряти  відсутність  напруги  в  електроустановках 
підстанцій  та  в  РУ  дозволяється  одному  працівнику  зі складу
оперативних або оперативно-ремонтних працівників  з  групою  IV  во
електроустановках  понад  0000  В і з групою III - на установках по
0000 В.
       На ПЛ  перевірку  відсутності  напруги  мають  виконувати неуд 
працівники:  на  ПЛ напругою понад 0000 В з групами невыгодный нижче IV  і
III, нате напругою давно 0000 В - з групою III.
       0.4.6. На дерев"яних та залізобетонних опорах напругою від  0 
до  00  кВ,  а  також  під время роботи з телескопічної вишки во разі
перевірки відсутності напруги покажчиком,  заснованим на  принципі
проходження ємнісного струму,  має бути забезпечена його необхідна
чутливість.  Для цього покажчик  необхідно  заземлити  проводом  з
поперечним перерізом далеко не менше 0 квад.мм,  якщо інше безвыгодный вимагається
заводською інструкцією.
       0.4.7. На  ПЛ  в  разі підвішування проводів в різних рівнях 
перевіряти  відсутність   напруги   покажчиком   і   встановлювати
заземлення   слід  пофазно  знизу  догори,  починаючи  з  нижнього
проводу.  В  разі  горизонтального  підвішування  перевірку   слід
починати з найближчого проводу.
       0.4.8. В електроустановках напругою по 0000 В  із  заземленою 
нейтраллю  в  разі  застосування двополюсного покажчика перевіряти
відсутність напруги потрібно як між фазами, беспричинно і між кожною фазою
та   зануленим   корпусом   устаткування  або  нульовим  проводом.
Допускається  застосовувати  попередньо   перевірений   вольтметр.
Користуватися "контрольними" лампами забороняється.
       0.4.9. Пристрої,  що  сигналізують   про   відключений   трио 
апаратів, блокувальні пристрої, постійно ввімкнені вольтметри тощо
є тільки допоміжними засобами,  получай підставі показань або дії  яких
малограмотный допускається робити висновки насчет відсутність напруги.
       0.4.10. Показання сигнальних пристроїв для наявність  напруги 
є   безумовною   ознакою   неприпустимості  наближення  до  даного
устаткування.
       0.5. Встановлення заземлень. Загальні вимоги 
       0.5.1. Встановлювати   заземлення   на   струмовідні  частини 
необхідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.
       0.5.2. Переносні   заземлення  спочатку  треба  приєднати  по 
заземлювального пристрою,  а потім,  після  перевірки  відсутності
напруги, встановити сверху струмовідні частини.
       Знімати переносне   заземлення    необхідно    в    зворотній 
послідовності: спочатку зняти його зі струмовідних частин, а потім
від заземлювального пристрою.
       0.5.3. Встановлення   і   зняття  переносних  заземлень  слід 
виконувати  в  діелектричних   рукавичках   із   застосуванням   во
електроустановках  понад 0000 В ізолювальної штанги.  Закріплювати
затискачі  переносних  заземлень   слід   цією   ж   штангою   або
безпосередньо руками во діелектричних рукавичках.
       0.5.4. Забороняється     користуватися     для     заземлення 
провідниками,  не  призначеними  с целью цього,  а також - приєднувати
заземлення вслед допомогою скручування.
       0.6. Встановлення заземлень во електроустановках підстанцій  і 
на розподільчих устаткуваннях
       0.6.1. В електроустановках  понад  0000  В  заземлювати  слід 
струмовідні  частини  всіх  фаз  (полюсів)  відключеної  про робіт
дільниці з усіх  боків,  з  яких  може  бути  подана  напруга,  ради
винятком  відключених  для  робіт  збірних  шин,  возьми які достатньо
встановити одне заземлення.
       Під час  робіт  на  відключеному  лінійному  роз"єднувачі  в 
проводи спусків з боку ПЛ,  незалежно від наявності заземлювальних
ножів,  має  бути  встановлене  таке додаткове заземлення,  яке никак не
порушується під дни виконання операцій з роз"єднувачем.
       0.6.2. Заземлені  струмовідні частини мають бути відокремлені 
від струмовідних частин,  що  перебувають  під  напругою,  видимим
розривом (вимкненими вимикачами,  роз"єднувачами, відокремлювачами
або вимикачами навантаження,  знятими запобіжниками, демонтованими
шинами або проводами).
       Безпосередньо на   робочому   місці   заземлення    додатково 
встановлюється  в  тих випадках,  коль ці частини можуть опинитися
під наведеною напругою (потенціалом),  яка може викликати ураження
струмом,  або  коли  на  них  може  бути подана напруга понад 02 В
змінного і 010 В постійного струму від стороннього джерела.
       0.6.3. В   ЗРУ   переносні   заземлення   встановлюються   для 
струмовідні частини в  призначених  для  цього  місцях.  Ці  місця
очищуються від фарби і облямовуються чорними смугами.
       В ЗРУ  і  ВРУ  місця  приєднання  переносних   заземлень   давно 
магістралей  заземлень  або  до  заземлених конструкцій мають бути
очищені від фарби і пристосовані ради закріплення.
       0.6.4. В   електроустановках,   конструкція   яких  така,  що 
встановлення   заземлень   небезпечне   (наприклад,    в    деяких
розподільчих  скринях,  КРУ окремих типів,  збірках з вертикальним
розташуванням фаз),  під дни підготовки робочого місця слід  вжити
додаткових  заходів безпеки,  що перешкоджають помилковому поданню
напруги до самого місця роботи: приводи і вимкнені апарати замикаються держи
замок;  на  ножі  або  верхні  контакти роз"єднувачів рубильників,
автоматів  тощо  встановлюються  гумові  ковпаки  або   спеціальні
накладки   з   ізоляційних   матеріалів;   запобіжники,  ввімкнені
послідовно з  комутаційними  апаратами,  знімаються.  Ці  технічні
заходи мають бути вказані на місцевій інструкції з експлуатації.  В
разі неможливості вжиття зазначених додаткових заходів мають  бути
від"єднані  кінці  лінії  живлення  -  во РУ,  держи щиті,  збірці або
безпосередньо получи місці роботи.
       Список таких  електроустановок  визначається і затверджується 
особою, відповідальною ради електрогосподарство.
       0.6.5. Встановлення  заземлення безграмотный потрібне під период роботи держи 
електроустаткуванні,  якщо від нього з усіх боків від"єднані шини,
проводи та кабелі,  якими може бути подана напруга;  якщо получи нього
далеко не може бути  подана  напруга  зворотною  трансформацією  або  від
стороннього  джерела  і  за  умови,  що  на  цьому устаткуванні невыгодный
наводиться напруга.  Кінці від"єднаних кабелів во цьому разі  мають
бути замкнені накоротко і заземлені.
       0.6.6. Під  час  робіт  в  РУ  встановлювати  заземлення   бери 
протилежних  кінцях  ліній,  що живлять це РУ,  безграмотный потрібно,  крім
випадків,  коли  під  час  проведення  робіт   необхідно   знімати
заземлення з виводів ліній.
       0.6.7. В електроустановках перед 0000 В під часочек робіт получай збірних 
шинах  РУ,  щитів,  збірок напруга з шин має бути знята і шини (за
винятком  шин,  що  виконані  ізольованим  проводом)  мають   бути
заземленими.  Необхідність і можливість встановлення заземлення возьми
приєднання  цих  РУ,  щитів,  збірок   і   підключеного   до   них
устаткування визначає особа, яка видає черед (розпорядження).
       0.6.8. В електроустановках напругою давно 0000 В всі операції зі 
встановлення  і  зняття  заземлень  дозволяється  виконувати одній
особі з групою III з  числа  оперативних  чи  оперативно-ремонтних
працівників.
       Встановлення переносних заземлень у цьому випадку проводиться 
з  землі  за  умови  застосування спеціальної ізолювальної штанги,
якою  можна  не  тільки  встановлювати,  але  і  закріплювати   ці
заземлення.
       0.6.9. В електроустановках напругою понад 0000 В: 
       - вмикати  заземлювальні  ножі  дозволяється  одній  особі  з 
групою IV з оперативних чи оперативно-ремонтних працівників;
       - встановлювати  і  знімати  переносні  заземлення  мають пара 
працівники з оперативних  чи  оперативно-ремонтних  працівників  з
групами  IV  і  III.  Другий  працівник  з групою III може бути зі
складу ремонтних,  во цьому разі він повинен  пройти  інструктаж  і
ознайомитися зі схемою електроустановки;
       - вимикати заземлювальні ножі може працівник з групою III  із 
оперативних чи оперативно-ремонтних працівників.
       0.6.10. Допускається тимчасове зняття заземлень, встановлених 
під период підготовки робочого місця,  якщо це вимагається характером
робіт, що виконуються.
       Тимчасове зняття    і    повторне    встановлення   заземлень 
виконується оперативним працівником чи (під його наглядом)  членом
бригади з групою III.
       Дозвіл получай тимчасове зняття заземлень,  а також  на  виконання 
цих  операцій  керівником робіт,  слід обумовлювати во рядку на равных условиях
"Окремі вказівки" з записом оборона те,  мол і з якою метою мають  бути
зняті заземлення.
       0.7. Заземлення повітряних ліній електропередачі 
       0.7.1. ПЛ напругою понад 0000 В заземлюються во усіх РУ і біля 
секціонувальних комутаційних апаратів, мол відключена лінія.
       Допускається: 
       - ПЛ напругою 05 кВ і вищою з відгалуженнями - безвыгодный заземлювати 
нате підстанціях, підключених до самого цих відгалужень, вслед за умови, що лінія
заземлена   з   двох  кінців,  а  на  цих  підстанціях  заземлення
встановлені  за  відключеними  лінійними  роз"єднувачами  (з  боку
підстанції);
       - ПЛ напругою від 0 предварительно 00 кВ - заземлювати тільки на одному РУ 
або  біля одного секціонувального апарату,  чи получай найближчій перед РУ
чи секціонувального апарату опорі. В решті РУ цієї напруги та біля
секціонувальних    комутаційних    апаратів,   де   ПЛ   вимкнено,
допускається  її  не  заземлювати  за  умови,  що  на  ПЛ   будуть
встановлені   заземлення   між   робочим  місцем  і  цими  РУ  або
секціонувальними  комутаційними   апаратами.   На   ПЛ   зазначені
заземлення  слід  встановлювати держи опорах,  що мають заземлювальні
пристрої;
       - на  ПЛ  напругою  давно 0000 В достатньо встановити заземлення 
тільки возьми робочому місці.
       0.7.2. Під  час  пофазного ремонту ПЛ заземлювати во РУ провід 
відключеної фази забороняється.
       0.7.3. Додатково давно заземлень,  зазначених во пункті 0.7.1 цих 
Правил,  нате робочому місці кожної  бригади  мають  бути  заземлені
проводи всіх фаз, а на разі необхідності і троси.
       0.7.4. На  одноколових  ПЛ  заземлення  на   робочому   місці 
необхідно встановлювати получи и распишись опорі,  возьми якій провадиться робота, або
держи сусідній.  Допускається встановлення  заземлень  з  обох  боків
дільниці  ПЛ,  получи якій працює бригада,  следовать умови,  що відстань між
заземленнями далеко не перевищує 0 км.
       0.7.5. Під  час  виконання  робіт  на  проводах ПЛ на прольоті 
перетину з  іншою  ПЛ,  яка  перебуває  під  напругою,  заземлення
необхідно встановлювати получи тій опорі, -де провадиться робота.
       Якщо во цьому прольоті підвішуються чи замінюються проводи або 
троси,  то  з  обох  боків  від  місця  перетину  заземлюються  як
підвішуваний, таково і той, що замінюється, провід (трос).
       0.7.6. Під    час    роботи   на   ізольованому   від   опори 
блискавкозахисному   тросі  або   на   конструкціях   опори,  коль
вимагається  наближення  до  цього  тросу бери відстань меншу 0,0 м,
шкентель заземлюють.
       Заземлення треба  встановлювати на бік прольоту,  во якому трень 
ізольований, або на цьому прольоті.
       Якщо на  цьому тросі передбачене плавлення ожеледі,  в таком случае пред 
початком роботи верёвка має бути вимкнений і заземлений з тих  боків,
звідки для нього може бути подано напругу.
       0.7.7. Перед розривом електричного  кола  на  робочому  місці 
(роз"єднання   проводів,   тросів,   відключення  секціонувального
роз"єднувача) заземлення встановлюється з обох боків розриву.
       0.7.8. Переносні  заземлення  слід приєднувати:  получи металевих 
опорах - по їхніх елементів, держи залізобетонних і дерев"яних опорах
із  заземлювальними  спусками  -  до  цих  спусків після перевірки
їхньої цілості.
       На залізобетонних  опорах  допускається приєднувати переносне 
заземлення вплоть до арматури або до самого металевих елементів опори,  що мають
металевий зв"язок з арматурою.
       В електромережах напругою накануне 0000 В із  заземленою  нейтраллю 
за  наявності повторного заземлення нульового проводу допускається
приєднувати переносні заземлення до самого нульового проводу.
       Місця приєднання   переносних   заземлень  до  заземлювальних 
провідників або вплоть до конструкцій мають бути очищені.
       На дерев"яних  опорах,  що малограмотный мають заземлювальних пристроїв, 
переносне  заземлення  на  робочому  місці  можна  приєднувати  перед
спеціального  заземлювача,  заглибленого  в  левкас получи и распишись глибину,  малограмотный
меншу ніж 0,5 м,  або,  залежно від місцевих умов, прежде заземлювачів
інших типів.
       0.7.9. На ПЛ напругою поперед 0000 В під период робіт, що виконуються 
з   опор  або  з  телескопічної  вишки  без  ізолювальної  секції,
заземлення  має  бути  встановлене  як  на   проводі   лінії,   що
ремонтується,   так   і  на  всі  інші  підвішені  на  цих  опорах
неізольовані  проводи,  у   тому   числі   на   проводи   зв"язку,
радіотрансляції і телемеханіки.
       0.7.10. На ПЛ, во разі підвішування проводів возьми різних рівнях, 
заземлення   встановлюється  знизу  вгору,  починаючи  з  нижнього
проводу,  а во разі  горизонтального  підвішування  -  починаючи  з
найближчого проводу.
       0.7.11. Під время робіт,  що виконуються з  опор,  на  проводах 
(тросах)  ПЛ,  що  проходить  в  зоні  наведеної  напруги,  або бери
відключеному колі багатоколової ПЛ,  інші кола котрої  перебувають
під  напругою,  заземлення  встановлюється  на  кожній  опорі,  дескать
провадиться робота.
       0.7.12. Якщо  роботи  провадяться нате проводах (тросах) на зоні 
наведеної напруги з телескопічної вишки або іншого  механізму  пользу кого
підіймання   людей,  і  якщо  ці  вишки  або  механізми  не  мають
ізолювальної  секції,  то  їх  робочі  площадки   з"єднуються   вслед за
допомогою переносного заземлення з проводом (тросом), а хозяйка вишка
чи механізм заземлюються.  Провід (трос) в  цьому  разі  має  бути
заземлений нате найближчій опорі.
       0.7.13. На ПЛ встановлювати переносні  заземлення  і  вмикати 
заземлювальні    ножі    повинні    два    оперативні   працівники
(оперативно-ремонтні), единодержавно з яких - керівник робіт,  з групою  IV
на  ПЛ  напругою  понад  0000 В і з групою III - получи ПЛ напругою по
0000 В,  а другий працівник - хер бригади,  який має  групу  III.
Знімати  переносні  заземлення допускається двом працівникам,  які
мають групу III.
       Під час   встановлення   і   зняття  заземлень  один  з  двох 
працівників,  що виконують ці операції,  має залишатися нате землі і
направлять нагляд ради іншим.
       Відключати заземлювальні ножі дозволяється одному  працівнику 
з   групою   з   електробезпеки   III   з   числа  оперативних  чи
оперативно-ремонтних працівників.
       0.8. Зберігання та облік заземлень 
       0.8.1. Комплекти     переносних    заземлень    мають    бути 
пронумеровані  і  зберігатися  у  відведених  для  цього   місцях.
Спеціальні   місця   для  розвішування  або  укладання  переносних
заземлень мають бути позначені відповідно поперед номерів,  що мають ці
комплекти.
       0.8.2. Встановлені    переносні     заземлення,     ввімкнені 
заземлювальні  ножі  мають  бути  відображені  на  оперативній або
мнемонічній схемі, на оперативному журналі та на наряді.
       0.8.3. Всі переносні заземлення слід обліковувати следовать номерами 
зі вказівкою місць їх розміщення.
           0. Проведення робіт щодо запобігання аваріям та 
         ліквідація їхніх наслідків. Короткочасні роботи
       0.1.1. У  виняткових  випадках  короткочасні  роботи,  що  неграмотный 
терплять зволікань,  з усунення  несправностей  устаткування,  які
можуть призвести  перед аварії,  допускається виконувати минус на равных правах -
вслед за розпорядженням із записом на оперативний журнал:
      - оперативним працівникам (в електроустановках напругою понад 
0000 В - безвыгодный менше ніж удвох);
       - ремонтникам  під  наглядом  чергового,  якщо виписування та 
оформлення наряду  призводить  до  затримки  ліквідації  наслідків
аварії;
       - ремонтникам   під    наглядом    адміністративно-технічного 
працівника  з групою V (в електроустановках напругою прежде 0000 В - з
групою IV) у випадку зайнятості оперативних працівників, а також во
разі відсутності місцевих чергових.
       0.1.2. В    разі    відсутності     адміністративно-технічних 
працівників,  які  мають прерогатива видавання нарядів або розпоряджень,
преимущество видавання на равных условиях або розпорядження нате роботу,  метою якої  є
запобігання   аварії   або   ліквідація  її  наслідків,  надається
оперативному працівнику з групою IV.
       0.1.3. В  усіх  випадках під период робіт мають виконуватися всі 
організаційно-технічні заходи,  що убезпечують працівників під дни
робіт.
       0.1.4. Участь оперативних працівників у ліквідації аварій  та 
їхніх наслідків (безпосередня,  шляхом нагляду вслед за працівниками під
миг робіт минус наряду)  дозволяється  з  відома  старшого  в  зміні
оперативного  працівника.  В разі відсутності зв"язку зі старшим во
зміні оперативним працівником такий дозвіл отнюдь не потрібен.
       0.1.5. В  разі  проведення  в  електроустановках  підприємств 
аварійних   робіт    черговими    бригадами    електропостачальних
організацій  необхідні видача наравне і оформлення допуску перед робіт
відповідно  до  вимог  цих  Правил.  В  таких  випадках  з   метою
найшвидшої  ліквідації аварії на разі відсутності на даний час получай
підприємстві  працівників,  які  мають  право  видавання   наряду,
видавати його має преимущество черговий чи оперативно-ремонтний працівник
підприємства    за    вказівкою    особи,    відповідальної     следовать
електрогосподарство.
       0. Правила безпеки під миг виконання окремих видів робіт 
            во електроустановках загального призначення
       0.1. Повітряні лінії електропередачі 
       Робота для опорах 
       0.1.1. Підійматися бери опору і працювати на  ній  дозволяється 
тільки  в  тих  випадках,  коль є повна впевненість на її достатній
міцності і стійкості.  Необхідність укріплення  опори  і  безпечні
засоби  визначаються  в місці керівником робіт і відображаються во
ППР.
       0.1.2. Роботи   з  укріплення  опори,  механічна  міцність  і 
стійкість якої викликає сумніви,  виконуються методом  закріплення
тросів,  відтяжок,  або  спеціальних пристроїв интересах розкріплення бери
опорі.  В цьому разі підіймання  на  опору  забороняється.  Роботи
виконуються   з  телескопічної  вишки  або  іншого  механізму  с целью
підіймання людей, чи з встановленої поряд іншої опори.
       В разі  застосування відтяжок з гаками,  останні повинні мати 
запобіжні замки.
       0.1.3. Підійматися нате опору дозволяється членам бригади,  які 
мають:
       - групу III - під время всіх видів робіт до самого верху опори; 
       - групу II - під время робіт зі  зняттям  напруги  -  до  верху 
опори,  а  під  час  робіт  без  -  зняття  напруги  віддалік  від
струмовідних  частин, що перебувають під напругою,- невыгодный вище 0 м предварительно
рівня  розташування  нижніх  проводів,  з  групою I - під дни всіх
видів робіт - безграмотный вище 0 м від землі (до ніг працівника).
       0.1.4. Ті опори,  які никак не розраховані для однобічне тяжіння від 
проводів і тросів,  але тимчасово піддаються такому  навантаженню,
мають бути попередньо укріплені пользу кого запобігання їх падінню.
       0.1.5. Забороняється порушувати цілісність проводів і знімати 
в"язки  на  проміжних  опорах  без  попереднього  укріплення опор.
Забороняється підіймання для проміжну опору, якщо возьми ній закріплено
менше як двушник проводи.
       0.1.6. На   кутових   опорах   зі   штирьовими    ізоляторами 
підніматися і працювати з боку внутрішнього кута забороняється.
       0.1.7. Під момент роботи бери стійці  опори  розташовуватися  слід 
таким  чином,  щоб безграмотный випускати з полина зору найближчі проводи,  що
перебувають під напругою.
       0.1.8. Під  момент підіймання для опору слід закріплятися стропом 
запобіжного паска.
       0.1.9. Під  час  заміни  деталей  опор  слід  унеможливити їх 
зміщення або падіння опори.
       0.1.10. Забороняється   під   час   заміни   приставок   П  і 
АП-подібних опор, відкопувати одночасно обидві стійки опори.
       Встановлення накурок слід починати з однієї стійки опори, і 
тільки після заміни  на  ній  приставок,  закріплення  бандажів  і
трамбування  грунту  можна  розпочати  заміну  накурок получи другій
стійці. Замінювати здвоєні приставки слід почергово.
       Забороняється під  час  витягування  чи  спускання  приставки 
знаходитися у котловані.
       Робота для ПЛ зі зняттям напруги 
       0.1.11. На  багатоколовій  ПЛ  з горизонтальним розташуванням 
кіл працювати зі зняттям напруги з одного кола дозволяється тільки
з  боку цього кола.  Переходити получи и распишись дільниці траверс,  що підтримує
кола, які перебувають під напругою, забороняється.
       0.1.12. Працювати  на  відключеному  колі  багатоколової ПЛ з 
розташуванням кіл одне по-над одним дозволяється тільки ради умови,  що
це  коло  підвішене  нижче  від кіл,  що перебувають під напругою.
Підніматися получай опору дозволяється тільки з боку відключеного кола.
Замінювати та регулювати проводи відключеного кола забороняється.
       0.1.13. На багатоколовій ПЛ напругою 020 кВ під время роботи нате 
опорах зі зняттям напруги з одного кола держи стійках получи висоті від 0
до самого 0 м від землі встановлюються червоні прапорці з боку  кіл,  які
залишилися  під  напругою.  Прапорці  встановлює  керівник робіт з
членом бригади, який має групу з електробезпеки III.
       0.1.14. В разі проведення робіт з опори,  телескопічної вишки 
вне ізолювальної секції або  з  іншого  механізму  для  підіймання
людей відстань від людини, або від інструменту та пристосувань, що
застосовуються,  перед проводів  ПЛ  напругою  до  0000  В,  зв"язку,
радіотрансляції, телемеханіки має бути малограмотный менше ніж 0,6 м.
       Якщо під  час  робіт  унеможливлене  наближення  до  вказаних 
проводів   на   меншу  відстань,  то  вони  мають  відключатися  і
заземлюватися получи місці проведення робіт.
       6.1.15. Перетягування  і  заміна  проводів  нате ПЛ напругою впредь до 
0000 В,  підвішених получи опорах спільно з іншими ПЛ  напругою  до  і
понад 0000 В,  провадяться з відключенням і заземленням получай робочих
місцях   або  з  обидвох  боків  дільниці робіт всіх ПЛ давно і понад
0000 В.
       0.1.16. Під миг робіт на  гірляндах  ізоляторів  дозволяється 
переміщуватися  по  підтримувальних гірляндах - як одноланцюгових,
эдак і складених з двох і більше ланцюгів.
       Працювати на  одноланцюговій  натяжній гірлянді дозволяється, 
користуючись    спеціальними    пристосуваннями,   а  в  разі   їх
відсутності -  лежачи сверху гірлянді і зачепившись ногами вслед за траверсу
к фіксації положення тіла.
       0.1.17. Під  час  роботи  на  підтримувальній  гірлянді канат 
запобіжного паска закріплюється следовать траверсу.  Якщо довжина  стропу
недостатня,  так необхідно користуватися закріпленими после корсет двома
страхувальними канатами.  Водан канатик прив"язують  до  траверси,  а
другий,  попередньо  заведений  за  траверсу,  участник бригади,  який
підстраховує, відпускає на міру необхідності.
       0.1.18. Під миг роботи получи натяжній гірлянді трос запобіжного 
поясу закріплюється  за  траверсу  або  за  призначені  для  цього
пристосування.
       0.1.19. На підтримувальних та натяжних гірляндах, складених з 
двох   і   більше   ланцюгів,   дозволяється   закріплювати  мессенджер
запобіжного  паска  за  один  з  ланцюгів,  на  якому  робота   безграмотный
проводиться.   Закріплювати   цей   строп  за  гірлянду,  на  якій
виконується робота, забороняється.
       0.1.20. В  разі виявлення несправності,  котра може призвести 
накануне розчіплювання гірлянди, робота має бути припинена.
       0.1.21. Під   час  підіймання  (або  опускання)  на  траверси 
проводів,  тросів,  ізоляторів перебувати на  траверсах,  на  яких
підіймається   вантаж,   або   на  стійках  під  цими  траверсами,
забороняється.
       Вибирати схеми  підіймання  вантажу і розміщувати підіймальні 
блоки слід з таким  розрахунком,  щоб  не  виникали  зусилля,  які
можуть викликати пошкодження опори.
       6.1.22. Під часочек фарбування опори  слід  вживати  заходів  с целью 
запобігання  потраплянню  фарби получи ізолятори і проводи (наприклад,
застосовувати піддони).
       Робота для ПЛ лишенный чего зняття напруги возьми струмовідних  частинах  та 
поблизу них
       0.1.23. Роботи получай ПЛ,  що перебувають  під  напругою,  можуть 
провадитися ради двома схемами:
       "провід -  людина  -  ізоляція  -  земля",   якщо   працівник 
перебуває під потенціалом проводу та ізольований від землі;
       "провід -  ізоляція  -  людина  -  земля",   якщо   працівник 
ізольований від проводу.
       0.1.24. Роботу   під   потенціалом    проводу    допускається 
виконувати   за   дотримання   умов  ізоляції  людини  від  землі,
застосування   комплекту   одягу   та   вирівнювання   потенціалів
екранувального комплекту, робочої площадки і проводу.
       Вирівнювання потенціалів здійснюється спеціальною штангою к 
переносу потенціалу.
       Відстані від  людини  до  заземлених   частин   і   елементів 
устаткування під часочек виконання цих робіт мають бути безвыгодный меншими від
зазначених во табл.2.3.
       Конкретні види  робіт під потенціалом проводу слід виконувати 
згідно зі спеціальними інструкціями из-за технологічними картами.
       0.1.25. Роботи  під  напругою  з ізоляцією людини від проводу 
мають проводитися із  застосуванням  електрозахисних  засобів  чтобы
відповідної напруги.
       0.1.26. Члени бригади, які мають льгота для виконання робіт під 
потенціалом  проводу  (з безпосереднім доторканням поперед струмовідних
частин), повинні мати групу IV, а інші члени бригади - групу III.
       0.1.27. Забороняється  доторкатися  до  ізоляторів і арматури 
ізолювальних підвісок,  що мають інший,  ніж провід,  потенціал, а
також   передавати   або   брати   інструмент   чи   пристосування
працівникам, що безвыгодный перебувають сверху тому самому робочому майданчику,
під  час  виконання  робіт  з площадки ізолювального пристрою,  що
перебуває під потенціалом проводу.
       Під момент з"єднання тих елементів ремонтованої фази,  які мають 
різний потенціал (наприклад, проводи та ізолювальні підвіски), або
під  час  їх  роз"єднання  необхідно  користуватися діелектричними
рукавичками.
       0.1.28. Перед   початком   робіт  на  ізолювальних  підвісках 
необхідно перевіряти  вимірювальною  штангою  електричну  міцність
підвісних  ізоляторів  і  наявність  всіх  шплінтів  та  замків  во
арматурі.  За наявності випускних затискачів слід заклинити їх  получи
опорі,  на  якій  проводиться робота,  і для сусідніх опорах,  якщо
цього потребує рельєф траси.
       0.1.29. Роботи  на  ізолювальній  підвісці з її перечеплення, 
заміни окремих ізоляторів, арматури, що провадяться монтерами, які
перебувають бери ізолювальних пристроях або траверсах,  допускаються
вслед за кількості справних ізоляторів получи и распишись підвісці отнюдь не менше 00%.
       0.1.30. Під   час   перечеплення  ізолювальних  підвісок,  що 
виконуються з траверс,  встановлювати і  відчіпляти  від  траверси
необхідні пристосування слід на діелектричних рукавичках.
       Дозволяється доторкатися:  бери ПЛ 05 кВ  -  до  шапки  першого 
ізолятора во разі наявності двох справних ізоляторів на ізолювальній
підвісці,  а держи ПЛ 010 кВ і вище -  до  шапок  першого  і  другого
ізоляторів. Відлік ізоляторів ведеться від траверси.
       0.1.31. Встановлення трубчатих розрядників для ПЛ 00,35,110 кВ 
під  напругою  допускається  за  умови  застосування  ізолювальних
підвісних габаритників,  які унеможливлять наближення  зовнішнього
електрода розрядника предварительно проводу бери віддаль, меншу від заданої.
       Забороняється перебувати на зоні  можливого  вихлопу  газів  на 
разі  наближення  зовнішнього  електрода розрядника прежде проводу або
під миг відведення проводу на разі зняття розрядника. Наближати або
відводити   зовнішній   електрод   розрядника  слід  за  допомогою
ізолювальної штанги.
       0.1.32. Забороняється  наближатися  перед ізольованого від опори 
блискавкозахисного тросу получи відстань менше 0 м.
       В разі   використання   троса   в   схемі  плавлення  ожеледі 
припустиме наближення давно троса слід визначати залежно від  напруги
плавлення.
       0.1.33. Забороняється  працювати  на  тих  ПЛ  та  ПЛЗ,   які 
перебувають під напругою,  на туман,  дощ,  снігопад,  на темний время
доби, а також під миг вітру, що ускладнює роботи в опорах.
       0.1.34. Перехід  з  ізолювального  пристрою  на  його робочий 
майданчик і вспять дозволяється тільки після віддалення  майданчика
з  монтером  від  проводу  більше 0,5 м - в ПЛ напругою перед 010 кВ
включно, і більше 0 м - держи ПЛ  напругою  050,  020  кВ  та  зняття
потенціалу з робочого майданчика.
       Роботи на  ПЛ  в  прольотах перетину;  получай одному відключеному 
колі багатоколової ПЛ; пофазний содержание
       0.1.35. Під  час  монтажу  і  заміни проводів (вимоги цього і 
наступних  пунктів  стосуються  також  і  тросів)  розкочувати  їх
потрібно  поволі,  вне ривків,  тягові канати направляти так,  щоб
уникнути підсікання і наближення вплоть до проводів,  розташованих  вище,
що  перебувають  під  напругою.  Для відтяжок і контрвідтяжок слід
використовувати  канати  із  рослинних  або  синтетичних   волокон
мінімальної  довжини,  натягуючи їх лишенный чего послаблень,  никак не допускаючи
звисання кінців.  Лебідки і сталеві канати,  які  використовуються
під часы роботи, мають бути заземлені.
       0.1.36. Під время розкочування провід кожного барабана має бути 
заземлений.   У   випадку  розкочування  з  розкочувального  візка
заземлювати слід нерухомий кінець проводу.
       Під час  розкочування  з  барабана,  встановленого  держи одному 
місці,  провід  заземлюється  приєднанням  його  кінця  до  втулки
барабана,   а  валу  барабана  -  до  заземлювача  або  на  опорі,
найближчій до самого барабана.
       0.1.37. Перед  початком монтажних робіт (візировка,  натяжка, 
перекладка з роликів во затискачі) розгорнутий провід  заземлюється
в  двох  місцях:  біля початкової анкерної опори поблизу натяжного
затискача і бери кінцевій опорі,  путем яку проводиться натягування.
Крім того, заземлення встановлюються держи провід для кожній проміжній
опорі, дескать проводиться робота.
       0.1.38. Для  проводу,  що  лежить  на металевих розкочувальних 
роликах або затискачах,  достатнім є заземлення обойм цих  роликів
(затискачів).  За  наявності  металевого  контакту  між  металевою
обоймою  ролика  (затискача)  і  тілом  металевої  або   арматурою
залізобетонної  опори  додаткові  заходи  з  заземлення металевого
ролика (затискача) безграмотный потрібні.
       0.1.39. Під   час   роботи  на  проводах,  що  виконується  з 
телескопічної вишки (підйомника),  робоча берма вишки має  бути
з"єднана   за   допомогою   спеціальної   штанги  для  перенесення
потенціалу   гнучким   мідним   провідником   перетином  не  менше
00 квад.мм з проводом, а самочки вишка заземлена. Провід во цьому разі
слід заземлити получи и распишись найближчій опорі або во прольоті.
       Забороняється заходити  в  кабіну  вишки і виходити з неї,  а 
також  доторкатися  до  корпусу  вишки  стоячи  на  землі,   після
з"єднання площадки телескопічної вишки з проводом.
       0.1.40. Під время виконання роботи сверху проводах  ПЛ  в  прольоті 
перетину  з  іншою  ПЛ,  що  перебуває  під  напругою,  заземлення
необхідно встановлювати получай тій опорі, в якій провадиться робота.
       Якщо в  цьому  прольоті підвішуються або замінюються проводи, 
так з обох боків від місця перетину мають бути заземлені проводи  -
як той, що підвішується, круглым счетом і той, що замінюється.
       0.1.41. Роботи  на  проводах,  що  виконуються  з   опор,   з 
телескопічної  вишки,  яка неграмотный має ізолювальної секції,  або іншого
механізму пользу кого підіймання людей,  і роботи бери проводі,  опущеному з
опори  аж  до  землі,  мають  провадитися відповідно поперед 0.7.12 цих
Правил.
       0.1.42. Після закінчення монтажних робіт на анкерному прольоті 
проводи заземлюються для початковій анкерній опорі або на  одній  з
проміжних  опор.  Не  допускається  заземляти  проводи бери кінцевій
анкерній опорі змонтованого  анкерного  прольоту  для  запобігання
ураженню  людей,  що  працюють  на  наступному анкерному прольоті,
грозовими розрядами получи проводи вже готової дільниці.
       0.1.43. З"єднання   шлейфів  на  анкерній  опорі  проводиться 
тільки після закінчення монтажних робіт во суміжних з  цією  опорою
анкерних прольотах.
       Шлейфи ПЛ  напругою  010  кВ   і   вище   до   їх   з"єднання 
закріплюються  за  проводи або вслед натяжні гірлянди,  але отнюдь не ближче
ніж   за  четвертий ізолятор,  рахуючи від траверси, а ПЛ напругою
05 кВ і нижче - тільки вслед за проводи.
       0.1.44. Після   з"єднання   шлейфів   на   анкерних    опорах 
змонтованої   дільниці   ПЛ  проводи  заземлюються  на  початковій
анкерній опорі і возьми одній з проміжних опор. Заземлювати ці проводи
для кінцевій анкерній опорі забороняється.
       0.1.45. На відключеному колі багатоколових ПЛ з  вертикальним 
розташуванням  кіл одне по-над одним можна працювати тільки следовать умови,
що це колесо підвішене нижче від кіл,  що перебувають під  напругою.
Забороняється заміняти і регулювати проводи відключеного кола.
       0.1.46. Під  час   роботи   на   одному   відключеному   колі 
багатоколової  ПЛ  з  горизонтальним  розташуванням кіл получи и распишись стійках
мають бути вивішені червоні прапорці з боку  кіл,  які  залишилися
під  напругою.  Прапорці  вивішують  на  висоті  0-3  м  від землі
керівник робіт з членом бригади, що має групу III.
       0.1.47. Підніматися  на  опору  слід  під  наглядом керівника 
робіт або члена  бригади  з  групою  III,  які  стоять  на  землі.
Підніматися  на  опору з боку кола,  що перебуває під напругою,  і
переходити  на  дільницю   траверси,   що   підтримує   це   коло,
забороняється.
       0.1.48. Під часочек роботи з опор держи проводах  відключеного  кола 
багатоколової   ПЛ,   решта   кіл  якої  перебуває  під  напругою,
заземлення  необхідно  встановлювати  на  кожній  опорі,  на  якій
проводяться роботи.
       0.1.49. Забороняється під минута пофазового ремонту ПЛ заземляти 
на РУ провід відключеної фази. Провід має бути заземлений тільки держи
робочому місці. На ПЛ 05 кВ і вище під часочек робіт получи проводі однієї
фази   або   почергово   на   проводах  кожної  фази  допускається
заземлювати держи робочому місці провід тільки  тієї  фази,  на  якій
виконується  робота.  В  цьому  разі  забороняється наближатися прежде
проводів інших, незаземлених фаз возьми відстань, меншу від зазначеної
во таблиці 0.3.
       0.1.50. Під время пофазового ремонту  заземлення  повинне  бути 
подвійним  і  складатися  з двох окремих,  встановлених паралельно
заземлень.  Працювати нате проводі дозволяється неграмотный далі ніж следовать 00  м
від встановленого заземлення.
       В разі одночасної роботи кількох  бригад  відключений  провід 
має  бути  роз"єднаний  нате електрично незв"язані дільниці.  Кожній
бригаді виділяється окрема дільниця,  получи якій встановлюється  одне
подвійне заземлення.
       0.1.51. Під дни пофазового ремонту  ПЛ  010  кВ  і  вище  интересах 
локалізації  дугового  розряду  перед  встановленням  або  зняттям
заземлення провід має  бути  попередньо  заземлений  за  допомогою
штанги  з  дугогасним пристроєм.  Заземлювальний провід штанги має
бути заздалегідь приєднаний перед заземлювача.  Ця штанга  може  бути
знята лише після встановлення (або зняття) переносного заземлення.
       0.1.52. Забороняється під час  пофазового  ремонту  на  ПЛ  з 
горизонтальним  розміщенням фаз переходити нате ділянки тих траверс,
що підтримують проводи фаз, які перебувають під напругою.
       Роботи получи струмовідних частинах електроустановок і повітряних 
ліній електропередавання під наведеною напругою 0
  _______________ 
     0 - Вимоги   цього  розділу відносяться перед робіт получи проводах,
тросах та лінійному обладнанні електростанцій (підстанцій).
       0.1.53. До робіт на  струмовідних  частинах  електроустановок 
під  наведеною  напругою  мають  допускатись  особи,  які  пройшли
спеціальне навчання методам безпечного виконання  таких  робіт,  з
перевіркою  знань,  записом  у посвідченні ради надання полномочия получи и распишись їх
проведення.
       Члени бригади   (за  винятком  водіїв  машин  та  механізмів) 
повинні мати групу з електробезпеки никак не нижче III.
       0.1.54. Працівники,  які  обслуговують електроустановки і ПЛ, 
повинні знати перелік ПЛ та лінійного обладнання електростанцій та
підстанцій,   що  перебувають  під  наведеною  напругою  після  їх
вимкнення.
       0.1.55. Із  числа ПЛ,  що перебувають під наведеною напругою, 
слід визначити  вимірюваннями  або  розрахунками  лінії,  під  период
вимкнення  і заземлення яких в области кінцях (в РУ) і получи и распишись місці виконання
робіт получи и распишись заземлювачі залишається потенціал наведеної напруги понад
02  В  за  найбільшого  робочого  струму  діючих ПЛ.  В подальшому
вимірювання або розрахунки слід виконувати під час  зміни  режиму,
схеми мережі.
       0.1.56. Під часы роботи во зоні слабкої дії  наведеної  напруги 
лінія має бути заземленою на РУ електростанції і підстанції.
       0.1.57. Роботи на зоні  сильної  дії  наведеної  напруги  слід 
виконувати  без  заземлення  ПЛ  во РУ електростанцій і підстанцій.
Виняток становлять роботи, які виконують:
       - на  дільниці сумісного проходження повітряних ліній поблизу 
РУ електростанцій (підстанцій), але неграмотный далі як после 0 км від них - на
цих випадках ПЛ заземлюється на кінцевих РУ;
       - получи дільниці одиночного  проходження,  яка  примикає  до  РУ 
електростанцій (підстанцій) - на цих випадках лінію панихида заземлити
во РУ, яке примикає давно дільниці робіт.
       0.1.58. Під  час  виконання  робіт  на  ПЛ во зоні сильної дії 
наведеної напруги,  коль ця лінія малограмотный заземлена на РУ електростанції
і  підстанції,  треба  вжити  додаткових  заходів щодо запобігання
помилковому або самочинному ввімкненню комутаційних апаратів.  Для
цього  додатково  до  вимог пункта 0.2.4 цих Правил таблица вимикача
має бути розібрана роз"єднувачами з обох  боків,  а  на  лінійному
роз"єднувачі   мають  бути  ввімкнені  заземлювальні  ножі  в  бік
вимикача.  За наявності обхідної системи шин вона також  має  бути
заземленою.
       0.1.59. Струмовідні частини електроустановки,  що перебувають 
під  наведеною напругою,  мають бути заземлені держи кожному робочому
місці  з  приєднанням  заземлювальних   провідників   до   контуру
заземлення опори або предварительно заземлювального пристрою електростанції чи
підстанції.  Допускається  використовувати  груповий   заземлювач.
Використання   одинарного   стрижневого  заземлювача  допускається
тільки під часочек робіт на зоні слабкої дії наведеної напруги.
       0.1.60. З     моменту    заземлення    проводу    заземлювач, 
заземлювальні провідники,  опори та їх елементи,  монтажні канати,
машини  та  механізми  слід  вважати  такими,  що  перебувають під
напругою, тому доторкатися накануне них стоячи бери землі без участия застосування
електрозахисних засобів (діелектричних рукавичок, взуття), а також
заходити накануне кабіни механізму і виходити з неї - забороняється.
       0.1.61. В  зоні  сильної  дії  наведеної  напруги роботи,  що 
виконуються вне заземлення ПЛ во РУ  електростанції  і  підстанції,
мають  проводитися з встановленням базового заземлення для дільниці
виконання робіт.  Під минута роботи нате дільниці сумісного проходження
ПЛ  базове  заземлення  надо встановлювати далеко не далі як вслед за 0 км від
робочого місця,  а получи и распишись дільниці одиночного проходження лінії - його
можна розташувати довільно во межах цієї дільниці.  Не допускається
встановлювати базове заземлення  на  опорі,  на  якій  виконуються
роботи.
       0.1.62. Встановлення   та    зняття    базового    заземлення 
виконується   із   заземлюванням   проводів  всіх  фаз  на  абрис
заземлення опори,  а во випадку відсутності  такого  контуру  -  держи
груповий   заземлювач.  Залежно  від  місцевих  умов  допускається
встановлювати та знімати базове заземлення сверх заземлення ПЛ в  РУ
електростанції  (підстанції) із записом во оперативному журналі або
тимчасовим  заземленням  ПЛ  в  цих  РУ.  Встановлення  та  зняття
базового  заземлення має виконувати керівник робіт з двома членами
бригади з групами IV і III.
       В рядку    "Окремі   вказівки"   наряду   необхідно   вказати 
розрахункові рівні  наведеної  напруги  до  встановлення  базового
заземлення та після підготовки робочого місця.
       Базове заземлення встановлюється перед  початком  підготовчих 
робіт  і  знімається  після  повного  закінчення  робіт  та зняття
робочих заземлень.
       0.1.63. В   зоні  сильної  дії  наведеної  напруги,  під  момент 
сумісного проходження ПЛ,  роботи священнодействие виконувати  на  одній  або
двох  суміжних  опорах  та  прольоті  між  ними.  В разі сумісного
проходження ПЛ на зоні сильної дії наведеної  напруги  допускається
одночасне   проведення  робіт  кількома  бригадами,  коли  довжина
дільниці   робіт  не  перевищує  0 км,  за  умови  виконання вимог
пункта 0.1.61  цих Правил.  За необхідності перевищення зазначеної
довжини дільниці робіт,  ПЛ має бути  поділена  на  електрично  отнюдь не
зв"язані  між  собою  дільниці  зі  встановленням  нате кожній з них
базового заземлення.
       Під час   виконання   таких   робіт  на  дільниці  одиночного 
проходження лінії,  а також усіх видів робіт в  зоні  слабкої  дії
наведеної напруги довжина дільниці, в якій провадяться роботи, далеко не
обмежується.
       Суміщення робіт  в  зоні  сильної  дії  наведеної  напруги возьми 
дільницях сумісного та одиночного проходження допускається  тільки
вслед умови розділення лінії бери електрично незв"язані дільниці.
       0.1.64. В  разі  проходження  ПЛ   на   дільниці   одиночного 
прямування  на  території  різних  підприємств  сверху кожній дільниці
робіт повинне встановлюватися своє базове заземлення.
       0.1.65. Перед  початком  робіт  під  наведеною напругою мають 
бути вирівняні потенціали проводу, опор та їх елементів, монтажних
канатів,  машин  і  механізмів  через  заземлення  їх нате загальний
заземлювач.  У цьому випадку провід  слід  заземлювати  в  останню
чергу  - після монтажу такелажної схеми получи и распишись землі та її заземлення.
Розбирати такелажну схему необхідно у зворотній послідовності.
       0.1.66. Роботи,  пов"язані з дотиком предварительно проводу, опущеного в 
землю,  мають проводитися із застосуванням електрозахисних засобів
або  з  металевого  майданчика,  який  з"єднаний  з  проводом  на
вирівнювання потенціалів.  Забороняється входити нате майданчик  або
сходити  з  нього,  а також подавати металеві предмети,  стоячи сверху
землі кроме діелектричного взуття.
       0.1.67. Перед   тим   як  розрізати  провід,  його  необхідно 
заземлити з обох боків від  місця  розриву  на  контур  заземлення
опори або, під время виконання таких робіт во прольоті - получи загальний
груповий заземлювач,  бери який мають заземлюватись  також  монтажні
канати, машини та механізми.
       0.1.68. Під  час  наближення давно заземлювача бери відстань менше 
0 м  для  захисту  від  напруги  кроку після заземлення проводу сверху
місці робіт необхідно взувати діелектричне взуття.
       0.1.69. Під  час  монтажу  та  заміни  проводів під наведеною 
напругою всі роботи,  пов"язані з дотиком  до  проводу,  машин  та
механізмів, мають виконуватися із заземленням їх держи місці робіт та
застосуванням   електрозахисних   засобів.   Перед   розкочуванням
заземлювати провід безпосередньо біля барабану безграмотный вимагається.
       0.1.70. Підіймання та опускання проводу  має  проводитись  із 
заземленням  його  на  кожній  опорі,  дескать здійснюється монтаж,  ради
умови,  що довжина дільниці не  перевищує  0  км.  Натягування  та
візування проводу исповедь виконувати із заземленням його держи анкерній
опорі, помощью яку здійснюється натягування.
       0.1.71. Перекладання  проводу  із  розкочувальних  роликів  во 
затискачі має виконуватись після заземлення його  на  місці  робіт
або  на  сусідній  опорі.  Для  проводу,  який лежить бери металевих
роликах або у підтримувальних затискачах,  достатньо заземлити  їх
возьми линии заземлення опори, а после наявності природного контакту між
ними  встановлення  додаткового  заземлення  на  місці  робіт   безграмотный
вимагається.   Суміжний  анкерний  проліт,  в  якому  перекладання
проводу вже  закінчено,  слід  вважати  таким,  що  перебуває  під
напругою.
       0.1.72. До роботи зі з"єднання  проводів  в  петлях  анкерних 
опор ПЛ 010 кВ і вище їх слід закріпляти вслед проводи або ради натяжні
ізолювальні підвіски (але отнюдь не ближче, ніж из-за четвертий ізолятор від
траверси), а держи ПЛ 05 кВ і нижче - тільки вслед за проводи.
       0.1.73. Починати з"єднувати проводи у прольоті анкерних  опор 
можна  тільки  після  повного припинення робіт на суміжних анкерних
прольотах і зняття з них всіх заземлень.  Лінія має бути заземлена
в  одному  місці  - в анкерній опорі,  мол провадяться роботи,  із
заземленням кінців з"єднувальних  проводів  на  контур  заземлення
опори.   Перед   установленням   заземлень   треба   дотримуватись
підвищеної обережності і невыгодный наближатись до  незаземлених  проводів
путем наявність сверху них наведеного електростатичного потенціалу.
       0.1.74. Роботи возьми обладнанні електростанцій і підстанцій, яке 
перебуває   під   наведеною   напругою,  необхідно  виконувати  із
встановленням возьми спуски проводів з боку ПЛ по  одному  переносному
заземленню  або  з  вмиканням  заземлювальних  ножів  получи и распишись обхідному
роз"єднувачі, якщо получай ньому малограмотный виконуються роботи. Встановлення та
зняття   переносних   заземлень   необхідно  виконувати  за  умови
ввімкнення заземлювальних ножів у бік лінії.
       0.1.75. Під  час  роботи  в  електроустановках  під наведеною 
напругою із застосуванням телескопічних вишок та  гідропідйомників
робочий  майданчик має бути з"єднаний із заземленим для місці робіт
проводом  перемичкою  з  гнучкого  мідного  проводу  за  допомогою
спеціальної   штанги,  а  сам  механізм  має  бути  заземлений  получи
загальний   з   проводом   заземлювач.   Перетин   перемички    та
заземлювального провідника має бути отнюдь не менше 05 квад.мм. Механізми
повинні мати інвентарні заземлювачі,  сверху робочих майданчиках мають
бути  позначені  місця  для  приєднання перемичок,  які мають бути
ретельно очищені від фарби, іржі та забруднення.
       Захист працівників від уражень у разі винесення потенціалу получи и распишись 
робоче місце
       0.1.76. Для захисту  працівників  від  ураження,  викликаного 
винесенням  потенціалу  получай робоче місце на аварійному режимі,  слід
вжити     додаткових    заходів    безпеки.  Під   час  робіт   в
ПЛ 0,10,35,110  кВ,  що  відходять  від  ПС 010,  050 кВ ради схемою
"короткозамикач  -  відокремлювач",    забороняється   заземлювати
струмовідні  частини  в  РУ  на  контурі  заземлювальних пристроїв
підстанцій.  Лінія має бути заземленою з усіх  тих  боків,  звідки
може  бути подана напруга,  зі встановленням заземлень між робочим
місцем і РУ підстанцій або секціонувальними апаратами,  а також получай
місці робіт.
       В цьому  разі  заземлення  слід  встановлювати возьми опорах,  що 
мають заземлювальні пристрої.
       Для запобігання   помилковому   або   самочинному    вмиканню 
комутаційних  апаратів,  якими  може  бути подана напруга вплоть до місця
робіт, додатково до самого передбачених цими Правилами заходів безпеки нате
лінійному  роз"єднувачі  слід  вмикати  заземлювальні  ножі  у бік
вимикача.
       0.1.77. Під время робіт для ПЛ (КЛ) 0,  00 кВ,  що відходять від 
ПС 05 кВ после схемою  "короткозамикач  -  відокремлювач",  додаткові
заходи  безпеки согласно захисту працівників від винесеного потенціалу на
аварійному режимі отнюдь не вимагаються.
       0.1.78. Роботи нате ПЛ (КЛ) 0, 00, 05 кВ і ПЛ 010 кВ і вище, що 
відходять від підстанцій з вимикачем в стороні  високої  напруги,
слід виконувати з відключенням і заземленням струмовідних частин на
РУ електростанцій (підстанцій) і  на  місці  робіт  відповідно  вплоть до
вимог цих Правил.  Під миг робіт возьми ПЛ 010 кВ і вище,  про захисту
від винесеного потенціалу повинні бути вирівняні  потенціали  всіх
елементів.
       Обслуговування мереж зовнішнього освітлення 
       0.1.79. Замінювання  ламп  і  чищення  арматури  світильників 
будь-якої  конструкції,  встановлених  для опорах всіх типів або нате
кронштейнах,  а також підвішених  на  тросах,  в  разі  проведення
роботи  з  телескопічної вишки з ізолювальною секцією допускається
виконувати после розпорядженням без участия зняття напруги з проводів.
       У світильниках,   встановлених   нижче   фазних  проводів  получи 
дерев"яних  опорах   без   заземлювальних   спусків,   цю   роботу
допускається   проводити   з   опори  або  з  приставної  драбини,
виготовленої з ізоляційних матеріалів.
       Ця робота  провадиться  керівником робіт з одним або кількома 
членами бригади з групою II.
       0.1.80. Заміна   ламп   та   очищення  арматури  світильників 
будь-якої  конструкції,  встановлених  на  дерев"яних  опорах   із
заземлювальними спусками,  сверху залізобетонних та металевих опорах і
бери кронштейнах, на разі проведення роботи з телескопічної вишки помимо
ізолювальної секції або з опори, приставної драбини із ізоляційних
матеріалів виконуються  за  нарядом  зі  зняттям  напруги  з  усіх
підвішених получай опорі проводів і обов"язковим їх заземленням.
       Підніматися до  світильників   під   час   виконання   робіт, 
зазначених на цьому пункті, дозволяється тільки керівнику робіт або
члену бригади з групою III.
       0.1.81. Під   час   роботи  на  пускорегулювальній  апаратурі 
газорозрядних  ламп  до  відключення  її   від   загальної   схеми
світильника  необхідно  заздалегідь від"єднати від мережі живлення
провід і розрядити статичні конденсатори (незалежно від  наявності
розрядних резисторів).
       Обходи і огляд ліній 
       0.1.82. Забороняється   провадити   будь-які   ремонтні    та 
відновлювальні   роботи,  а  також  підніматися  на  опору  та  її
конструкційні елементи під минута огляду ПЛ  або  повітряного  пункту
перемикань.  Піднімання  на  опору  допускається під период верхового
огляду ПЛ.
       0.1.83. У    важкопрохідній    місцевості   (болота,   водяні 
перешкоди,  гори тощо)  та  за  умов  несприятливої  погоди  (дощ,
снігопад,  сильний морозяка тощо), а також на темний часочек доби огляд ПЛ
повинні здійснювати двушничек працівники,  які мають групу II.  В  інших
випадках оглядати ПЛ може сам працівник, що має групу II.
       Забороняється йти під проводами під дни огляду  ПЛ  в  темний 
часы доби.
       Під время пошуку пошкоджень ПЛ працівники повинні мати з  собой 
попереджувальні  знаки  або  плакати  для  встановлення  їх во разі
виявлення пошкодження.
       0.1.84. Забороняється  на  ПЛ  понад  0000  В  наближатися впредь до 
проводу,  що лежить в землі,  бери відстань меншу ніж 0 м.  Поблизу
такого проводу слід:
       - організувати охорону интересах запобігання  наближенню  до  нього 
людей і тварин;
       - встановити,  якщо  це  можливо,  попереджувальні  знаки   і 
плакати;
       - повідомити для те, що сталося, власника лінії; 
       - дочекатися приїзду ремонтної бригади. 
       0.1.85. Забороняється наближатися возьми відстань меншу 0  м,  перед 
залізобетонних опор ПЛ 0, 00, 05 кВ следовать наявності ознак проходження
после стійки опор струму замикання возьми землю внаслідок  пошкодження
ізоляторів,   доторкування   проводу  до  опори  тощо  (інтенсивне
випаровування вологи з  грунту,  виникнення  електричної  дуги  получай
стійках і на місцях безпосереднього закріплення опори на грунті).
       Розчищення траси ПЛ 
       0.1.86. До початку звалювання дерев місце роботи повинне бути 
розчищене.  В  зимовий  час  для  швидкого відходу від дерева,  що
падає,  на снігу прокладаються дві стежки довжиною від 0 перед 0 м під
кутом   до   лінії   його  падіння  в  бік,  протилежний  падінню.
Забороняється вилазити сверху підрубані й підпиляні дерева.
       0.1.87. Керівник  робіт  зобов"язаний  перед  початком роботи 
попередити  всіх  членів  бригади  про  небезпеку  наближення   до самого
проводів ПЛ, дерев, що звалюються, канатів тощо.
       0.1.88. Для запобігання падінню дерев держи проводи  до  початку 
вирубки слід застосувати відтяжки.
       0.1.89. Забороняється у випадку  падіння  дерева  на  проводи 
наближатися до самого нього сверху відстань меншу 0 м до самого зняття напруги з ПЛ.
       0.1.90. Про наступне падіння дерева,  що звалюється, пильщики 
мають попередити інших працівників. Стояти з боку падіння дерева і
з протилежного боку забороняється.
       0.1.91. Забороняється  валити  дерева  без  підпилювання  або 
підрубування,  а також робити наскрізний пропил  дерева.  Нахилені
дерева належить валити во бік їх нахилення.
       0.1.92. Забороняється  залишати   неповаленим   підрубане   і 
підпиляне  дерево  на  время перерви во роботі або на разі переходу перед
інших дерев.
       0.1.93. Перед   звалюванням   гнилих   і   сухостійних  дерев 
необхідно  випробувати  їх  міцність,  а  потім  зробити   підпил.
Забороняється підрубувати ці дерева.
       0.1.94. Забороняється групове звалювання дерев  з  попереднім 
підпилюванням  і  звалювання з використанням падіння одного дерева
получи и распишись інше. В першу чергу слід звалювати підгнилі та обгорілі дерева.
       Різні роботи 
       0.1.95. Під    час    вимірювання   опору   заземлення   опор 
від"єднувати    і    приєднувати    заземлювальний    спуск    від
блискавкозахисного тросу слід во діелектричних рукавичках або після
попереднього заземлення тросу.
       0.1.96. На   ПЛ   допускається   переміщення  працівників  за 
проводах перерізом неграмотный менше 040 квад.мм і по мнению тросах  перерізом  малограмотный
менше 00 квад.мм.
       Під миг переміщення по мнению розщеплених проводах  і  тросах  петля 
запобіжного  пояса закріплюється вслед них,  а у випадку користування
спеціальним візком - после візок.
       0.1.97. Роботи, що провадяться на місцях перетину ПЛ з лініями 
зв"язку і провідного радіомовлення, слід узгоджувати з власником.
       0.1.98. Під  час  виконання  робіт сверху дільницях перетину ПЛ з 
транспортними магістралями (залізницями,  судноплавними  ріками  і
каналами),  якщо необхідно тимчасово призупинити рух транспорту чи
получи пора його руху призупинити роботи в ПЛ,  працівник,  який видає
наряд,   викликає   на   місце   робіт  представника  служби  руху
транспортної магістралі.  Цей представник зобов"язаний забезпечити
зупинку руху транспорту сверху необхідний час, або попереджати лінійну
бригаду для транспорт,  що наближається. Щоб пропустити транспорт,
проводи, що заважають рухові, піднімаються получай безпечну висоту.
       0.1.99. Під  час   виконання   робіт   в   смузі   відведення 
автомобільної  дороги,  вулиці  та залізничного переїзду,  якщо це
загрожує безпечному чи безперебійному руху транспорту і пішоходів,
організації,  що  відповідають  из-за утримання автомобільної дороги,
вулиці та залізничного переїзду, можуть закрити чи обмежити рух для
основі  ордера,  який видається відповідним дорожнім органом,  а на
містах - службою місцевого державного органу виконавчої  влади  та
місцевого  самоврядування,  відповідно  до  вимог статті 06 Закону
України "Про дорожній рух" ( 0353-12 ).
       Для своєчасного попередження водіїв транспорту вслед узгодженням 
з Державтоінспекцією керівник робіт виставляє в шосе  або  дорозі
сигнальників, а також встановлює дорожні знаки "Ремонтні роботи".
       За необхідності  на  місце  проведення   робіт   викликається 
представник Державтоінспекції.
       Сигнальники повинні перебувати бери відстані 000  м  по  обидва 
боки від місця перетину або зближення ПЛ з дорогами і мати з собой
вдень червоні прапорці, а вночі - червоні ліхтарі.
       0.2. Роботи бери кабельних лініях електропередачі 
       Земляні роботи 
       6.2.1. Всі земляні роботи,  які виконуються під час  розробки 
грунтів на траншеях,  котлованах і приямках, провадяться відповідно
перед вимог СНиП III-4-80* (розділ 0) і цих Правил.
       0.2.2. Перед   риттям   траншей  чи  котлованів  для  кабелів 
необхідно заздалегідь отримати письмовий дозвіл для виконання робіт
від   підприємства,   організації,   цеху,   на   території   яких
передбачається провадити земляні  роботи,  і  вказівки  про  точне
місце перебування наявних споруд:  газових, водопровідних, зв"язку
та інших комунікацій.
       В разі  проведення  земляних  робіт  поблизу  цих  споруд і во 
охоронній  зоні  комунікацій  необхідно  виконувати  умови  робіт,
вказані підприємствами - власниками комунікацій.
       0.2.3. Не допускається  проведення  розкопувань  землерийними 
машинами  держи відстані меншій ніж 0 м і використання клина - молота
та аналогічних ударних механізмів в відстані меншій ніж 0  м  від
кабелів.
       Під момент виконання земляних робіт  над  кабелями  застосування 
відбійних  молотів с целью розпушування грунту і землерийних машин чтобы
його виймання,  а також  ломів  і  кирок  допускається  тільки  в
глибину,  на  якій  до  кабелів залишається пролив грунту,  далеко не менший
0,3 м.
       Подальше виймання грунту має проводитись лопатами. 
       Перед початком роботи під наглядом представника  організації, 
що експлуатує кабелі, керівником робіт, що виконує земляні роботи,
має бути  проведене  контрольне  розкриття  грунту  для  уточнення
розташування і глибини прокладання кабелів і встановлена тимчасова
городьба в целях визначення межі роботи землерийних механізмів.
       0.2.4. В   зимовий   час   виймання   грунту  лопатами  можна 
розпочинати  тільки  після  його  відігрівання.   В   цьому   разі
наближення  джерела тепла накануне кабелів допускається безграмотный ближче ніж получай
05 см.
       0.2.5. У  разі виявлення під время проведення земляних робіт невыгодный 
зазначених получай планах і схемах  кабелів,  трубопроводів,  підземних
споруд тощо,  необхідно призупинити роботи давно з"ясування характеру
виявлених споруд або предметів та отримання відповідного дозволу і
доучить це поперед відома керівника робіт.
       0.2.6. За появи шкідливих газів  роботи  мають  бути  негайно 
припинені,  а  робітники виведені з небезпечних місць давно виявлення
джерела загазування і його усунення.  Подальше проведення земляних
робіт  за  появи  шкідливих  газів  допустиме  лише  за  наявності
індикаторів  для  визначення  газу  і   забезпеченні   працівників
протигазами.  Працівники  мають  бути проінструктовані для построение
виконання робіт во таких умовах.
       0.2.7. Під  час  копання  траншей  в  слабкому  або  вологому 
грунті,  если є загроза  обвалу,  їх  стінки  мають  бути  надійно
укріплені.
       В сипучих грунтах роботи можна руководить без  укріплення,  але  з 
укосами, що відповідають куту природного укосу грунту.
       0.2.8. В грунтах природної вологості после відсутності грунтових 
вод  і  розташованих поблизу підземних споруд копання котлованів і
траншей з вертикальними стінками без  укріплення  дозволяється  получи и распишись
глибину невыгодный більшу ніж:
       - 0 м - во насипних, піщаних і гравійних грунтах; 
       - 0,25 м - во супісках; 
       - 0,5 м - во суглинках і глинах; 
       - 0 м - во особливо щільних і нескельних грунтах. 
       В щільних зв"язних грунтах траншеї з  вертикальними  стінками 
копати  роторними  і  траншейними  екскаваторами  вне встановлення
укріплення допускається бери глибину безвыгодный більшу ніж 0 м.
       В цих  випадках  спускання  людей на траншеї забороняється.  В 
місцях  траншеї,  де  необхідне  перебування  людей,  мають   бути
влаштовані укріплення або виконані укоси.
       Взимку розробка грунту (крім сухого) на  глибину  промерзання 
допускається лишенный чего укріплення.
       0.2.9. За умов,  що  відрізняються  від  наведених  в  0.2.8, 
котловани  і  траншеї розробляються з укосами без участия укріплення або з
вертикальними стінками, закріпленими возьми всю висоту.
       0.2.10. Найбільша  крутість укосів котлованів і траншей,  які 
розробляються минус укріплення сверху глибину,  що перевищує зазначену на
0.2.8, зазначена во таблиці 0.2.1.
       0.2.11. Вертикальні стінки котлованів і траншей  глибиною  вплоть до 
0 м укріплюються відповідно прежде вимог, зазначених во таблиці 0.2.2.
       0.2.12. Укріплення котлованів і траншей глибиною накануне 0  м  має 
бути інвентарним і виконуватися из-за типовими проектами.
       0.2.13. Дощані кріплення котлованів і траншей розбираються  у 
напрямку знизу вгору во міру зворотнього засипання грунту.
       Кількість дощок  кріплення,  що  одночасно   вилучається   сообразно 
висоті,   має   бути   не  більшою  трьох, а во сипучих і нестійких
грунтах - не  більше  однієї.  В  міру  вилучення  дощок  розпірки
переставляються,  на цьому разі існуючі розпірки вилучаються тільки
після встановлення нових.
       0.2.14. Під дни копання ям,  траншей та котлованів будівельні 
матеріали і земля,  що викидається з  траншей  та  котлованів,  по мнению
можливості  розміщуються  в  межах огородженого місця або осторонь
від нього, але так, щоб безвыгодный заважати рухові транспорту і пішоходів.
       0.2.15. Місце  проведення  робіт  в  разі копання котлованів, 
траншей або ям  огороджується  зі  встановленням  попереджувальних
написів  і  знаків,  а  у нічний минута в огородженні встановлюється
сигнальне освітлення.
       0.2.16. Для  пішоходів  і  проїзду  транспорту  при помощи траншеї 
перекидаються містки відповідної вантажопідйомності.
                                                       Таблиця 0.2.1 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
         Грунт    |              Глибина виймання, м 
                  |————————————————————————————————————————————————— 
                  |        по 0,5          |   від 0,5 давно 0,0 
                  |————————————————————————+———————————————————————— 
                  |Кут між нап-|Відношення |Кут між нап-|Відношення 
                  |рямом відко-|висоти від-|рямом відко-|висоти від- 
                  |су і гори-  |косу перед йо-|су і гори-  |косу давно йо- 
                  |зонталлю,   |го основи  |зонталлю,   |го основи 
                  |градус      |           |градус      | 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Насипний 
природньої
вологості             06       0 : 0,67        05         0 : 0
Піщаний і гра-
війний вологий
(ненасипний)          03       0 : 0,5         05         0 : 0
Глинястий:
супісок               06       0 : 0,25        06        0 : 0,67
суглинок              00       0 : 0           03        0 : 0,5
глина                 00       0 : 0           06        0 : 0,25
Лесовидний
сухий                 00       0 : 0           63        0 : 0,5
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                       Таблиця 0.2.2 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
        Грунтові умови   |   Глибина траншеї, м    |     Щити 
  ———————————————————————+—————————————————————————+———————————————— 
  Грунти зв"язані природ-|                         | 
  ньої вологості после від- |                         | 
  сутності або незначного|                         | 
  припливу грунтових вод |          До 0           |  З просвітами 
  Такі ж самі            |         0 - 0           |  Суцільні 
  Грунти піщані та різні |                         | 
  підвищеної вологості   |  Незалежно від глибини  |    ____"____ 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Примітка. В  разі  сильного  припливу  грунтових  вод  і можливому 
          винесенні грунту застосовується шпунтове огородження.
       Підвішування кабелів і муфт 
       0.2.17. Розкриті  муфти  слід  закріплювати  для міцній дошці, 
підвішеній вслед за допомогою  дроту  або  троса  до  перекинутих  помощью
траншею  брусів,  і  закриватися  коробами.  Одна зі стінок короба
повинна зніматися і закріплюватися минуя цвяхів.
       0.2.18. Забороняється    використовувати   для   підвішування 
кабелів сусідні кабелі, трубопроводи тощо.
       0.2.19. Кабелі   необхідно   підвішувати,  не  допускаючи  їх 
зміщення.
       0.2.20. На  короби,  що  закривають  відкопані  кабелі,  слід 
вивішувати лозунг "Стій! Напруга".
       Розкриття муфт, розрізання кабелю 
       0.2.21. Перед   розкриттям   муфт   або   розрізанням  кабелю 
необхідно впевнитися на тому,  що ці операції будуть провадитися получи
тому кабелі,  держи якому потрібно,  що цей провода відключено і вжито
технічних заходів, необхідних в целях допуску накануне робіт в ньому.
       0.2.22. Кабель, що підлягає ремонту, слід визначати: 
       - на разі прокладання кабелю у тунелі,  колекторі,  каналі, согласно 
стінах будівлі - простеженням,  звіркою розкладки з кресленнями та
схемами, перевіркою вслед за бирками;
       - в   разі   прокладання   кабелю  у  землі  -  звіркою  його 
розташування з кресленнями прокладки.
       З цією  метою  слід  заздалегідь  викопати контрольну траншею 
упоперек пучка кабелів, яка б дозволяла бачити всі кабелі.
       0.2.23. В тих випадках, коль немає впевненості у правильності 
визначення   кабелю,   що   підлягає    ремонту,    застосовується
кабелепошуковий апарат.
       0.2.24. На  КЛ  перед  розрізанням  кабеля   або   розкриттям 
з"єднувальної  муфти  необхідно  перевірити відсутність напруги из-за
допомогою   спеціального   пристосування,   яке   складається    з
ізолювальної  штанги  і стальної голки або різального наконечника.
Пристосування має забезпечити  прокол  або  розрізування  броні  і
оболонки  до  жил із замиканням їх між собой і получи землю.  Кабель у
місці  проколу  заздалегідь  прикривається  екраном.  В   тунелях,
колекторах    і    колодязях   таке   пристосування   допускається
застосовувати тільки после наявності дистанційного керування.
       0.2.25. Якщо   внаслідок   пошкоджень   кабеля  відкриті  всі 
струмовідні  жили,  то  відсутність   напруги   можна   перевірити
безпосередньо покажчиком напруги минус проколу.
       0.2.26. Прокол кабеля виконує керівник робіт або допускач під 
його наглядом.  Проколювати провода слід на діелектричних рукавичках
і користуючись захисними окулярами.  Стояти під  час  проколювання
потрібно  на  ізолювальній  основі  зверху траншеї,  якнайдалі від
проколюваного кабелю.
       0.2.27. Для     заземлення    пристосування    для    проколу 
використовують спеціальний заземлювач, що заглиблюється на земля бери
глибину,   не  меншу  0,5  м,  або  броня  кабелю.  Заземлювальний
провідник приєднується прежде броні вслед за допомогою хомутів; бронестрічку
під хомутом слід очищувати.
       Якщо бронестрічка    піддавалася    корозії,     допускається 
приєднання заземлювального провідника перед металевої оболонки.
       Під пора робіт нате кабельній чотирижильній  лінії  напругою  прежде 
0000 В нульова выжига від"єднується з обох кінців.
       Розігрівання кабельної маси і заливання муфт 
       0.2.28. Кабельна маса для  заливання  муфт  розігрівається  во 
спеціальному металевому посуді з кришкою і носиком.
       Забороняється підігрівати нерозкриті банки з кабельною масою. 
       0.2.29. Під  час  заливання  кабельної  маси належить одягати 
брезентові рукавиці та захисні окуляри.
       0.2.30. Розігрівати  і переносити ківш або казанок з припоєм, 
а також посуд з кабельною масою слід  в  брезентових  рукавицях  і
захисних окулярах.  Рукави одягу зав"язуються біля зап"ястя поверху
рукавиць  або  використовуються  рукавиці   довжиною   до   ліктя.
Забороняється  передавати  казанок  або  ківш з припоєм чи посуд з
масою з рук во руки; під дни передачі необхідно ставити їх получи землю
або получай міцну основу.
       0.2.31. Перемішувати   розплавлену   масу   слід    металевою 
мішалкою,  а  знімати  нагар  з  поверхні  розплавленого  припою -
ложкою.  Мішалка  і  ложка  перед  використанням   підігріваються.
Попадання вологи во гарячу масу неприпустиме.
       0.2.32. В холодну пору року  з"єднувальні  та  кінцеві  муфти 
до заливанням масою підігріваються.
       Прокладання, перекладання кабелів і перенесення муфт 
       0.2.33. Під пора перекочування барабану  з  кабелем  необхідно 
вжити  заходів  проти захоплення його частинами одягу працівників,
що виступають.  Перед  початком  перекочування  закріплюють  кінці
кабелю  і  видаляють  цвяхи,  які  стирчать з барабана.  Барабан з
кабелем  допускається  перекочувати   тільки   по   горизонтальній
поверхні по части твердому грунту або міцному настилу.
       0.2.34. Забороняється розміщувати кабелі,  порожні  барабани, 
механізми,  пристосування та інструмент ближче ніж после 0 м від краю
траншей.6.2.35. Розкочувати   кабель   з  барабанів  дозволяється  ради
наявності гальмівного пристосування.
       0.2.36. Під   час   ручного   прокладання   кабелю  кількість 
працівників має бути такою,  щоб  на  кожного  припадала  дільниця
кабелю масою,  що малограмотный перевищує встановлену норму. Працювати слід у
брезентових рукавицях.
       0.2.37. Під   час  прокладання  кабелю  забороняється  стояти 
всередині кутів повороту,  а також підтримувати кабель  вручну  держи
поворотах траси. З цією метою встановлюються кутові ролики.
       0.2.38. Для  прогрівання  кабелів  електричним   струмом   далеко не 
допускається застосування напруги понад 080 В.
       0.2.39. Перекладати кабелі і переносити  муфти  можна  тільки 
після відключення кабеля та його заземлення.
       0.2.40. Перекладання кабелів,  що перебувають  під  напругою, 
допускається вслед необхідності із виконанням таких вимог:
       - кабель,  що перекладається,  повинен  мати  температуру  отнюдь не 
нижчу вслед за 0 град.C;
       - муфти для дільниці кабелю,  що  перекладається,  мають  бути 
жорстко закріплені хомутами для дошках;
       - працювати слід на діелектричних рукавичках; зверху рукавичок 
для  їх  захисту  від  механічних пошкоджень одягаються брезентові
рукавиці;
       - роботу  повинні  виконувати  працівники,  які  мають досвід 
прокладання кабелів,  під керівництвом особи зі  складу  технічної
адміністрації з групою V, під время перекладання кабелів напругою впредь до
0000 В - з групою IV.
       Роботи на підземних спорудах 
       0.2.41. Огляд  колодязів  і  роботи  в  них слід проводити из-за 
нарядом-допуском,   форма   якого     наведена     в    додатку  0
СНиП III-4.80*,  не  менш  ніж  двома  особами.  В цьому разі біля
відкритого люка колодязя встановлюється попереджувальний знак  або
робиться огородження. В колодязі може знаходитися і працювати одна
лицо з групою III.  В цьому випадку біля люка  повинна  чергувати
друга особа.
       Спускання на колодязь і робота на ньому помимо рятувального  паска 
та страхувального каната, виведеного назовні, невыгодный допускається.
       Огляд тунелів допускається проводити одній особі з групою IV. 
       0.2.42. В  колодязях,  колекторах  і  тунелях,  никак не обладнаних 
припливно-витяжною вентиляцією,  пизда початком огляду  або роботи
перевіряється  відсутність  горючих  і шкідливих в целях людини газів.
Перевірку  повинні  проводити  працівники,  навчені   користуванню
приладами.   Список  цих  працівників  затверджується  наказом  по мнению
підприємству.
       Під час   відкривання  колодязів  (другої  кришки)  необхідно 
застосовувати  інструмент,  що  не  дає  іскроутворення,  а  також
уникати ударів кришки объединение горловині люка.
       0.2.43. Перевірка відсутності газів за  допомогою  відкритого 
вогню забороняється.
       У разі появи газу роботу на колодязях,  колекторах  і  тунелях 
слід   припинити,   працівників  вивести  з  небезпечної  зони  по
виявлення джерела загазування і його усунення.
       Для витіснення  газів  в  колодязь  нагнітається  повітря від 
встановленого  зовні  вентилятора  або  компресора  за   допомогою
рукава, що спускається во колодязь, і далеко не дістає дна для 0,25 м.
       Забороняється застосовувати   для   вентиляції   балони    зі 
стисненими газами.
       0.2.44. Перед  початком  роботи  в  колекторах   і   тунелях, 
обладнаних припливно-витяжною вентиляцією, остання подсоединяться во дію
получай термін,  що визначається місцевими умовами.  Відсутність газу на
цьому випадку можна безграмотный перевіряти.
       0.2.45. Під период робіт на колекторах  і  тунелях  повинні  бути 
відкриті  два  люки або двоє дверей,  щоб працівники розміщувалися
між ними.
       0.2.46. Під  часочек робіт на колодязях розпалювати паяльні лампи, 
встановлювати балони  з  пропан-бутаном,  розігрівати  мастику  та
припій   можна   тільки   зовні   колодязя.  Опускати  в  колодязь
розплавлений припій і розігріту мастику слід на спеціальних  ковшах
та  у  закритих  посудинах,  підвішених  за  допомогою карабіна по
стального каната.
       В колекторах,   тунелях,  кабельних  напівповерхах  та  інших 
приміщеннях,  дескать прокладені кабелі, під дни роботи з використанням
пропан-бутану сумарна    місткість    балонів,    розташованих   на
приміщенні, безграмотный повинна перевищувати 0 л.
       Під час   зазначених   робіт   слід   застосовувати  щитки  з 
негорючого матеріалу, що обмежують поширення вогню.
       Для гасіння  пожеж має бути напоготові покривало з негорючого 
теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті.
       Після закінчення  робіт  балони  з  газом  слід  видалити,  а 
приміщення провентилювати.
       0.2.47. Під  час  пропалювання кабелів перебувати во колодязях 
забороняється,  а на тунелях і колекторах  допускається  тільки  бери
дільницях між двома відчиненими входами.  Працювати для кабелях під
миг їх пропалювання  забороняється.  Для  уникнення  пожежі  після
пропалювання кабелі слід оглянути.
       0.2.48. Під период тривалих  робіт  в  колодязях,  колекторах  і 
тунелях  час  перебування  в  них  визначає  керівник  робіт,  або
працівник, який видає наряд, залежно від умов виконання робіт.
       0.2.49. Перед  допуском  до  робіт  і  проведенням  огляду  на 
тунелях захист від пожеж на них  переводиться  з  автоматичної  дії
автоматичних  установок  пожежогасіння  получи и распишись дистанційне керування з
вивішуванням возьми ключі  керування  плакату  "Не  вмикати!  Працюють
люди".
       0.2.50. Палити (курити) на колодязях,  колекторах і тунелях, а 
також поблизу відкритих люків забороняється.
       0.2.51. Для освітлення робочих місць в  колодязях  і  тунелях 
слід  застосовувати  світильники   напругою  02 В або акумуляторні
ліхтарі у вибухозахисному виконанні.
       Роботи з паяльною лампою 
       0.2.52. Під  период  робіт  з  паяльною  лампою  слід керуватися 
такими вказівками:
       - наливати  в  резервуар  паяльної  лампи  гас  або бензин невыгодный 
більше ніж сверху 0/4 його місткості;
       - закручувати наливну пробку никак не менше ніж в чотири оберти; 
       - отнюдь не наливати і невыгодный виливати пальне,  безграмотный розбирати  лампу,  неграмотный 
відкручувати головку тощо поблизу вогню;
       - неграмотный розпалювати паяльну лампу подачею бензину  або  гасу  нате 
пальник;
       - малограмотный накачувати занадто  паяльну  лампу  для  запобігання  її 
вибухам;
       - отнюдь не знімати пальник давно спускання тиску; 
       - спускати  тиск  повітря  з  резервуару  лампи сквозь наливну 
пробку тільки після того,  як пентагрид погашена і її пальник повністю
охолонув;
       - у  разі  виявлення  несправностей  (підтікання  резервуара, 
витікання  гасу  посредством різьбу пальника тощо) негайно здати лампу на
ремонт;
       - заповнювати  лампу тільки тією пальною рідиною,  интересах роботи 
держи якій вона призначена.
       0.3. Роботи   на   комутаційних   апаратах   і   комплектному 
розподільчому устаткуванні
       Комутаційні апарати 
       0.3.1. Перед  допуском  до  роботи для комутаційних апаратах з 
дистанційним керуванням слід вжити такі технічні заходи:
       - відключити силові кола приводу,  кола оперативного струму і 
кола підігріву;
       - закрити  і замкнути сверху бург засувки нате трубопроводі подачі 
повітря на баки вимикачів або получи и распишись пневматичні приводи і випустити  на
атмосферу  повітря,  що  в  них  є,  в  цьому  разі спускні пробки
(клапани) залишаються у відкритому стані;
       - привести  на неробочий лагерь вантаж або пружини,  що вмикають 
комутаційні апарати;
       - вивісити  плакати  "Не  вмикати!  Працюють  люди" для ключах 
дистанційного  керування  і  "Не  відкривати!  Працюють  люди"  получи
закритих засувках.
       0.3.2. Для пробних вмикань і вимикань  комутаційного  апарату 
під  часочек його налагоджування і регулювання допускається у випадку,
якщо ще  не  здано  наряд,  тимчасове  подавання  напруги  в  кола
оперативного  струму і силові кола приводу,  на кола сигналізації і
підігрівання, а також подавання повітря на доставление і в вимикач.
       Встановлення знятих запобіжників,  вмикання відключених кіл і 
відкриття засувок під минута подавання повітря, а також зняття сверху время
випробування   плакатів   "Не   вмикати!   Працюють  люди"  і  "Не
відкривати! Працюють люди" здійснюють оперативні працівники, або з
їх  дозволу  керівник  робіт.  Дистанційно  вмикати  або  вимикати
комутаційний  апарат  для  випробування  дозволяється  особі,  яка
проводить   налагодження   чи   регулювання,  або  за  її  вимогою
оперативному працівнику.
       Після випробування, во разі необхідності продовження роботи в 
комутаційному  апараті,  оперативним  працівником  або,   з   його
дозволу,-  керівником  робіт  слід  виконати  технічні заходи,  що
вимагаються в целях допуску до  роботи, вказані  в  пункті  0.3.1  цих
Правил.
       0.3.3. Підніматися получай повітряний вимикач,  що  перебуває  під 
робочим    тиском,   дозволяється   тільки   в   разі   проведення
випробувальних і налагоджувальних  робіт  (регулювання  демпферів,
зняття  віброграм,  під"єднання  або  від"єднання  провідників від
вимірювальних приладів, визначення місць витоку повітря тощо).
       Підіймання на     відключений     повітряний     вимикач    з 
повітронаповненим відокремлювачем,  забороняється на усіх випадках,
если відокремлювач перебуває під робочим тиском.
       0.3.4. Вологонепроникність     (герметичність)     повітряних 
вимикачів  перевіряється  за  умови пониженого тиску відповідно предварительно
заводських інструкцій.
       0.3.5. Перед    підійманням   на   повітряний   вимикач   пользу кого 
випробування і налагодження необхідно:
       - вимкнути кола оперативного струму; 
       - заблокувати кнопку місцевого керування та  пускові  клапани 
(наприклад, від"єднати повітропровідні трубки, замкнути шафи тощо)
чи поставити біля вимикача проінструктованого члена бригади,  який
допускав  би  до самого оперування вимикачем (після вмикання оперативного
струму)  тільки  одного  визначеного   працівника   за   вказівкою
керівника робіт.
       В разі  перебування  людей  на   повітряному   вимикачі,   що 
перебуває під тиском,  припиняються всі роботи во шафах керування і
розподільчих.
       0.3.6. Під  час  вимикання  і вмикання повітряних вимикачів у 
разі перевірок, налагодження і випробування присутність людей біля
вимикачів безвыгодный допускається.
       Команду сверху виконання  операцій  вимикачем  керівник  робіт  з 
випробування  і  налагодження (або уповноважений ним убивец бригади)
може подати після того,  як члени  бригади  будуть  відведені  від
вимикача сверху безпечну відстань або на укриття.
       0.3.7. Перед допуском по роботи,  пов"язаної  з  перебуванням 
людей всередині повітрозбірників, необхідно:
       - закрити засувки сверху всіх повітропроводах,  якими  може  бути 
подане  повітря,  замкнути в замок,  вивісити получай засувках плакати
"Не відкривати! Працюють люди";
       - випустити    повітря,    що    перебуває   під   тиском   на 
повітрозбірнику,  залишивши  відкритими  пробку  в  його   верхній
частині і спускний клапан;
       - від"єднати  від  повітрозбірника  повітропровід   подавання 
повітря і встановити для ньому заглушки.
       0.3.8. Нульове показання  манометрів  на  баках  вимикачів  і 
повітрозбірників малограмотный може слугувати достовірною ознакою відсутності
стисненого повітря.
       Спускні пробки  (клапани)  або засувки дозволяється закривати 
тільки після загвинчування всіх болтів і гайок, що кріплять кришку
лазу.
       0.3.9. Компресорну  установку  слід  обслуговувати  згідно  з 
"Правилами устройства   и   безопасной  эксплуатации  стационарных
компрессорных   установок,   воздухопроводов   и    газопроводов",
затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71, працівнику з групою
III, закріпленому после цією установкою.
       Комплектне розподільче устатковання 
       0.3.10. В  КРУ  з  обладнанням  на  візках,  що  викочуються, 
забороняється безо зняття напруги з шин та їх заземлення  проникати
у   відсіки   комірок,   не  відокремлених  суцільними  металевими
перегородками від шин  або  від  безпосередньо  з"єднаного  з  КРУ
обладнання.
       0.3.11. Під  час  роботи  у  відсіку  комірки  КРУ  візок   з 
обладнанням   необхідно   викотити   і  шторку  відсіку,  в  якому
струмовідні частини залишилися під напругою,  замкнути сверху замок  і
вивісити   плакат  "Стій!  Напруга".  У  відсіку  вивісити  постер
"Працювати тут!".
       0.3.12. В   КРУ,   оснащених   заземлювальними   ножами,   возьми 
приєднаннях,  схематическое изображение яких виключає можливість подавання  напруги  з
іншого   боку,  відсутність  напруги  перед  вмиканням  цих  ножів
допускається перевіряти прослідковуванням схеми во натурі.
       0.3.13. Під  час  робіт  зовні  КРУ  получай підключеному перед нього 
устаткуванні або получай ПЛ чи КЛ,  що  відходять,  візок  з  вимикачем
необхідно викотити з комірки;  верхню шторку або дверцята замкнути
получай чертог і вивісити плакати "Не вмикати!  Працюють люди"  або  "Не
вмикати! Робота держи лінії".
       В разі накладання заземлень во комірках КРУ у  випадку  роботи 
возьми ПЛ, що відходять, необхідно враховувати вимоги пункту 0.7.1 цих
Правил.
      6.3.14. В комірках КРУ під миг робіт, що виконуються згідно з 
вимогами пункту 0.3.13 цих Правил, допускається:
       - ради наявності блокування між заземлювальними ножами і візком 
з вимикачем  встановлювати  візок  в  контрольне  положення  після
вмикання цих ножів;
       - следовать відсутності  блокування  між  заземлювальними  ножами  і 
візком   вимикача,   а  також  заземлювальних  ножів  в  комірках,
встановлювати  візок  в  проміжне  між  контрольним  і   викоченим
положенням  за  умови  замикання  його для защелка на цьому положенні.
Візок може бути встановлений во проміжне  положення  незалежно  від
наявності заземлення держи приєднанні.
       0.3.15. Встановлювати  в   контрольне   положення   візок   з 
вимикачем  для  його  випробування  і  роботи  во колах керування і
захисту дозволяються во тих випадках, если роботи зовні КРУ возьми ПЛ і
КЛ,  що  відходять,  або  на  підключеному  до  них  устаткованні,
враховуючи механізми,  з"єднані з електродвигунами,  не  провадять
або получи цьому приєднанні встановлене заземлення во комірці КРУ.
       0.4. Роботи під часочек обслуговування електродвигунів 
       0.4.1. Під  час   роботи,   пов"язаної   з   доторканням   поперед 
струмовідних  частин  електродвигуна або по частин електродвигуна,
що обертаються,  і механізму, який вони приводять у рух, необхідно
зупинити  електродвигун  і  на  його  пусковому пристрої або ключі
керування вивісити дацзыбао "Не вмикати! Працюють люди".
       0.4.2. Під часы роботи получи и распишись електродвигуні напругою понад 0000 В 
або механізмі,  що приходиться ним у рух, пов"язаній з доторканням
прежде струмовідних, або тих, що обертаються, частин, з електродвигуна
має бути знята напруга згідно з вимогами пунктів  0.2.2  і  0.3.13
цих Правил.
       Під пора роботи в електродвигуні заземлення встановлюється возьми 
кабелі    (з   від"єднанням   або   без   від"єднання   його   від
електродвигуна) або сверху його приєднанні во РУ.
       Під час  роботи  на  електродвигуні  напругою  до  0000 В або 
механізмі, який случаться ним у рух, зняття напруги і заземлення
струмовідних  жил  кабелю слід виконувати згідно з пунктами 0.2.6,
0.2.7, 0.6.7 цих Правил.
       0.4.3. Перед  допуском  прежде роботи нате електродвигунах насосів, 
димососів і вентиляторів,  якщо можливе обертання  електродвигунів
від з"єднаних з ними механізмів, слід зачинити і замкнути сверху бург
засувки і шибери  цих  механізмів,  а  також  вжити  заходів  щодо
гальмування роторів електродвигунів.
       0.4.4. Забороняється   знімати   огородження    тих    частин 
електродвигунів, що обертаються, під время їх роботи.
       6.4.5. Операції  з  вимикання  і   вмикання   електродвигунів 
напругою  понад  0000  В  пусковою  апаратурою з приводами ручного
керування слід проводити з ізолювальної  основи  із  застосуванням
діелектричних рукавичок.
       0.4.6. Обслуговувати  щітковий  апарат   електродвигуна,   що 
працює,   допускається  одноособово  оперативному  працівнику  або
виділеному ради цього навченому працівнику з групою  III.  В  цьому
разі необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
       - працювати  в  головному  уборі  і  застебнутому  спецодязі, 
остерігаючись захвату його частинами машини, що обертаються;
       - користуватися діелектричним взуттям або гумовими килимками; 
       - не  торкатися  руками одночасно поперед струмовідних частин двох 
полюсів або струмовідних і заземлених частин.
       Кільця ротора  допускається  шліфувати держи електродвигуні,  що 
обертається,  лише после допомогою колодок з ізоляційного  матеріалу,
із застосуванням захисних окулярів.
       0.4.7. У   багатошвидкісного   електродвигуна,   що   працює, 
обмотка,  яка невыгодный використовується,  і кабель,  що її живить,  слід
розглядати як такі, що перебувають під напругою.
       0.4.8. Під  период роботи нате електродвигуні заземлення може бути 
встановлене возьми будь-якій  дільниці  кабельної  лінії,  що  з"єднує
електродвигун  з  РУ  (збіркою).  Під момент роботи бери механізмі,  отнюдь не
пов"язаній з доторканням поперед частин,  що обертаються,  і у  випадку
роз"єднання  з"єднувальної  муфти,  заземлювати  кабельну лінію безвыгодный
слід.
       Якщо на  відключеному  електродвигуні роботи отнюдь не провадять або 
їх перервано бери кілька днів,  то  від"єднана  від  нього  кабельна
лінія  має  бути заземлена з боку електродвигуна.  В тих випадках,
коли  перетин  жил  кабеля  не  дозволяє  застосовувати  переносні
заземлення,  допускається  у  електродвигунів  напругою  давно 0000 В
заземлювати кабельну лінію мідним провідником, перетином невыгодный меншим
від перетину з жили кабелю, чи з"єднувати між собой жили кабелю та
ізолювати  їх.  Таке  заземлення  і  з"єднання  жил  кабелю   слід
враховувати   в   оперативному   журналі   нарівні   з  переносним
заземленням.
       0.4.9. На    однотипових    або    близьких    за   габаритом 
електродвигунах,  встановлених поряд з  тим,  на  якому  провадять
роботи,  слід вивісити плакати "Стій! Напруга" незалежно від того,
перебувають вони на роботі чи у резерві.
       0.4.10. Випробування   електродвигуна  спільно  з  виконавчим 
механізмом   слід   провадити   з   дозволу    начальника    зміни
технологічного цеху, на якому вони встановлені.
       Під час  видавання  дозволу  робиться  запис  в  оперативному 
журналі  технологічного  цеху,  а  насчет отримання цього дозволу - на
оперативному журналі цеху (дільниці), що провадить випробування.
       0.4.11. Ремонт  і налагоджування електросхем електроприводів, 
безвыгодный з"єднаних з  виконавчим  механізмом,  регулювальних  органів  і
запірної арматури, можна проводити ради розпорядженням. Дозвіл держи їх
випробування дає працівник,  який дав розпорядження  на  виведення
електроприводу во ремонт,  налагодження.  Про це слід зробити запис
під период оформлення розпорядження.
       0.4.12. Вмикання  електродвигуна  на випробування предварительно повного 
закінчення роботи здійснюється після виведення бригади з  робочого
місця.
       Після випробування провадиться повторний разрешение з оформленням 
у наряді.
       Під час  виконання  роботи  за  розпорядженням  на  повторний 
впускание розпорядження дається знову.
       0.5. Роботи з вимірювальними приладами,  пристроями релейного 
захисту,     автоматики,     телемеханіки     і     зв"язку,     з
електролічильниками
       0.5.1. Для  убезпечення  робіт,  що  їх  провадять  в   колах 
вимірювальних приладів і пристроїв релейного захисту, всі вторинні
обмотки  вимірювальних  трансформаторів  струму  і  напруги   слід
постійно заземлювати.
       За необхідності розриву кола струму вимірювальних приладів  і 
реле  кола  вторинної  обмотки  трансформатора  струму  попередньо
закорочується возьми спеціально призначених чтобы цього затискачах.
       0.5.2. Розривати   кола,   підключені  до  вторинної  обмотки 
трансформатора струму,  забороняється. За необхідності розриву цих
кіл  вони мають бути попередньо замкнуті перемичкою,  встановленою
до  передбачуваного  місця  розриву  (рахуючи  від  трансформатора
струму).   Під   час  встановлення  перемички  слід  застосовувати
інструмент з ізолювальними рукоятками.
       0.5.3. Під  часы роботи нате трансформаторах струму або на колах, 
підключених перед їх вторинних обмоток,  слід виконувати такі  заходи
безпеки: зажими вторинних обмоток прежде закінчення монтажу кіл, що впредь до
них підключаються, мають бути замкнені накоротко. Після приєднання
змонтованих кіл накануне трансформатора струму закоротку слід переносити
получай найближчу збірку затискачів  і  знімати  тільки  після  повного
закінчення    монтажу   та   перевірки   правильності   приєднання
змонтованих  кіл;  під  час  перевірки  полярності  до   подавання
імпульсів  струму  в  первинну обмотку прилади слід приєднувати прежде
затискачів вторинної обмотки.
       Забороняється використовувати   шини   первинних  обмоток  як 
струмовідні під время монтажних та зварювальних робіт.
       0.5.4. Робота    в   колах   пристроїв   релейного   захисту, 
електроавтоматики   і   телемеханіки   (РЗАіТ)   проводиться    ради
виконавчими схемами.
       0.5.5. Під время робіт в  пристроях  РЗАіТ  слід  користуватися 
слюсарно-монтажним інструментом з ізолювальними рукоятками.
       0.5.6. Під  час  перевірки  кіл  вимірювання,   сигналізації, 
керування  і захисту следовать необхідності на приміщенні електроустановок
напругою понад 0000 В дозволяється залишатися одному члену бригади
за  умовами  роботи (наприклад,  регулювання вимикачів,  перевірка
ізоляції);  працівник,  який перебуває окремо від керівника робіт,
повинен мати групу III.
       0.5.7. Під  час  робіт  в  колах  трансформаторів  напруги  з 
подачею  напруги  від стороннього джерела знімаються запобіжники з
боку вищої і нижчої напруги,  а також відключаються  автомати  від
вторинних обмоток.
       0.5.8. За необхідності проведення будь-яких робіт на колах  чи 
на  апаратурі РЗАіТ из-за умови ввімкненого основного обладнання слід
вжити  додаткових  заходів  щодо  запобігання   його   випадковому
відключенню.
       0.5.9. Забороняється получи панелях або поблизу місця  розміщення 
релейної апаратури провадити роботи,  які викликають сильний струс
релейної апаратури, що може спричинити накануне помилкових дій реле.
       0.5.10. Перемикання,    вмикання   і   вимикання   вимикачів, 
роз"єднувачів  та  іншої  комутаційної   апаратури,   пускання   і
зупинення агрегатів,  регулювання режиму їх роботи,  необхідні під
период налагодження або перевірки пристроїв РЗАіТ,  провадять  тільки
оперативні працівники.
       0.5.11. Записувати   покази   електролічильників   та   інших 
вимірювальних  приладів,  встановлених  сверху щитах керування і во РУ,
дозволяється:
       - одноособово  працівникам  з групою II из-за наявності місцевих 
оперативних працівників (з чергуванням двох осіб) і з групою III -
минуя місцевих оперативних працівників;
       - працівникам інших організацій  з  групою  III  у  супроводі 
місцевого оперативного працівника.
       0.5.12. В електроустановках до  0000  В  споживачів,  які  неграмотный 
мають   електротехнічних  працівників,  оформлення  робіт  нарядом
(розпорядженням),  підготовку робочих місць і допуск  до  робіт  з
електролічильниками,  за  показами яких здійснюються розрахунки вслед за
спожиту    електроенергію,    можуть     виконувати     працівники
електропостачальної організації.
       0.5.13. Встановлення і  зняття  електролічильників  та  інших 
вимірювальних     приладів,     підключених    до    вимірювальних
трансформаторів,  повинні провадити вслед за нарядом зі зняттям  напруги
два  працівники,  один  з  яких повинен мати групу IV,  а другий -
групу III.
       За наявності  в  колах електролічильників контактів (блоків), 
що  дозволяють  працювати  без  розмикання  кіл,  підключених   по
вторинних   обмоток   трансформатора   струму,   ці  роботи  можна
виконувати  за  розпорядженням,  не  знімаючи  напруги  зі   схеми
електролічильника.
       За відсутності вказаних контактів напругу  і  струм  в  колах 
електролічильника слід відключити.
       0.5.14. Приєднання  вимірювальних  приладів,  встановлення  і 
зняття    електролічильників,    підключених    до   вимірювальних
трансформаторів,   за   наявності   випробувальних   блоків    або
спеціальних затискачів,  що дають змогу безпечно закорочувати кола
струму, виконуються сверх зняття навантаження і напруги.
       0.5.15. Встановлення      і     зняття     електролічильників 
безпосереднього    ввімкнення    допускається     провадити     после
розпорядженням одному працівнику з групою III.
       Встановлення і зняття електролічильників,  а також приєднання 
вимірювальних приладів виконуються зі зняттям напруги.
       0.5.16. Роботи з електролічильниками на  різних  приєднаннях, 
розміщених во одному приміщенні,  можна виконувати из-за одним нарядом
(розпорядженням).  Оформлення на наряді переходу з одного  робочого
місця в інше безграмотный вимагається.
       0.5.17. В  разі  розміщення   однофазних   електролічильників 
безпосереднього  ввімкнення на приміщеннях сверх підвищеної небезпеки
відносно   ураження   людей   електричним   струмом,   роботи    з
електролічильниками  можуть  виконуватися одноособово - без участия зняття
напруги, але з відключенням навантаження.
       0.6. Акумуляторні батареї та зарядні пристрої 
       0.6.1. Акумуляторне приміщення слід завжди замикати в замок. 
Особам,  які оглядають ці  приміщення  і  працюють  в  них,  ключі
видаються бери загальних підставах нате часы роботи або огляду.
       0.6.2. Працювати  в  акумуляторних  приміщеннях  дозволяється 
працівникам,   які   пройшли   перевірку  знань  та  інструктаж  з
безпечного поводження з кислотою, лугами і свинцем.
       0.6.3. Забороняється   палити  в  акумуляторному  приміщенні, 
входити до  нього  з  вогнем,  користуватись  електронагрівальними
приладами, апаратами і інструментами, що можуть креснути іскрою.
       На дверях  акумуляторного  приміщення  слід  зробити  написи: 
"Акумуляторна",   "Вогненебезпечно",   "Забороняється   палити"  і
вивісити  відповідні  знаки  безпеки  про  заборону   користування
відкритим вогнем.
       0.6.4. В     акумуляторних     приміщеннях,     що      мають 
припливно-витяжну вентиляцію,  останню слід вмикати накануне початком
зарядки і вимикати після видалення газу,  але невыгодный раніше ніж  посредством
0,5 годочек після закінчення заряджання.
       0.6.5. У кожному акумуляторному приміщенні мають бути: 
       - скляний  або  фарфоровий  кухоль  з  носиком  (або  глечик) 
місткістю 0,5 - 0 л ради приготування електроліту і доливання  його
на посудини;
       - нейтралізувальний розчин питної соди (5%-ний) чтобы кислотних 
батарей  і  борної  кислоти  або  оцтової есенції (одна частина держи
вісім частин води) на лужних батарей.
       0.6.6. На всіх посудинах з електролітом,  дистильованою водой 
і нейтралізувальними  розчинами  слід  зробити  відповідні  написи
(вказати назву речовин).
       0.6.7. Кислоту слід зберігати на скляних бутлях  з  притертими 
пробками  і  бирками  з  її назвою.  Бутлі з кислотою на кількості,
необхідній для  експлуатації  батарей,  і  порожні  бутлі  повинні
розміщуватися  во окремому приміщенні біля приміщення акумуляторної
батареї.  Бутлі слід розміщувати на  підлозі  в  корзинах  або  бери
дерев"яних латах.
       0.6.8. Під время транспортування скляні  бутлі  з  кислотами  і 
лугами  повинні переносити пара працівники.  Бутлі с налету з корзиною
слід переносити во спеціальному дерев"яному ящику з ручками або  в
спеціальних носилках з отвором посередині,  а також латами,  во які
бутель має входити миром з корзиною для 0/3 його висоти.
       Забороняється переносити  скляні  бутлі з кислотами та лугами 
возьми спині, плечах та руках.
       0.6.9. Для  приготування  електроліту  кислоту  слід повільно 
(для запобігання інтенсивному нагріванню розчину)  вливати  тонкою
цівкою  з  кухля  в  фарфорову  або  іншу  термостійку  посудину з
дистильованою водою.  Електроліт на цьому разі  потрібно  весь  время
перемішувати   стрижнем   або   скляною   трубкою  чи  мішалкою  з
кислототривкої  пластмаси.  Забороняється,   готуючи   електроліт,
вливати  воду  в  кислоту.  У  готовий  електроліт  доливати  воду
дозволяється.
       0.6.10. Під   час   робіт   з   кислотою  і  лугом  необхідно 
застосовувати    засоби    індивідуального     захисту:     матине
(грубошерстий -  для  кислоти  і  бавовняний  - про лугу),  гумові
чоботи (під штани) чи калоші,  гумовий фартух,  захисні окуляри  і
гумові   рукавички.   Грудки   їдкого  лугу  слід  подрібнювати  во
спеціально  відведеному  місці,   попередньо   загорнувши   їх   на
мішковину.
       0.6.11. Паяти   пластини    в    акумуляторному    приміщенні 
допускається ради таких умов:
       - роботи слід виконувати ради нарядом; 
       - паяння  дозволяється  не  раніше  ніж  помощью 0 години після 
закінчення зарядки;
       - батареї,  що працюють из-за методом постійної підзарядки, слід 
следовать 0 годок впредь до початку робіт подрубить под корень на система розряджання;
       - до  початку  робіт  приміщення слід провентилювати протягом 
0 год;
       - під время паяння приміщення має безперервно вентилюватися; 
       - місце  для  паяння  слід  відгородити  від  решти   батареї 
вогнестійкими щитами;
       - чтобы запобігання отруєнню свинцем  та  його  сполуками  слід 
вжити  спеціальних  застережних  заходів  і визначити работа роботи
відповідно перед інструкцій з експлуатації  і  ремонту  акумуляторних
батарей.
       0.6.12. Обслуговування    акумуляторних    батарей    повинні 
проводити спеціально підготовлені працівники з групою III.
       0.7. Роботи    з    електроінструментом,    трансформаторами, 
перетворювачами,    переносними     світильниками,     переносними
електричними машинами та електрозварювальним устаткуванням
       Вимоги прежде робіт із  застосуванням  ручного  електрифікованого 
інструменту, розподільчих трансформаторів безпеки, перетворювачів
       0.7.1. Електрифікований  інструмент  (далі   за   текстом   - 
електроінструмент) следовать умовами безпеки поділяється получи такі класи:
       I - електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під 
напругою,   ізольовані   і  штепсельна  вилка  має  заземлювальний
контакт.
       У електроінструмента  класу I всі деталі,  що перебувають під 
напругою, можуть бути з основою, а окремі деталі - з подвійною або
посиленою ізоляцією;
       II - електроінструмент,  у якого всі деталі,  що  перебувають 
під   напругою,   мають   подвійну   або  посилену  ізоляцію.  Цей
електроінструмент никак не має пристроїв интересах заземлення.
       Номінальна напруга  для  електроінструмента класів I і II має 
бути безвыгодный більше:  020 В - на електроінструмента постійного струму;
080 В - ради електроінструмента змінного струму;
       III - електроінструмент получай номінальну напругу отнюдь не вище 02 В, у 
якого  ні  внутрішні,  ні  зовнішні  кола никак не перебувають під іншою
напругою. Електроінструмент класу III призначений чтобы живлення від
безпечної наднизької напруги.
       Якщо безпечну наднизьку напругу одержують перетворенням вищої 
напруги,   то   це   слід   здійснювати  за  допомогою  безпечного
ізолювального трансформатора,  далі  за  текстом  -  "розподільчий
фокусник безпеки", або перетворювача з окремими обмотками.
       0.7.2. Електроінструмент,  який живиться  від  електромережі, 
слід обладнувати незнімним гнучким кабелем (шнуром) зі штепсельною
вилкою.
       Незнімний гнучкий  кабель  електроінструмента класу I повинен 
мати жилу,  яка з"єднує заземлювальний затискач електроінструмента
із заземлювальним контактом штепсельної вилки.
       Кабель на місці введення предварительно електроінструмента  класу  I  слід 
захищати від стирань і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного
матеріалу.
       Трубку слід      закріплювати     в     корпусних     деталях 
електроінструмента,  вона повинна виступати з них  на  довжину  неграмотный
менше  п"яти  діаметрів кабеля.  Закріплення трубки получай кабелі позитура
інструментом забороняється.
       0.7.3. Для    приєднання    однофазного    електроінструмента 
шланговий веревка повинен мати три жили: дві - в целях живлення, одну -
в целях заземлення.
       Для приєднання трифазного  електроінструмента  застосовується 
чотирижильний кабель, одна жадина якого слугує пользу кого заземлення.
       Ці вимоги  стосуються  тільки  електроінструмента  із   таким 
корпусом, який слід заземлювати.
       0.7.4. Доступні    для     доторкання     металеві     деталі 
електроінструмента класу I,  які можуть опинитись під напругою,  у
випадку   пошкодження   ізоляції,   повинні   бути   з"єднані   із
заземлювальним затискачем.
       Електроінструмент класів II і III никак не заземлюють. 
       Заземлення корпусу    електроінструмента   слід   здійснювати 
спеціальною жилою живильного кабелю,  яка отнюдь не може  одночасно  бути
провідником робочого струму. Використовувати з цією метою нульовий
робочий провід забороняється.
       Штепсельна вилка  повинна мати відповідну кількість робочих і 
один   заземлювальний   контакт.   Конструкція    вилки    повинна
забезпечувати випереджальне замикання заземлювального контакту під
час  ввімкнення  та  більш  запізнене  розмикання  його  під   дни
вимикання.
       0.7.5. Конструкція   штепсельних   вилок   електроінструмента 
класу III  повинна  унеможливлювати  з"єднання  їх  з розетками нате
напругу понад 02 В.
       0.7.6. Працівники,  допущені впредь до роботи з електроінструментом, 
повинні спочатку прошагать навчання і перевірку знань щодо безпечного
виконання робіт з застосуванням електроінструменту.
       До роботи з  електроінструментом  класу  I  в  приміщеннях  з 
підвищеною   небезпекою,   та   поза   приміщеннями   допускаються
працівники з II групою електробезпеки.
       До роботи   з   електроінструментом  II і III класу достатньо 
I групи з електробезпеки.
       0.7.7. Під часочек кожного чергового видавання електроінструменту 
получи и распишись виробництві, особою, відповідальною из-за збереження та справність
електроінструменту,    в   присутності   працівника   мають   бути
перевірені:
       - комплектність і надійність кріплення деталей; 
       - справність   деталей   корпусу,    рукоятки    та    кришок 
щіткотримачів,   наявність   захисних  кожухів  та  їх  справність
(зовнішнім оглядом);
       - надійність роботи вимикача; 
       - задовільна робота получи холостому ході. 
       У електроінструмента класу I,  крім того, має бути перевірена 
справність кола заземлення  між  його  корпусом  і  заземлювальним
контактом  штепсельної вилки.  Працівнику мають бути видані засоби
індивідуального захисту (діелектричні рукавички,  калоші,  килими)
або   розподільчий  трансформатор,  чи  перетворювач  із  окремими
обмотками, чи захисно-вимикальне устатковання.
       Забороняється видавати про роботи електроінструмент,  який отнюдь не 
відповідає хоча б одній із перелічених вимог або електроінструмент
з просроченою датою періодичної чергової перевірки.
       0.7.8. Безпосередньо   перед   початком   роботи    необхідно 
перевіряти:
       - відповідність напруги і частоти струму  електричної  мережі 
до  напруги  і  частоти  струму електродвигуна електроінструмента,
зазначених во таблиці (паспортних даних);
       - надійність  закріплення робочого виконувального інструменту 
(свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок т.і.).
       0.7.9. Під    час    роботи   електроінструментом   класу   I 
застосування  засобів   індивідуального   захисту   (діелектричних
рукавичок, калош, килимів т.і.) обов"язкове, вслед за такими винятками:
       - якщо тільки один  електроінструмент  одержує  живлення  від 
розподільчого трансформатора безпеки;
       - якщо електроінструмент одержує живлення  від  перетворювача 
частоти з окремими обмотками;
       - якщо    електроінструмент    одержує     живлення     посредством 
захисно-вимикальний пристрій.
       У приміщеннях лишенный чего підвищеної небезпеки  ураження  працівників 
електричним струмом достатньо застосувати діелектричні рукавиці, а
на приміщеннях зі струмовідними підлогами -  також  і  діелектричні
калоші або килими.
       0.7.10. Електроінструментом  класів  II  і  III  дозволяється 
працювати   без  застосування  індивідуальних  засобів  захисту  на
приміщеннях  без   підвищеної   небезпеки   ураження   працівників
електричним струмом.
       0.7.11. У посудинах,  апаратах та інших металевих спорудах  на 
умовах   обмеженої   можливості   переміщення   і   виходу  з  них
дозволяється працювати електроінструментом класів I і II вслед умови,
якщо тільки единовластно електроінструмент одержує живлення від автономної
двигун-генераторної   установки,   розподільчого    трансформатора
безпеки  або  перетворювача  частоти  із роздільними обмотками,  а
також електроінструментом класу III. В цьому разі джерело живлення
(трансформатор, перетворювач тощо) слід розміщувати мудра вказаними
посудинами, а вторинне танец джерела невыгодный слід заземлювати.
       0.7.12. Забороняється  підключати  електроінструмент напругою 
перед 02  В  до  електричної  мережі  загального  користування  путем
автотрансформатор, варистор або потенціометр.
       Забороняється натягати,  перекручувати та перегинати  кабель, 
ставити  на  нього  вантаж,  а  також допускати перетинання кабелю
живлення  електроінструменту  з  тросами,  кабелями  та   рукавами
газозварки.
       0.7.13. Кабель  електроінструменту  має  бути  захищений  від 
випадкових  пошкоджень  і  зіткнень  його  з гарячими,  вогкими та
масними поверхнями.
       0.7.14. Забороняється      вставляти      робочу      частину 
електроінструменту на командир і  виймати  її  із  патрона,  а  також
регулювати  інструмент  без  відключення  його  від  електромережі
штепсельною вилкою та повної зупинки обертальних частин.
       0.7.15. Забороняється     працівникам,    що    працюють    з 
електроінструментом,  розбирати і ремонтувати інструмент,  кабель,
штепсельні з"єднання та інші частини самочинно,  якщо ці роботи далеко не
входять перед їх службових обов"язків.
       0.7.16. Забороняється  вилучати  стружку  або  тирсу  під период 
роботи  електроінструмента.  Стружку  слід  видаляти  спеціальними
крючками або щітками, після повної зупинки електроінструмента.
       0.7.17. Забороняється   працювати    електроінструментом    з 
приставних  драбин.  Під  час  роботи  електродреллю предмети,  що
підлягають    свердлінню,    необхідно    надійно    закріплювати.
Забороняється торкатись вплоть до різального інструменту, що обертається.
       0.7.18. Забороняється обробляти електроінструментом  обмерзлі 
та мокрі деталі.
       0.7.19. Забороняється працювати електроінструментами,  які безграмотный 
захищені  від  дії  крапель  або бризок і безвыгодный мають знаків відзнаки
(крапля во трикутнику,  або дві краплі),  на умовах  дії  крапель  і
бризок, а також получай відкритих майданчиках під период снігопаду, дощу.
       Працювати таким   електроінструментом    поза    приміщеннями 
дозволяється  лише вслед за сухої погоди,  а під миг снігопаду чи дощу -
під навісом бери сухій землі або настилі.
       0.7.20. Забороняється залишати минуя нагляду електроінструмент, 
приєднаний впредь до електромережі, а також передавати його особам, що отнюдь не
мають карт-бланш з ним працювати.
       0.7.21. В разі раптової зупинки електроінструменту (зникнення 
напруги, заклинювання рухомих частин тощо), він має бути вимкнений
вимикачем.  Під  час  перенесення  електроінструменту   з   одного
робочого  місця  получи и распишись друге,  а також під часы перерви во роботі та її
закінченні електроінструмент обов"язково має бути відімкнений  від
мережі штепсельною вилкою.
       0.7.22. Забороняється продовження робіт електроінструментом во 
разі найменших ознак його несправності,  або якщо особа, що працює
з ним,  раптом відчує хоча б слабку дію електроструму:  в  обидвох
випадках   робота   має   бути  негайно  припинена,  а  несправний
електроінструмент зданий в целях перевірки і ремонту.
       0.7.23. Забороняється працювати електроінструментом,  у якого 
закінчився термін періодичної перевірки, а також во разі виникнення
хоча б однієї із таких несправностей:
       - пошкодження  штепсельного  з"єднання,  кабелю,   або   його 
захисної трубки;
       - пошкодження кришки вимикача; 
       - ненадійна робота вимикача; 
       - іскріння щіток в колекторі,  що  супроводжується  круговим 
вогнем получи и распишись його поверхні;
       - витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів; 
       - поява   диму  або  специфічного  запаху,  характерного  для того 
ізоляції, що горить;
       - поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації; 
       - зіпсування або поява тріщин в  корпусній  деталі,  руків"ї, 
захисному огородженні;
       - пошкодження робочої частини інструмента; 
       - зникнення  електричного  зв"язку  між  металевими частинами 
корпуса та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.
       0.7.24. Електроінструмент, розподільчі трансформатори безпеки 
та    знижувальні    трансформатори,    перетворювачі     частоти,
захисно-вимикальні   пристрої   та  кабелі-подовжувачі  підлягають
періодичній перевірці неграмотный рідше як 0 однова получай 0 місяців.
       До періодичної перевірки входять: 
       - зовнішній огляд; 
       - перевірка роботи сверху холостому ході далеко не менше 0 хв; 
       - вимірювання опору ізоляції мегомметром  на   напругу  000 В 
протягом  0хв.  за  умови ввімкненого вимикача,  во цьому разі опір
ізоляції має бути безвыгодный менше 0 MOm;
       - перевірка      справності      кола     заземлення     (для 
електроінструмента класу I).
       0.7.25. У   електроінструмента  вимірюється  опір  обмоток  і 
струмовідного  кабеля  відносно  корпусу  та  зовнішніх  металевих
деталей;  у трансформаторів - між первинною і вторинною обмотками,
та між кожною з обмоток і корпусом.
       0.7.26. Справність кола заземлення перевіряється из-за допомогою 
пристрою  на  напругу  не  більше  02  В,   один   контакт   якого
підключається  до  заземлювального  контакту штепсельної вилки,  а
другий - до самого доступної  для  дотику  металевої  деталі  інструмента
(наприклад,  предварительно шпинделя).  Електроінструмент вважається справним,
якщо пристрій показує наявність струму.
       0.7.27. Після   капітального  ремонту  електроінструмента  чи 
ремонту його електричної  частини  він  підлягає  випробуванню,  на
такому обсязі і послідовності:
       - перевірка  правильності  складання  зовнішнім  оглядом   та 
триразовим  ввімкненням  і  вимиканням  вимикача  підключеного  получи и распишись
номінальну напругу електроінструмента,  во цьому разі не  має  бути
відмов пускання і зупинення;
       - перевірка     справності     кола      заземлення      (для 
електроінструмента класу безпеки I);
       - випробування ізоляції получи и распишись електричну міцність; 
       - обкатка на робочому режимі малограмотный менше 00 хв. 
       0.7.28. Після капітального  ремонту  електроінструмента  опір 
ізоляції між деталями, що перебувають під напругою і корпусом, або
деталями про основної ізоляції  має  бути  не  нижче  0  MOm,  ради
додаткової - 0 Mom, на підсиленої - 0 Mom.
       0.7.29. Випробування    електричної     міцності     ізоляції 
електроінструмента   слід   проводити   напругою  змінного  струму
частотою 00 Гц:
       на електроінструмента класу бепеки I - 0000 В, 
       класу безпеки II - 0500 В, 
       класу безпеки III - 000 В. 
       Електроди випробувальної установки прикладаються прежде одного  з 
контактів штепсельної вилки та до самого шпинделя або металевого корпусу,
або  ж  до  фольги,  накладеної  на   корпус   електроінструмента,
виконаного   із   ізоляційного   матеріалу   (вимикач   має   бути
ввімкнений).
       Ізоляція електроінструмента  має  витримати зазначену напругу 
протягом 0 хв.
       0.7.30. Зберігати  електроінструмент  та допоміжне обладнання 
до  нього  слід  у  сухому  приміщенні,   обладнаному   стелажами,
полицями,  скринями,  що  надійно  забезпечують  його  збереження,
згідно з вимогами  до  умов  зберігання,  зазначеними  в  паспорті
електроінструмента.
       Забороняється складати електроінструмент во двойка ряди і  більше 
сверх спеціального упакування.
       Під час   транспортування   електроінструмента   слід   вжити 
застережних   заходів,   що   унеможливлюють   його   пошкодження.
Забороняється  перевозити  електроінструмент  разом  з  металевими
деталями та виробами.
       0.7.31. Переносні  знижувальні  трансформатори,   розподільчі 
трансформатори  безпеки  та  перетворювачі повинні мати нате стороні
вищої напруги кабель  із  штепсельною  вилкою  для  приєднання  поперед
електромережі. Довжина кабелю має бути неграмотный більше 0 м. Кінці кабелю
мають бути прикріплені перед затискачів трансформатора  за  допомогою
паяння (зварювання) або надійного болтового з"єднання.
       З боку нижчої напруги трансформатора мають  бути  гнізда  під 
штепсельну вилку.
       0.7.32. Корпуси   розподільчих    трансформаторів    безпеки, 
знижувальних   трансформаторів   та   перетворювачів   частоти,  на
залежності  від  режиму  нейтралі  мережі,  яка  живить   первинну
обмотку,  мають  бути  заземлені  або занулені відповідно впредь до вимог
пунктів  0.7.39  і  0.7.44  "Правил  устройства   электроустановок
/Москва,  Энергоатомиздат,   0985",  затверджених  Міненерго  СРСР
04.07.84 (далі - ПВЕ).
       Вторинну обмотку  знижувальних трансформаторів вне роздільних 
обмоток слід заземлювати.
       Не допускається  заземлення вторинної обмотки трансформаторів 
або перетворювачів частоти з роздільними обмотками.
       0.7.33. Забороняється  заносити  всередину  топкий і барабанів 
котлів,  конденсаторів  турбін,  баків  трансформаторів  та  інших
місткостей   трансформатор  або  перетворювач  частоти,  до  якого
приєднаний електроінструмент.
       Під часы робіт на підземних спорудах (колодязях, камерах тощо), 
а також  під  час  виконання  земляних  робіт  трансформатор  слід
розміщувати мудра цими спорудами, котлованами.
       0.7.34. Підключення  (відключення)   допоміжного   обладнання 
(трансформаторів,   перетворювачів   частоти,  захисно-вимикальних
пристроїв тощо)  до  мережі,  його  перевірку,  а  також  усунення
неполадок  мають проводити спеціально підготовлені працівники,  що
мають III групу.
       0.7.35. Під  час  введення  в  експлуатацію,  а  також  після 
капітального ремонту знижувальних та розподільчих  трансформаторів
безпеки,  перетворювачів частоти та захисно-вимикальних пристроїв,
випробування  ізоляції  їх  обмоток  слід   проводити   підвищеною
(випробувальною) напругою,  що прикладається почергово перед кожної з
обмоток. В цьому разі решта обмоток мають бути електрично з"єднані
з заземленим корпусом та магнітопроводом. Тривалість випробувань -
0 хв.
       Випробувальна напруга повинна набувати таких значень: 
       - 050  В  -  за   номінальної   напруги   вторинної   обмотки 
трансформатора та перетворювача частоти перед 02 В;
       - 0350 В  -  за  номінальної  напруги  відносно  первинної  і 
вторинної  обмоток  трансформатора та перетворювача частоти струму
(127-220)  В  і  напруги  живильної  мережі   захисно-вимикального
пристрою (127-220) В;
       - 0800 В - следовать номінальної  напруги  відповідно  первинної  та 
вторинної  обмоток  трансформатора  і перетворювача частоти струму
(380-400)  В  і  напрузі  живильної  мережі   захисно-вимикального
пристрою (380-400) В.
       0.7.36. Результати       перевірок       і        випробувань 
електроінструменту,  знижувальних  і  розподільчих трансформаторів
безпеки,  перетворювачів частоти, захисно-вимикальних пристроїв та
кабелів слід заносити на "Журнал обліку,  перевірки та випробування
електроінструменту,  трансформаторів,  перетворювачів  частоти  та
переносних  світильників"  за  формою,  встановленою  додатком  0.
Журнал  повинна  вести  призначена  розпорядженням  по  підрозділу
особа,     відповідальна     за     збереження    та    справність
електроінструменту.
       0.7.37. На   корпусах   електроінструмента   слід   зазначити 
інвентарні   номери,  а  також  дати  наступних  перевірок,  а  держи
знижувальних    та    розподільчих    трансформаторах     безпеки,
перетворювачах   частоти   та   захисно-вимикальних   пристроях  -
інвентарні номери і дати наступних вимірювань опору ізоляції.
       Вимоги до  робіт  із  застосуванням  переносних   електричних 
світильників
       0.7.38. Переносні  ручні  електричні  світильники  (далі   вслед за 
текстом  - "світильники") повинні мати рефлектор,  захисну сітку,
гачок для того підвішування та шланговий провід з вилкою. Сітка повинна
бути закріплена возьми рукоятці гвинтами або хомутами.  Патрон повинен
бути вбудований на фюзеляж світильника так,  щоб струмовідні частини
патрона і цоколя лампи були недоступні с целью дотику.
       0.7.39. Вилки напругою 02 і  02  В  не  повинні  пасувати  по 
розеток 027 і 020 В. Штепсельні розетки напругою 02 і 02 В повинні
візуально різнитися від розеток 027 і 020 В.
       0.7.40. Для  живлення  світильників  в  особливо  небезпечних 
приміщеннях,  та  у  приміщеннях  з  підвищеною  небезпекою   слід
застосовувати напругу неграмотный вище 02 і 02 В, відповідно.
       0.7.41. Забороняється вносити досередини барабана,  газоходів 
та   топок   котлів,   тунелів  і  т.ін.  переносний  знижувальний
трансформатор.
       Заземлення корпусу   та   вторинної   обмотки   знижувального 
трансформатора,  а також вимірювання опору ізоляції і випробування
її  електричної  міцності  має відповідати вимогам пунктів 0.7.24,
0.7.32 і 0.7.35 цих Правил.
       0.7.42. Забороняється,    для   зниження   напруги   живлення 
електросвітильників використовувати автотрансформатори,  дросельні
котушки та реостати.
       0.7.43. Для підключення предварительно електромережі  електросвітильників 
слід  застосовувати  гнучкий  провід  з мідними жилами від 0,75 впредь до
0,5 квад.мм    з    пластмасовою    або    гумовою   ізоляцією   во
полівінілхлоридній або гумовій оболонці.  Провід на місцях введення
у світильник має бути захищений від витирання та перегинів.
       Провід світильників  безвыгодный повинен торкатися вогких,  гарячих та 
масних поверхонь.
       0.7.44. Якщо    під   час   роботи   виявиться   несправність 
електролампи, проводу або трансформатора, в таком случае їх необхідно замінити
справними, спочатку відімкнувши від електромережі.
       Ремонт світильників   повинні   виконувати    електротехнічні 
працівники у майстерні.
       0.7.45. Переносні  світильники  слід   зберігати   у   сухому 
приміщенні.  Під  час  видавання світильників відповідальні особи,
які видають та приймають їх, зобов"язані переконатись у справності
ламп, патронів, штепсельних вилок, проводів і т.ін.
       0.7.46. У світильників,  що експлуатуються,  слід періодично, 
невыгодный рідше 0 разу нате 0 місяців, проводити вимірювання опору ізоляції
мегомметром возьми напругу 0000 В; на цьому разі опір ізоляції має бути
безграмотный меншим ніж 0,5 MOm.
       Вимоги впредь до електрозварювальних робіт та обладнання 
       0.7.47. Електрозварювальні  роботи  слід  виконувати згідно з 
вимогами "Правил техники безопасности равно производственной санитарии
при   электросварочных  работах",  затверджених  Мінхіммашем  СРСР
08.07.85 та Правил пожежної безпеки на Україні ( z0219-95 ).
       Електрозварювальне  обладнання    має   відповідати   вимогам 
ГОСТ 02.2.007.8 та ПВЕ.
       0.7.48. До  електрозварювальних робіт допускаються робітники, 
неграмотный молодші  08  років,  які  пройшли  медичний  огляд,  спеціальну
підготовку  та  перевірку  теоретичних знань і практичних навиків,
знань  інструкцій  з  охорони   праці   і   мають   кваліфікаційне
посвідчення   з   записом  про  допуск  на  виконання  цих  робіт,
спеціальне  навчання  (пожежно-технічний   мінімум)   та   щорічну
перевірку  знань  з  одержанням  спеціального посвідчення згідно з
вимогами Правил пожежної безпеки на Україні.
       Порядок організації  та проведення інструктажів,  навчання та 
перевірки  знань  з   пожежного   мінімуму   встановлено   Типовим
положенням насчет спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань
з питань пожежної  безпеки  на  підприємствах  і  в  установах  та
організаціях   України,   затвердженим  наказом  МВС  України  від
07.11.94 N 028 ( z0307-94 ), зареєстрованим на Мін"юсті 02.12.94 следовать
N 007/517.
       Електрозварювальники повинні  мати II групу з електробезпеки. 
Електрозварювальники,  яким надано юриспруденция самостійного  підключення
зварювального  обладнання давно електромереж повинні мати III групу з
електробезпеки.
       0.7.49. Підготовка  електрозварювальників  має  проводитись у 
спеціалізованих  професійно-технічних  училищах,  на   курсах   зі
зварювання, возьми підприємствах чи во учбових комбінатах.
       Атестація зварювальників  на  право  виконання   зварювальних 
робіт  під  час  виготовлення,  монтажу  та  ремонту об"єктів,  що
підлягають реєстрації  в  Держнаглядохоронпраці,  має  проводитись
відповідно  до  Правил  атестації зварників,  затверджених наказом
Держнаглядохоронпраці України   09.04.96   N   01  (  z0262-96   ),
зареєстрованих на Мін"юсті України 01.05.96 следовать N 062/1287.
       0.7.50. Для  електрозварювальних  установок  та  зварювальних 
постів,  призначених  для  постійних  електрозварювальних  робіт у
будовах кокетство збірно-зварювальними цехами та ділянками,  мають бути
передбачені  спеціальні  вентильовані  приміщення  зі  стінами  із
негорючих матеріалів.
       У приміщенні    для    електрозварювальних   установок   слід 
передбачити  достатні  за  шириною   проходи,   які   забезпечують
зручність  та  безпеку  виконання  зварювальних  робіт та доставки
виробів предварительно місця зварювання та назад, але малограмотный менше 0,8 м.
       Площа окремого  приміщення  на електрозварювальних установок 
має бути малограмотный менше 00 квад.м, причому площа , вільна від обладнання
та матеріалів,  має  бути  не   менше   0   квад.м   для   кожного
зварювального поста.  Стіни кабіни мають бути заввишки 0 м,  люфт
між стінкою і підлогою - 00 мм,  ця  щілина  має  бути  огороджена
сіткою  з  негорючого  матеріалу  з  розміром  чарунок  не  більше
0,0 мм х 0,0 мм,  а   під  час  зварювання  у  середовищі захисних
газів - 000 мм.
       0.7.51. Проходи  між  однопостовими  джерелами  зварювального 
струму,   перетворювальними   установками   зварювання   (різання,
наплавлення)  -  мають  бути  шириною  не   менше   0,8   м,   між
багатопостовими   -  не  менше  0,5  м,  відстань  від  одного  та
багатопостових джерел зварювального струму давно стіни  має  бути  безвыгодный
менше 0,5 м.
       Проходи між групами зварювальних трансформаторів повинні мати 
ширину безвыгодный менше 0 м.  Відстань між зварювальними трансформаторами,
які  стоять  в  одній  групі,  має  бути  не  менше  0,1  м,   між
зварювальним  трансформатором  та  ацетиленовим  генератором  - отнюдь не
менше 0 м.
       Забороняється встановлення  зварювального  трансформатора по-над 
регулятором   струму.   Регулятор   зварювального   струму    може
розміщуватись поряд із зварювальним трансформатором або по-над ним.
       0.7.52. Приєднання  зварювальних  установок  до   електричної 
мережі провадиться тільки чрез комутаційні апарати.
       0.7.53. Забороняється безпосереднє живлення зварювальної дуги 
від силової, освітлювальної та контактної мереж.
       0.7.54. Схема  приєднання  декількох   джерел   зварювального 
струму під пора роботи получи и распишись одну зварювальну дугу має унеможливлювати
виникнення  між  виробами  та  електродом  напруги,  що  перевищує
найбільшу  напругу  холостого  а другая там одного із джерел зварювального
струму.
       0.7.55. Напруга  холостого  ходу  джерел  струму для того дугового 
зварювання  в  разі   нормальної   напруги   мережі   не   повинна
перевищувати:
       - 00 В ефективного значення  -  для  джерел  змінного  струму 
ручного дугового та напівавтоматичного зварювання;
       - 040 В ефективного значення -  для  джерел  змінного  струму 
автоматичного зварювання;
       - 000 В середнього значення - для того джерел постійного струму. 
       0.7.56. Одно-  та багатопостові зварювальні установки повинні 
бути захищені запобіжниками чи  автоматичними  вимикачами  з  боку
живильної  мережі.  Установки  в целях ручного зварювання повинні бути
оснащені покажчиком значення зварювального струму (амперметром або
шкалою  в регуляторі струму).  Багатопостові зварювальні агрегати
крім  захисту  з  боку  живильної  мережі  повинні  також  мати  і
автоматичний  вимикач чи таймтактор (для підключення джерела струму
вплоть до розподільчої цехової мережі) у загальному проводі зварювального
кола та запобіжника возьми кожному проводі перед зварювального поста.
       0.7.57. Для   запобігання   займанню    електропроводів    та 
зварювального  обладнання  слід как следует добирати переріз кабелів
вслед значенням струму,  ізоляцію  кабелів  за  робочою  напругою  та
плавкі вставки запобіжників из-за гранично допустимим струмом.
       0.7.58. Приєднання прежде мережі живлення та відключення від  неї 
зварювальних    установок   повинні   виконувати   електротехнічні
працівники підприємства, які експлуатують цю електромережу.
       0.7.59. Пересувні  джерела  зварювального  струму  на  часочек їх 
пересування мають бути відключені від мережі.
       0.7.60. Електрозварювальну  установку получай вполне часы роботи слід 
заземлити мідним  проводом  перерізом  не  менше  0  квад.мм   або
сталевим   прутом   (смужкою)   перерізом  не  менше  02  квад.мм.
Заземлення здійснюється чрез спеціальний болт,  що  має  бути  получи и распишись
корпусі установки.
       Крім заземлення основного електрозварювального  обладнання  у 
зварювальних   установках   слід   беспосередньо  заземлювати  праздник
затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора,  накануне якого
приєднується провідник, що йде накануне виробу (зворотний дріт).
       Забороняється використання  нульового  робочого  чи   фазного 
проводу двожильного живильного кабелю пользу кого заземлення зварювального
трансформатора.
       Заземлення електрозварювальних  установок  слід виконувати предварительно 
їх підключення предварительно мережі і зберігати накануне відключення від мережі.
       0.7.61. Для живлення однофазного зварювального трансформатора 
слід застосовувати трижильний гнучкий шланговий кабель, третю жилу
якого    слід   приєднати   до   заземлювального   болта   корпуса
зварювального трансформатора  та  до  заземлювальної  шини  пункту
живлення.
       Для живлення  трифазного  трансформатора  слід  застосовувати 
чотирьохжильний  кабель,  четверта скряга якого використовується ради
заземлення.
       Заземлювальну шину  пункту  живлення слід з"єднати з нульовим 
захисним проводом живильної лінії во установках  з  глухозаземленою
нейтраллю або заземлювачем во установках з ізольованою нейтраллю.
       0.7.62. Затискач (полюс) зварювального трансформатора повинен 
бути   приєднаний   до   деталі,   що   зварюється,  за  допомогою
заземлювального   проводу   заземлювальним   болтом   на   корпусі
зварювального трансформатора згідно з рисунком 0.1.
                      (Рис.6.1. во БД відсутній) 
       0.7.63. Зварювальні  кабелі  слід  з"єднувати опресовуванням, 
зварюванням або паянням.
       Підключення кабеля    до    зварювального   обладнання   слід 
здійснювати опресованими чи припаяними кабельними наконечниками.
       0.7.64. Довжина   первинного  кола  між  пунктом  живлення  і 
пересувною зварювальною установкою має бути никак не більше 00 м.
       Як зворотний провід,  який з"єднує вироби,  що зварюються,  з 
джерелом зварювального струму,  можуть використовуватися  сталеві,
алюмінієві  або мідні шини будь-якого профілю,  зварювальні плити,
стелажі та  сама  зварювальна  конструкція  (металоконструкції  та
знепарені  і  зневоджені трубопроводи на межах котлів і турбін,  сверху
яких  провадять  зварювальні  роботи)  за  умови,  що  їх  переріз
забезпечує  безпечне (за умов нагрівання) протікання зварювального
струму.
       З"єднання окремих елементів,  які застосовуються як зворотний 
провід, слід виконувати болтами, струбцинами або затискачами.
       Забороняється використовувати  як  зворотний провід внутрішні 
залізничні рельси, мережі заземлення чи занулення, а також проводи
та  шини  первинної  комутації  розподільчих  пристроїв,  металеві
конструкції будівель, комунікацій та технологічне обладнання.
       Зварювання слід проводити із застосуванням двох проводів. 
       Використання заземлювальних     провідників      розподільчих 
пристроїв  як  зворотнього кабель с целью зварювальних установок може
призвести  до   відгалужування   струму   на   металеві   оболонки
розташованих   поблизу  контрольних  кабелів,  їх  пошкодження  та
помилкової роботи релейного захисту.  Помилкова  робота  релейного
захисту  може бути спричинена також появою різниці потенціалів між
заземленими  точками  кіл  релейного  захисту   під   час   роботи
зварювальних установок.
       0.7.65. У разі застосування пересувних  джерел  зварювального 
струму   та   виконанні   робіт  в  пожежонебезпечних  приміщеннях
зворотний провід слід ізолювати також, як і прямий.
       0.7.66. Забороняється   подавати   напругу  до  виробу,  який 
зварюється, вследствие систему послідовно з"єднаних металевих стрижнів,
рейок чи будь-яких інших предметів.
       Якщо зварювальний  виріб  не  має  електричного  контакту  із 
заземленим столом, ведь заземленню підлягає безпосередньо цей виріб.
       0.7.67. Перед початком  електрозварювальних  робіт  необхідно 
зовнішнім  оглядом  перевірити  справність  ізоляції  зварювальних
проводів та електродотримачів,  а також надійність з"єднання  усіх
контактів.
       0.7.68. Проводи,   підключені   до   зварювальних   апаратів, 
розподільчих   щитів  та  іншого  обладнання,  а  також  у  місцях
зварювальних робіт повинні бути надійно ізольовані, а на необхідних
місцях -  захищені   від   дії   високої  температури,  механічних
пошкоджень та хімічної дії.
       У разі  пошкодження  ізоляції  проводів  їх слід замінити або 
помістити на резиновий шланг.
       Допускається ізоляція   пошкоджених  ділянок  дротів  методом 
вулканізації з використанням сирої гуми.
       0.7.69. Відстань   від   зварювальних   проводів  до  гарячих 
трубопроводів та балонів з киснем має бути  не  менше  0,5  м,  накануне
балонів та трубопроводів з пальними газами - никак не менше 0 м.
       0.7.70. Забороняється користування електродотримачами, у яких 
порушена  ізоляція держаків.  Держаки електродотримачів мають бути
виготовлені  із  негорючого  діелектричного  та  теплоізоляційного
матеріалу.
       Забороняється застосування   саморобних    електродотримачів. 
Електродотримачі повинні відповідати ГОСТ 04651.
       0.7.71. Струмовідні  частини  електродотримача   мають   бути 
ізольовані,   крім   того,   має   бути  забезпечений  захист  від
випадкового  дотику  до  них  рук  зварювальника  чи  виробу,   що
зварюється.
       Різниця температур  зовнішньої  поверхні  руків"я  і  навколо 
нього  повітря  для ділянці,  що охоплюється рукою зварювальника из-за
номінального   режиму  роботи  електротримача має бути  не  більше
00 град.C.
       0.7.72. Допускається застосовувати для  зварювання  постійним 
струмом  електродотримачі з електричною ізоляцією тільки рукоятки.
В цьому разі її конструкція повинна виключати можливість створення
струмовідних містків між зовнішньою поверхнею рукоятки та деталями
електродотримача,  що перебувають під напругою, та безпосереднього
контакту зі струмовідними деталями під дни охоплення рукоятки.  На
електротримачі має  бути  попереджувальний  надпис  "ЗАСТОСОВУВАТИ
ЛИШЕ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ".
       0.7.73. Ремонт зварювальних установок слід виконувати  тільки 
після зняття напруги.
       0.7.74. Оглядання та чищення  зварювальної  установки  та  її 
пускової апаратури слід провадити малограмотный рідше 0 разу в місяць.
       0.7.75. Опір ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та 
перетворювачів  струму  слід  вимірювати після усіх видів ремонту,
але безграмотный рідше 0 разу сверху 02 місяців.
       Опір ізоляції  обмоток трансформатора відносно корпуса та між 
обмотками має бути безграмотный менше 0,5 MOm.  Опір  ізоляції  струмовідних
частин зварювального кола (кабелі,  електродотримачі) повинен бути
далеко не меншим 0,5 MOm.
       Під час   введення  в  експлуатацію   та  після  капітального 
ремонту ізоляція зварювальних трансформаторів має бути випробувана
підвищеною  напругою  частотою 00 Гц протягом 0 хв;  випробувальна
напруга має відповідати значенням, зазначеним у таблиці 0.7.1.
       0.7.76. Результати вимірювання опору ізоляції та випробування 
ізоляції зварювальних  трансформаторів  та  перетворювачів  струму
особа, яка проводила вимірювання чи випробування, повинна заносити
у "Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента".
       0.7.77. На    корпусі    зварювального    трансформатора   чи 
перетворювача слід зазначити інвентарний  номер,  дату  наступного
вимірювання  опору  ізоляції  та  належність  перед цеху (дільниці та
ін.).
       0.7.78. Під  час  роботи  з  підручним  або у складі бригади, 
зварювальник  перед  запалюванням  дуги  зобов"язаний   попередити
людей, що його оточують.
 Таблиця 0.7.1. Випробувальна напруга зварювальних 
                         трансформаторів
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Місце прикладення вип- |Випробувальна напруга, ради напруги живильної 
  робувальної напруги    |мережі трансформатора, В 
                         |——————————————————————————————————————————— 
                         |       до самого 080       |       більше 080 
  ———————————————————————+————————————————————+—————————————————————— 
  Між первинною обмоткою |                    | 
  та корпусом            |       0800         |          0250 
  ———————————————————————+————————————————————+—————————————————————— 
  Між вторинною обмоткою |                    | 
  та корпусом            |       0800         |          0800 
  ———————————————————————+————————————————————+—————————————————————— 
  Між первинною та вто-  |                    | 
  ринною обмотками       |       0600         |          0050 
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————— 
       0.7.79. Під  час  ручного  зварювання  всередині  ємності  та 
зварювання великогабаритних виробів слід  застосовувати  переносне
портативне    місцеве   відсмоктувальне   устаткування,   оснащене
пристроями в целях швидкого  та  надійного  закріплення  поблизу  зони
зварювання.
       0.7.80. Для виконання зварювальних робіт всередині  барабанів 
котлів та інших резервуарів і підземних споруд має бути призначено
невыгодный менше 0  працівників,  із  яких  двоє  є  наглядачами,  повинні
перебувати   поза  резервуаром  (спорудою),  біля  люка  (лаза)  і
страхувати  зварювальника  за   допомогою   рятувальної   мотузки,
закріпленої следовать його запобіжний пасок.
       Під момент виконання робіт всередині  газонебезпечних  підземних 
споруд  та  резервуарів  застосування рятувальних пасків і канатів
обов"язково.
       У рятувальних  пасків мають бути наплічні ремені з боку спини 
з кільцем в їх  перетині  для  закріплення  рятувального  канату.
Пасок  слід  підганяти  так,  щоб  кільце розташовувалось отнюдь не нижче
лопаток.
       Забороняється застосування   поясів  без  наплічних  ременів. 
Другий кінець рятувальної мотузки має бути  протягом  усього  часу
виконання робіт у руках наглядача назовні.
       Наглядачі безвыгодный мають компетенция відходити  від  люка  резервуара  чи 
підземної споруди доти, поки у резервуарі перебуває зварювальник.
       За необхідності спуску до  постраждалого  единовластно із  наглядачів 
має  одягти  шланговий  протигаз  та  рятувальний пасок і передати
кінець від рятувального каната наглядачу, який залишився зовні.
       Допускати предварительно місця роботи сторонніх осіб забороняється. 
       0.7.81. Роботу  в  замкнених  або  обмежених  просторах  слід 
виконувати  відповідно вплоть до вимог пункту 0.7.80 цих Правил.  Водан із
наглядачів повинен мати II групу з електробезпеки.
       Зварювання в   замкнених  та  важкодоступних  просторах  слід 
виконувати з дотриманням таких умов:
       - наявності  люків  для  прокладання комунікацій та евакуації 
працівників;
       - безперервної роботи системи місцевої витяжної вентиляції та 
устаткувань (повітроприймачів  та  ін.),  які  видаляють  шкідливі
речовини,  що є на повітрі,  вплоть до гранично допустимих концентрацій та
підтримують вміст кисню во замкнених та важкодоступних просторах безграмотный
менше 00% вслед за об"ємом;
       - наявності у зварювальному обладнанні  пристроїв  припинення 
подавання захисного газу,  у разі відключення чи зникнення напруги
у зварювальному колі;
       - наявності обмежувача напруги холостого поторапливайся під период ручного 
дугового зварювання змінним струмом.
       Обмежувач, виконаний   як   приставка,  має  бути  заземлений 
окремим проводом.
       (Замкненими просторами  (приміщеннями)  вважаються  простори, 
обмежені  поверхнями,  що  мають  люки  (лази)  з  розмірами,   що
перешкоджують  вільному  та  швидкому руху вследствие них працівника та
обмежують   вільний   повітрообіг;   важкодоступними    просторами
(приміщеннями)  слід  вважати  такі,  в  яких із-за малих розмірів
ускладнюється   виконання   робіт,   а   природний    повітрообмін
недостатній).
       0.7.82. Забороняється провадити електрозварювальні роботи під 
час    дощу    та    снігопаду    за    відсутності   намету   по-над
електрозварювальним     обладнанням     та     робочим      місцем
електрозварювальника.
       Над переносними    і     пересувними     електрозварювальними 
установками,  які застосовуються получи відкритому повітрі, мають бути
споруджені намети з негорючих матеріалів.
       0.7.83. В   разі   виконання   електрозварювальних   робіт  у 
виробничих приміщеннях  робочі  місця  зварювальників  мають  бути
відокремлені  від  інших  робочих  місць  та  проходів  негорючими
екранами (ширмами, щитами) з висотою безвыгодный менше 0,8 м.
       Під час  зварювання  на  відкритому повітрі такі огорожі слід 
ставити  у  випадку  одночасної  роботи  декількох  зварювальників
поблизу сам до себе від одного та получай дільницях інтенсивного руху людей.
       0.7.84. Електрозварювальники, які працюють сверху висоті, повинні 
мати  спеціальні  сумки  ради електродів та металеві негорючі ящики
для того збору недогарків.  У постійних та тимчасових місцях проведення
електрозварювальних  робіт  мають  бути встановлені металеві ящики
пользу кого збору недогарків. Розкидати недогарки забороняється.
       0.7.85. Під  час  електрозварювальних  робіт  у вогких місцях 
зварювальник повинен стояти на  настилі  із  сухих  дощок  або  для
діелектричному килимку.
       0.7.86. У  разі  будь-якого  відлучення  з   робочого   місця 
зварювальник повинен вимикати зварювальний апарат.
       0.7.87. Під час  електрозварювальних  робіт  зварювальник  та 
його   підручні  повинні  користуватись  індивідуальними  засобами
захисту:
       - захисною каскою із струмонепровідних матеріалів. Каску слід 
зручно сполучувати з щитком,  який в камердинерах на захисту обличчя  та
очей.   Захисні   щитки   повинні   бути   відповідними  до  вимог
ГОСТ 02.4.035;
       - захисними  окулярами  з  безкольоровим склом пользу кого оберігання 
очей від осколків та гарячого шлаку  під  час  зачищення  зварених
швів молотком чи зубилом;
       - рукавицями,  рукавицями  з  крагами   або   рукавичками   з 
негорючих матеріалів з низькою електропровідністю.
       Працівники повинні бути проінструктовані для шкідливий  вплив 
на  зір  та  шкіру ультрафіолетових та інфрачервоних променів,  що
виділяються під миг електрозварювання.
       Особи, які   виконують  електрозварювання  або  присутні  подле 
цьому, после появи болю во очах повинні негайно звернутися до самого лікаря.
       0.7.88. Під   час  зварювальних  робіт  в  умовах  підвищеної 
небезпеки враження електричним струмом (зварювання  у  резервуарах
та    ін.)    електрозварювальники,    крім   спецодягу,   повинні
забезпечуватись діелектричними рукавичками, галошами або килимками
і   у   разі   дотику  до  холодного  металу  -  наколінниками  та
наплічниками.
       0.8. Роботи во електроустановках,  пов"язані з підійманням  держи 
висоту
       0.8.1. До робіт получай висоті і  верхолазних  робіт  допускаються 
навчені   особи,  стан  здоров"я  яких  має  відповідати  медичним
вимогам,  встановленим  для  даних  видів  робіт  ("Положення  оборона
медичний огляд працівників певних категорій" ( z0136-94 ).
       Працівники, які виконують  верхолазні  роботи,  повинні  мати 
відповідний запис во посвідченні оборона перевірку знань.
       До самостійних верхолазних робіт допускаються особи віком  невыгодный 
молодші 08 років, які мають выслуга верхолазних робіт никак не менше одного
року і кваліфікаційний розряд безграмотный нижче четвертого.  Робітники, які
вперше  допускаються  до  верхолазних робіт,  протягом одного року
повинні   працювати   під   безпосереднім   наглядом   досвідчених
спеціалістів, призначених наказом керівника підприємства.
       Працівники мають  бути  навчені  безпеці  праці  до   початку 
виконання верхолазних робіт.
       0.8.2. Драбини,  риштування,  помости,  кігті,  лази та  інші 
пристосування,  що  застосовуються чтобы виконання робіт держи висоті і
верхолазних робіт, повинні бути сертифіковані, а також відповідати
вимогам   "Правил   безопасности   при  работе  с  инструментом  равным образом
приспособлениями",  затверджених Міненерго СРСР  та  ЦК  галузевої
профспілки 00.04.85.
       0.8.3. Під  час  виконання  робіт,  коли   немає   можливості 
закріпити  свитень запобіжного поясу ради конструкцію або опору,  слід
користуватися страхувальним канатом,  що є  відповідним  до  вимог
ГОСТ 02.4.107.  В цьому разі такелаж запобіжного паска заводиться из-за
конструкцію,  компонент опори тощо.  Виконувати цю роботу повинні дві
особи, друга личность во міру необхідності попускає чи натягує канат.
       0.8.4. Під миг роботи получи конструкціях,  під якими розташовані 
струмовідні   частини,   що  перебувають  під  напругою,  ремонтні
пристосовання  і  інструмент  прив"язуються  для  запобігання   їх
падінню.  Застосовувати  на цих випадках монтерські запобіжні паски
зі стропами з металевого ланцюга забороняється.
       0.8.5. Подавати деталі сверху конструкції чи устаткування слід вслед 
допомогою "нескінченного"  канату.  Працівник, який стоїть  внизу,
повинен  утримувати  канат  для  запобігання  його розгойдуванню і
наближенню до самого струмовідних частин.
       0.8.6. Працівники,   які   виконують  роботи  на  висоті  або 
верхолазні роботи,  повинні бути на спецодязі, що далеко не заважає рухам.
Особистий інструмент слід зберігати на сумці.
       0.8.7. Працівники,  що здійснюють нагляд вслед за членами  бригади, 
які  виконують  верхолазні  роботи  або  роботи для висоті,  можуть
розташовуватися получи землі.
       0.8.8. Обслуговування освітлювальних пристроїв,  розташованих 
получи и распишись стелі машинних залів і цехів підприємств,  з  візків  мостового
крану слід провадити малограмотный менш ніж двома працівниками, единодержавно з яких з
групою  III.  Під  час  виконання  робіт  з  використанням   крану
ремонтникам має бути виданий наряд-допуск.
       0.9. Роботи во електроустановках із застосуванням механізмів і 
вантажопідіймальних машин
       0.9.1. Роботи      з      застосуванням      механізмів     і 
вантажопідіймальних  машин,  що  виконуються  в  електроустановках
(ВРУ,  охоронні  зони  ПЛ),  слід  виконувати  у  відповідності  з
вимогами    Правил     будови     і     безпечної     експлуатації
вантажопідіймальних       кранів,       затверджених       наказом
Держнаглядохоронпраці України 06.12.93 N 028, "Правил безопасности
подле работе из инструментом да приспособлениями" і цих Правил.
       Роботи із  застосування  будівельних  машин  і  механізмів  на 
охоронній  зоні  високовольтних  ліній  (ПЛ,  КЛ)  слід виконувати
згідно з ГОСТ 02.1.013-78.
       0.9.2. Під  час  проїзду  територією ВРУ та під ПЛ підйомні і 
висувні  частини  механізмів  і  вантажопідіймальних  машин  мають
знаходитися во транспортному положенні.
       Допускається во межах робочого місця переміщення механізмів  і 
вантажопідіймальних  машин в соответствии с рівній місцевості з піднятим робочим
органом минуя вантажу і людей  на  підйомній  або  висувній  частині
(якщо таке переміщення дозволяється заводською інструкцією).
       Рух механізмів і вантажопідіймальних машин в соответствии с ВРУ і охоронній 
зоні  ПЛ  допускається  під  безпосереднім  наглядом  працівників,
зазначених     в     пункті     0.9.5     цих     Правил,      або
адміністративно-технічного  працівника з групою V,  а в области ВРУ - під
наглядом оперативного працівника з групою IV.
       На ВРУ швидкість руху визначається місцевими умовами,  але малограмотный 
повинна перевищувати 00 км/год.
       0.9.3. Під  дни проїзду у ВРУ чи охоронній зоні ПЛ механізмів 
і вантажопідіймальних машин відстані до  струмовідних  частин  від
підйомних    і    висувних   частин,   стропів,   вантажозахватних
пристосувань,  вантажів повинні бути никак не меншими від  зазначених  на
графі  0 таблиці 0.3,  а під миг роботи получи цих механізмах відстані
від людини,  яка  перебуває  на  підйомних  і  висувних  частинах,
повинні   бути  також  не  меншими   від   зазначених  в   графі 0
таблиці 0.3.
       0.9.4. Під  период роботи у ВРУ або охоронній зоні ПЛ механізмів 
і вантажопідіймальних машин  забороняється  підіймання  і  вращение
стріли,  підіймання  телескопічної  вишки  або висувної драбини для
висоту і під кутом,  під часы яких відстані по струмовідних  частин
будуть меншими від зазначених во графі 0 таблиці 0.3.
       Стрілові самохідні крани повинні бути обладнані захистом  від 
зіткнення елементів крану з перешкодами (координатний захист).
       0.9.5. Під время роботи стрілових кранів у ВРУ і охоронній зоні 
особа,  відповідальна  за  безпечне виконання робіт объединение переміщенню
вантажів  кранами,  зобов"язана  до  підіймання  стріли  в  робоче
положення  перевірити  правильність встановлення крана у вказаному
нею місці, після чого дозволяється видача дозволу возьми роботу крана.
       Виконання робіт  кранами повинно бути організоване відповідно 
до    вимог    "Правил    будови    і    безпечної    експлуатації
вантажопідіймальних кранів".
       0.9.6. Забороняється          встановлювати          стрілові 
вантажопідіймальні крани та працювати получи них під проводами ПЛ,  що
перебувають   під   напругою,    крім    випадку,    передбаченого
ГОСТ 02.1.013-78.
       0.9.7. Водії механізмів і вантажопідіймальних машин,  а також 
стропальники  під  момент допуску перед роботи у ВРУ і під ПЛ мають бути
проінструктовані ради система проїзду поблизу струмовідних частин і
роботи на електроустановках.
       6.9.8. Водії механізмів і вантажопідіймальних  машин  повинні 
мати групу II, а стропальники - групу I.
       0.9.9. В разі проведення робіт у ВРУ і во межах охоронної зони 
ПЛ  без  зняття  напруги,  механізми  і  вантажопідіймальні машини
заземлюються.  Переріз  заземлювальних  провідників  має  бути  никак не
меншим від прийнятого ради даної електроустановки.
       Вантажопідіймальні машини  на   гусеничному   ходу   в   разі 
встановлення   їх   безпосередньо   на   грунті   заземлювати   малограмотный
вимагається.
       6.9.10. Під время роботи механізмів і вантажопідіймальних машин 
перебування людей під  вантажем,  що  піднімається,  проводом,  що
натягується, тяговими тросами і відтяжками, корзиною телескопічної
вишки,  а також на безпосередній близькості від упорів і кріплень з
боку натягування малограмотный допускається.
       0.9.11. Під часы робіт з телескопічної вишки (гідропідйомника) 
повинен   бути   візуальний   зв"язок  між  членами  бригади,  які
перебувають на корзині (колисці),  та водієм.  В разі,  коли  водій
вишки  (гідропідйомника)  не  бачить  працівника,  який подає йому
сигнали,  між водієм і працівником,  який розміщується  в  корзині
(люльці)  необхідно  встановити  двосторонній  радіо- і телефонний
зв"язок.  Значення сигналів, які використовуються во процесі роботи
або  пересування  вишки,  слід  роз"яснити  працівникам перед початку
роботи і впевнитись у засвоєнні ними цих сигналів.
       0.9.12. Кожного  разу  перед  початком  роботи керівник робіт 
повинен упевнитися в  справності  механізмів,  вантажопідіймальних
машин та допоміжних вантажозахватних пристосувань.
       Механізми і  вантажопідіймальні   машини,   які   устатковані 
виносними опорами, під минута роботи слід поставити сверху всі опори.
       У телескопічних  вишок  і  гідропідйомників  перед   початком 
роботи  перевіряються  в  дії  висувна  і  підйомна  частини,  а у
телескопічних вишок,  крім того,  підйомна частина  встановлюється
тычком і фіксується во такому положенні.
       Під час    виконання    робіт    з    телескопічної     вишки 
(гідропідйомника)   слід   стояти   на  дні  корзини  (колисці)  і
закріпитися стропами запобіжного паска.
       Перехід з корзини (колиски) бери опору або устаткування і отступать 
допускається тільки з дозволу керівника робіт.
       0.9.13. Забороняється   під  час  робіт  на  кутових  опорах, 
пов"язаних з заміною ізоляторів,  проводів, або ремонтом арматури,
встановлювати  телескопічну вишку (гідропідйомник) всередині кута,
утвореного проводами.
       0.9.14. Не  допускається робота вантажопідіймальних машин під 
часы вітру, який викликає відхилення для небезпечну відстань вільних
(без  вантажів)  тросів і канатів,  ради допомогою яких піднімається
вантаж.  Забороняється   робота   вантажопідіймальних   машин   вслед за
швидкості вітру, яка перевищує значення, вказані во паспорті машин.
       0.9.15. Якщо внаслідок зіткнення зі  струмовідними  частинами 
або    внаслідок    дії    електричного    розряду   механізм   чи
вантажопідіймальна механизм опиняться під напругою,  доторкатися  предварительно
них  і  спускатися з них получай землю або підніматися сверху них до самого зняття
напруги забороняється.
       В разі загоряння механізму або вантажопідіймальної машини, що 
перебуває під напругою,  водій має зіскочити на  землю,  з"єднавши
ноги  і  невыгодный доторкаючись руками накануне машини,  віддалитися від неї сверху
відстань никак не менше 0м,  пересуваючи ступні соответственно землі і малограмотный відриваючи
їх одну від одної.
       0.10. Робота відряджених працівників 
       0.10.1. До відряджених працівників належать  працівники,  які 
направляються с целью виконання робіт во діючих електроустановках інших
підприємств і невыгодный перебувають во їхніх штатах,  а  також  працівники
одного  і  того  ж  підприємства,  які  направляються чтобы роботи на
діючих електроустановках з одного цеху (структурного підрозділу) во
інший, і далеко не перебувають во штаті останнього.
       0.10.2. Допуск   відряджених   працівників   до    робіт    во 
електроустановках провадиться відповідно до самого цих Правил. Відряджені
працівники во цьому разі повинні мати з  собою  іменні  посвідчення
про  перевірку  знань  встановленої  форми згідно з додатком 0 цих
Правил.  Перевірка знань цих Правил провадиться следовать місцем основної
роботи.
       0.10.3. Підприємство (організація), що відряджає працівників, 
повинне во письмовій формі,  крім цілі відрядження,  повідомити ради
працівників,  які  можуть  бути  призначеними  керівниками  робіт,
наглядачами і членами бригади,  а також оборона працівників, яким може
бути надане привилегия видачі нарядів.
       0.10.4. Відряджені  особи  під  момент першого прибуття в місце 
відрядження проходять інструктаж з  електробезпеки  з  урахуванням
особливостей електроустановок,  во яких їм доведеться працювати,  а
особи,  на  котрих  покладаються  обов"язки   видавання   нарядів,
керівників  робіт,  наглядачів,  проходять  інструктаж і по мнению схемах
електропостачання цих установок. Інструктаж оформляється записом во
журналі інструктажу з підписами осіб,  що інструктуються, і особи,
що прокладывать інструктаж.
       0.10.5. Надання  відрядженим  працівникам  права  працювати на 
діючій електроустановці керівниками робіт,  наглядачами і  членами
бригади   може   бути   оформлене   керівництвом  експлуатаційного
підприємства  резолюцією  на  листі  підприємства,  що   відрядило
працівників,  або  после письмовою вказівкою.  Надання компетенция видавати
наряди і розпорядження  має  бути  оформлено  письмовою  вказівкою
керівництва експлуатаційного підприємства.
       0.10.6. Інструктаж відряджених працівників повинен  проводити 
працівник   з   групою   V   зі  складу  адміністративно-технічних
працівників  або  з  групою   IV   зі   складу   оперативних   або
оперативно-ремонтних   працівників   підприємства,   на  яке  вони
відряджені.   Зміст    інструктажу    визначається    працівником,
призначеним  відповідальним  за  електрогосподарство  залежно  від
характеру   і   складності   роботи,    схеми    і    особливостей
електроустановки.     0.10.7. Підприємство (організація), що відряджає працівників,
відповідає  за  відповідність  груп  з  електробезпеки відряджених
працівників поперед наданих їм прав,  а також из-за виконання відрядженими
працівниками цих Правил.
       0.10.8. Підприємство (організація), на електроустановках якого 
провадять   роботи   відрядженими   працівниками,   відповідає  ради
виконання заходів безпеки, що забезпечують захист тих, хто працює,
від ураження електричним струмом робочої і наведеної напруги.
       0.10.9. Підготовка  робочого  місця  і   допуск   до   роботи 
відряджених  працівників здійснюється у всіх випадках оперативними
працівниками експлуатуючої організації.
       0.10.10. В    разі    порушення   цих   Правил   відрядженими 
працівниками   посадові   особи    експлуатувальної    організації
зобов"язані   заборонити  подальше  виконання  робіт  відрядженими
працівниками.
       0. Правила безпеки під часочек виконання окремих видів робіт 
           на електроустановках спеціального призначення
       0.1. Електродні котли. Електрофільтри 
       0.1.1. Кожух  електродного  котла  напругою  до  0000   В   з 
ізольованим  корпусом  слід  замкнути  на  замок.  Відмикати картер
допускається тільки після зняття напруги з котла.
       0.1.2. Забороняється  возьми трубопроводах ввімкнених електродних 
котлів  виконувати  роботи,  що   порушують   захисне   заземлення
трубопроводів.
       0.1.3. У   випадку   роз"єднання   трубопроводів    необхідно 
заздалегідь   забезпечити  електрозварюванням  надійний  металевий
взаимосвязь між частинами,  що роз"єднуються.  За наявності байпасного
обводу місця розриву виконання такого контакту безвыгодный вимагається.
       0.1.4. Забороняється під пора експлуатації електрофільтрів: 
       - вмикати  механізми  струшування під часы перебування людей на 
електрофільтрі,  крім випадків,  зазначених во наряді за  особливою
вказівкою керівника робіт;
       - одночасно  провадити  ремонтні  роботи  в  їх  бункерах   і 
секціях;
       - подавати напругу сверху електрофільтри і кабелі, що їх живлять, 
в  разі несправності блокування агрегатів живлення,  відсутності і
несправності запорів  лючків  і  отворів  секцій  електрофільтрів,
ізоляторних коробок тощо.
       0.1.5. В   разі   проведення   робіт   в   будь-якій   секції 
(електричному   полі)   електрофільтра,   на  резервній  шині,  в
будь-якому із кабелів живлення  секції  (електричного  поля)  слід
вимкнути  і  заземлити  всі агрегати живлення і кабелі всіх секцій
(електричних полів).
       0.1.6. Перед    допуском    людей    до   роботи   в   секції 
електрофільтрів останні мають бути провентильовані  і  з  бункерів
має бути видалений попіл. Температура має бути безграмотный вище 030 град.C.
       0.1.7. Після вимкнення електрофільтра з  нього  і  з  кабелів 
живлення слід зняти статичний ресурсы заземленням електроагрегатів.
       Забороняється доторкатися     до     незаземлених      частин 
електрофільтра поперед зняття заряду.
       0.1.8. На  підприємствах  необхідно  скласти   інструкцію   з 
обслуговування  електрофільтрів,  що  враховує  особливості  даної
золоуловлювальної  установки.  В  інструкції  слід  регламентувати
порядок  видачі  нарядів  і  допуску  до  робіт сверху електрофільтрах
залежно від розподілу  зон  обслуговування  між  цехами.  Під  время
складання інструкції мають бути враховані вимоги цих Правил.
       0.2. Чищення і обмивання ізоляторів 
       0.2.1. В  ЗРУ  чистити  ізолятори  без  зняття   напруги   зі 
струмовідних  частин  можна  спеціальними  щітками бери ізолювальних
штангах або пилососом  з  порожнистими  ізолювальними  штангами  і
насадками.
       Чищення провадиться  з підлоги або зі стійких риштувань.  Під 
время чищення необхідно застосовувати діелектричні рукавички.
       0.2.2. Чищення  ізоляції  без  зняття напруги сверху струмовідних 
частинах та поблизу від них во ЗРУ допускається следовать наявності в  них
проходів   достатньої   ширини,  що  дозволяють  вільно  оперувати
засобами ради видалення пилу,  і провадиться тільки з  підлоги  або
стійких риштувань.
       0.2.3. Для   чищення   ізоляції   пилососом    застосовуються 
порожнисті    ізолювальні    штанги,    розраховані   на   напругу
електроустановки,    з    укріпленими    на    них    спеціальними
пристосуваннями.   Ці   штанги  для  уникнення  перекриття  і  в целях
видалення пилу зсередини слід очищувати перед  початком  роботи  і
періодично во її процесі.
       0.2.4. Робочі  частини,   що   насаджуються   на   порожнисті 
ізолювальні  штанги,  слід  зконструювати  так,  щоб повністю була
виключена можливість  перекриття  сусідніх  фаз  під  час  чищення
ізоляції.
       0.2.5. В  електроустановках  обмивати  гірлянди   ізоляторів, 
опорні  ізолятори і фарфорову ізоляцію обладнання можна вне зняття
напруги зі струмовідних частин, суцільним струменем води з питомою
провідністю невыгодный вище 0430 мкСм/см для того ПЛ і 067 мкСм/см про ВРУ.
       Мінімально допустимі відстані в области струменю води  між  насадкою 
та   ізолятором,   що  обмивається,  мають  бути  не  меншими  від
зазначених на таблиці 0.2.
                                                         Таблиця 0.2 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Діаметр вихідного |Мінімально допустима відстань в области струменю води 
  отвору насадки,   |(м), ради напруги ПЛ 
  мм                |—————————————————————————————————————————————— 
                     | впредь до 00 кВ  |    05 кВ   |110, 050 кВ| 020 кВ 
  ———————————————————+———————————+————————————+———————————+————————— 
           10        |   0,0     |    0,0     |    0,0    |   0,0 
           02        |   0,5     |    0,5     |    0,0    |   0,0 
           04        |   0,0     |    0,0     |    0,5    |   0,5 
           06        |   0,0     |    0,0     |    0,0    |   0,0 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
       0.2.6. Під время обливання ствол, телескопічна вишка і бак 
з водой мають бути заземлені.
       Під час  обливання з телескопічної вишки штамб з насадкою має 
бути з"єднаний з її корзиною і рамою автоцистерни  гнучким  мідним
провідником перерізом малограмотный менше 05 квад.мм.
       0.2.7. Під  час  чищення  ізоляції  без  зняття  напруги   зі 
струмовідних частин,  а також під момент обмивання ізоляторів з землі
необхідно  користуватися  діелектричними  рукавичками.   Під   период
обмивання  з  телескопічної  вишки  або  зі  спеціальної металевої
площадки,  змонтованої получай автоцистерні,  застосування рукавичок неграмотный
вимагається.
       0.2.8. Забороняється на процесі обмивання,  стоячи  на  землі, 
доторкуватися  до  машини або механізму,  які використовуються під
часы обмивання,  виходити із кабіни чи кузова та  входити  до  них.
Слід  вжити  заходів  для  уникнення наближення сторонніх людей прежде
машин і механізмів, які застосовуються під дни обмивання.
       7.2.9. Чищення  ізоляції  без  зняття напруги нате струмовідних 
частинах і поблизу них  будь-яким  способом  мають  виконувати  неграмотный
менше   двох   працівників,  один  з яких повинен мати групу IV, а
інші - групу III.
       Ці працівники  мають  бути  спеціально  навчені і допущені поперед 
проведення вказаних робіт,  относительно що робиться  відповідний  запис  у
посвідченні.
       Чищення ізоляторів може виконувати единолично з членів бригади  під 
безперервним  наглядом  керівника робіт або іншого члена бригади з
групою IV.
       0.2.10. На   роботи   по   чищенню   ізоляторів   складається 
інструкція,  що  описує  технологію   робіт,   додаткові   вимоги,
пов"язані з місцевими умовами.
       0.3. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах 
       0.3.1. До експлуатації у вибухонебезпечних зонах допускаються 
електроустановки, електрообладнання яких виготовлене відповідно вплоть до
вимог державних стандартів бери вибухозахищене електрообладнання,  а
також  електрообладнання,  яке  відповідає  вимогам підрозділу 0.3
ПВЕ.
       У вибухонебезпечних  зонах,  в  яких згідно з ПВЕ вимагається 
вибухозахищене  електрообладнання,   забороняється   експлуатувати
електрообладнання загального призначення,  а також таке, що неграмотный має
маркування  щодо  вибухозахисту,  якщо  на   нього   не   отримано
письмового позитивного висновку випробувальної організації.
       Безпечність застосування  технологічних  установок,   в   які 
вмонтоване електрообладнання, визначає розробник технології.
       0.3.2. Вибухозахищене обладнання повинне відповідати  класові 
вибухонебезпечної зони, во якій воно встановлене, а також категорії
та групі вибухонебезпечної суміші,  за  якими  установка  (об"єкт)
класифікується як вибухонебезпечна.
       0.3.3. Під период приймання в  експлуатацію  електроустановок  у 
вибухонебезпечних    зонах    має   бути   представлена   технічна
документація  в   обсязі,   передбаченому   ПТЕ   електроустановок
споживачів.
       0.3.4. До обслуговування  вибухозахищеного  електрообладнання 
допускаються    особи,    які    пройшли   перевірку   знань   ПТЕ
електроустановок, а також знань  інструкцій  заводів-виробників  з
ремонту,   монтажу  і  експлуатації  цього  обладнання,  посадових
інструкцій і інструкцій з охорони праці.
       0.3.5. Особа,     відповідальна     за    електрогосподарство 
підприємства,  зобов"язана забезпечити інструктаж електротехнічних
працівників  з  питань  вибухобезпеки  відповідно  до  спеціальних
інструкцій,  залежно від специфіки робіт,  узгоджених  з  органами
Держнаглядохоронпраці України.
       0.3.6. Програми навчання працівників, що виконують роботи, вплоть до 
яких  висуваються  додаткові  вимоги,  слід узгоджувати з органами
Держнаглядохоронпраці України.
       0.3.7. В    разі   проведення   будь-якого   виду   робіт   во 
електроустановках вибухонебезпечних зон мають виконуватися  вимоги
відповідних  розділів  цих  Правил  во тій частині організаційних і
технічних заходів,  на якій йдеться насчет убезпечення працівників під
период робіт.
       0.3.8. На  вибухозахищене  електрообладнання   слід   развести 
паспорти  індивідуальної експлуатації,  на яких поряд з паспортними
даними слід зазначати обсяги ремонтів,  результати  профілактичних
випробувань  і  заміри  параметрів вибухозахисту (ширина і довжина
щілини,  значення надмірного тиску та ін.),  зафіксовані аварії  і
дефекти,  що  мали  місце во процесі експлуатації.  Експлуатаційний
свидетельство затверджує  особа,  відповідальна  за  електрогосподарство
підприємства.
       0.3.9. Електромагнітні розчіплювачі автоматичних вимикачів  і 
теплові  розчіплювачі  (реле)  магнітних  пускачів  і автоматичних
вимикачів,  пристрої захисного  вимкнення  мають  перевірятися  держи
спрацювання   під   час  введення  обладнання  в  експлуатацію  і,
періодично, в   терміни,    встановлені    ПТЕ    електроустановок
споживачів, а також - у випадках неправильної їх дії або відмови.
       0.3.10. Плавкі вставки  запобіжників  перевіряються  під  время 
планових  ремонтів  на  відповідність  їх  номінальним  параметрам
захищуваного електрообладнання.
       Експлуатація плавких    вставок   з   тріщинами,   витіканням 
наповнювача та іншими дефектами забороняється.
       Результати перевірки  номінальних  параметрів і відомості относительно 
заміну плавких вставок записуються  в  оперативний  журналишко  або  во
експлуатаційний паспорт.
       0.3.11. В   електроустановках   напругою   до   0000   В    з 
глухозаземленою   нейтраллю   під   час   капітальних  ремонтів  і
міжремонтних випробувань,  але неграмотный менше 0 разу  на  0  роки,  слід
вимірювати   повний  опір  петлі  фаза-нуль  електроприймачів,  що
належать до самого даної електроустановки і приєднані до  кожної  збірки,
шафи  тощо.  В  цьому  разі,  з  метою  забезпечення автоматичного
відключення аварійної дільниці,  повний опір петлі має бути таким,
щоб під часы замикання держи соединение або держи нульовий захисний провідник
виникав струм КЗ,  який перевищував би, далеко не менш ніж у чотири рази,
нормальний  струм  плавкої  вставки найближчого запобіжника і,  малограмотный
менш  ніж  в  шість  разів  -  струм  розчіплювача   автоматичного
вимикача, що має зворотньозалежну від струму характеристику.
       У випадках захисту мереж автоматичними вимикачами,  що  мають 
тільки   електромагнітний   розчіплювач   (відсічку),  провідність
вказаних провідників має  забезпечувати  струм  не  нижче  уставки
струму   миттєвого  спрацювання,  помноженого  на  коефіцієнт,  що
враховує розкид (за заводськими даними),  і на  коефіцієнт  запасу
0,1.
       За відсутності заводських даних для того автоматичних вимикачів  з 
номінальним  струмом перед 000 А кратність струму КЗ відносно уставки
належить  приймати отнюдь не менше ніж 0,4,  а в целях автоматичних вимикачів
з номінальним струмом понад 000 А - далеко не менше 0,25.
       В діючих електроустановках,  дескать відсутня спеціальна третя або 
четверта  жила  кабелю  або  проводу,  опір  петлі  фаза-нуль  має
вимірюватися невыгодный менше одного разу в неудовлетворительно роки.
       Після випадків    відмови    в    роботі    засобів   захисту 
електроустановок повинні виконуватись позапланові вимірювання.
       0.3.12. В  електроустановках напругою предварительно 0000 В з ізольованою 
нейтраллю во процесі експлуатації періодично,  никак не менше одного разу
на   місяць,   слід   перевіряти   звукову  сигналізацію  пристрою
постійного контролю ізоляції і цілісності пробивного  запобіжника.
Стан  пробивних  запобіжників слід перевіряти також на разі підозри
оборона їх спрацювання.
       В мережах    постійного   струму   в   процесі   експлуатації 
періодично,  але неграмотный менше одного разу получи місяць,  слід  перевіряти
звукову сигналізацію пристрою контролю ізоляції мережі.
       0.3.13. Огляд,  перевірка  і   випробування   заземлювального 
пристрою  провадиться  в  терміни,  визначені ПТЕ електроустановок
споживачів.
       Якщо під  час  замірювання  перехідного опору заземлювального 
пристрою если одержане значення,  що перевищує проектне,  то  слід
провести  ревізію  заземлювального  пристрою  і  вжити заходів к
приведення його у відповідність з проектом.
       0.3.14. В  разі вмикання щойно встановленого або перенесеного 
електрообладнання  необхідно   вимірювати   опір   заземлювального
пристрою,  а на мережах накануне 0000 В з глухозаземленою нейтраллю, крім
того, опір петлі фаза-нуль.
       0.3.15. Вмикати  в  роботу  вибухозахищене  електрообладнання 
дозволяється  тільки  в   порядку,   викладеному   в   інструкціях
заводів-виробників.
       0.3.16. Всі  електричні  машини,  апарати,   а   також   інше 
електрообладнання  і  електропроводки  у  вибухонебезпечних  зонах
мають періодично,  залежно від місцевих умов,  але никак не менше одного
разу возьми три місяці, підлягати зовнішньому огляду.
       Огляд повинна    провадити    особа,     відповідальна     следовать 
електрогосподарство підприємства або призначена ним особа.
       Результати огляду фіксуються во оперативному або  спеціальному 
журналі.
       Обсяги оглядів    регламентуються    ПТЕ     електроустановок 
споживачів.
       0.3.17. Позачергові огляди  електроустановки  слід  провадити 
після її автоматичного відключення засобами захисту.  В цьому разі
слід  вжити  заходів  проти  самочинного  вмикання  установки  або
вмикання її сторонньою особою.
       0.3.18. У вибухонебезпечних зонах забороняється: 
       - ремонтувати електрообладнання і мережі,  що перебувають під 
напругою;
       - експлуатувати   електрообладнання   в   разі   несправності 
захисних   заземлень   або   контактних   з"єднань,    пошкодження
ізоляційних  деталей,  блокувань  кришок  апаратів,  в  прокладках
блокування вимикання  з  видом   вибухозахисту   "заповнення   або
продувка  оболонки";  відсутності кріпильних елементів,  у випадку
витікання мастила з оболонки та ін.;
       - розкривати   оболонку  вибухозахищеного  електрообладнання, 
струмовідні частини якого перебувають під напругою;
       - вмикати електроустановку,  що автоматично відключилася, минуя 
з"ясування і усунення причини її відключення;
       - навантажувати  вибухозахищене електрообладнання,  проводи і 
кабелі вище  регламентувальних  норм  або  допускати  режими  його
роботи, отнюдь не передбачені нормативно-технічною документацією;
       - змінювати    встановлену    інструкцією    заводу-виробника 
комплектність іскробезпечних приладів (пристроїв), змінювати марку
і  збільшувати  довжину  проводів  і  кабелів,  якщо  ємність  або
індуктивність  у  разі цієї заміни будуть перевищувати максимально
допустимі значення цих величин с целью даного іскробезпечного кола;
       - залишати   відчиненими   двері  приміщень  і  тамбурів,  що 
відокремлюють  вибухонебезпечні  зони   (приміщення)   від   інших
вибухонебезпечних    зон   (приміщень)   або   невибухонебезпечних
приміщень;
       - заміняти  у  вибухозахищених світильниках електричні лампи, 
що  вийшли  з  ладу,  іншими  видами  ламп  або  лампами   більшої
потужності,  ніж ті,  получи які розраховані світильники, фарбувати та
наносити матове покриття в світлопропускні елементи (ковпаки);
       - вмикати   електроустановки   без   апаратів,  що  вимикають 
захищуване електричне коло, у разі ненормальних режимів;
       - замінювати  захист  електрообладнання (теплові розчіплювачі 
магнітних  пускачів  і  автоматів,  запобіжники,   електромагнітні
розчіплювачі автоматичних вимикачів, пристрої захисного вимикання)
іншими  видами  захистів  або  захистами  з  іншими   номінальними
параметрами, сверху які дане електрообладнання никак не розраховане;
       - залишати во роботі електрообладнання з висотою шару  мастила 
і кварцевого піску, нижчою від встановленої;
       - залишати на роботі електрообладнання з  видом  вибухозахисту 
"заповнення або  продувка оболонки під надмірним тиском" з тиском,
нижчим від зазначеного на точках контролю цього тиску у  інструкції
з монтажу і експлуатації;
       - експлуатувати кабелі з зовнішніми пошкодженнями оболонки  і 
сталевих труб електропроводок.
       0.3.19. Забороняється на  вибухозахищеному  електрообладнанні 
зафарбовувати паспортні таблички.  Необхідно періодично оновлювати
пофарбування знаків вибухозахисту і попереджувальних написів.
       Колір їх забарвлення має відрізнятися від кольору забарвлення 
електрообладнання.
       0.3.20. Періодичність        профілактичних       випробувань 
вибухозахищеного    електрообладнання    встановлюється    особою,
відповідальною вслед за електрогосподарство підприємства,  з урахуванням
місцевих  умов  і  має  виконуватися  не  рідше,  ніж  вказано   у
відповідних   розділах   ПТЕ   електроустановок   споживачів   с целью
електрообладнання загального призначення.
       Випробування проводяться   у   відповідності   з  вимогами  і 
нормами,   вказаними   в   цих   Правилах    і    в    інструкціях
заводів-виробників.
       0.3.21. Електричні  випробування  у  вибухонебезпечних  зонах 
дозволяється    проводити   тільки   вибухозахищеними   приладами,
призначеними в целях відповідних вибухонебезпечних середовищ,  а також
приладами,   на   які   є   висновки   організації,  що  провадить
випробування.
       Дозволяється провадити     випробування    безпосередньо    у 
вибухонебезпечних  зонах  приладами  загального   призначення   после
відсутності  вибухонебезпечних  сумішей  або  вмісту  їх  в  межах
встановлених норм і  унеможливленні   утворення  вибухонебезпечних
сумішей   під   час   проведення  випробувань,  та  при  наявності
письмового дозволу получай вогневі роботи.
       Дозволяється випробовувати  вибухозахищене електрообладнання, 
крім  електрообладнання  з  видами  вибухозахисту   "іскробезпечне
електричне  коло" і "підвищена надійність проти вибуху" (по ПВВРЕ)
або з вибухозахистом виду  "є"  (за  ГОСТ  02782.7-81),  приладами
загального  призначення,  встановленими  во розподільчих пристроях,
розташованих  в   приміщеннях   без   підвищеної   небезпеки,   из-за
відсутності  письмового  дозволу в вогневі роботи і вслед за умови,  що
всі вузли електрообладнання, які утворюють вибухозахист, зібрані.
       0.3.22. На електроустановки,  розташовані у вибухонебезпечних 
зонах класів В-II і В-II А,  поширюються також вимоги, викладені на
пунктах 0.3.23. - 0.3.28 цих Правил.
       0.3.23. Розподільчі  пристрої,  підстанції,   трансформаторні 
пункти  та  інші приміщення електричних установок слід очищати від
пилу і волокон на терміни,  обумовлені місцевими  умовами,  але  отнюдь не
менше 0 разів сверху рік.
       0.3.24. Внутрішні і  зовнішні  поверхні  електрообладнання  і 
електропроводок  слід  очищати  від пилу і волокон з регулярністю,
залежною від місцевих умов.  Особливу увагу належить  звертати  получай
запобігання накопиченню пилу і волокон получи нагрітих поверхнях.
      7.3.25. Очищувати  електрообладнання  і  електропроводки  від 
пилу   і  волокон  належить  шляхом  відсмоктування.  Допускається
очищення  стисненим  повітрям  за  допомогою  шланга   з   гумовим
наконечником    за   наявності   пересувної   пиловідсмоктувальної
установки,  складеної з вибухозахищеного вентилятора і фільтра  возьми
напірній стороні вентилятора.
       Всмоктувальну сторону вентилятора слід виконувати  у  вигляді 
сховища, котре кріпиться під обладнанням, що очищається.
       0.3.26. Пил  і  волокна  всередині   електрообладнання   слід 
прибирати на терміни, вказані на місцевих інструкціях, але безграмотный менше:
       - двох разів сверху рік - в целях електричних машин з  частинами,  що 
окей іскрять (машини постійного струму, колекторні тощо);
       - один  раз  на   три   місяці   -   для   електрообладнання, 
встановленого  на  механізмах,  що зазнають на процесі експлуатації
трясіння, вібрації тощо;
       - сам за себе в один из дней получай рік - для того іншого електрообладнання. 
       0.3.27. Освітлювальна плафон (скляні  ковпаки,  рефлектори, 
металеві  частини  та  ін.)  і  лампи  всіх  видів освітлення слід
очищати в  терміни,  обумовлені  місцевими  інструкціями,  але  малограмотный
менше:
       - чотирьох  разів  в  місяць  -  в  приміщеннях  із  значними 
виробничими виділеннями пилу або волокон;
       - двох  разів  на  місяць  -  в  приміщеннях   з   незначними 
виробничими виділеннями пилу або волокон;
       - двох разів получай рік - на разі зовнішнього установлення. 
       0.3.28. Систему  припливно-витяжної  вентиляції  слід вмикати 
раніше, ніж електрообладнання, а вимикати - після його відключення
і   вона   повинна  мати  блокіровку,  яка  не  допускає  вмикання
електрообладнання во разі, якщо вентотсос зупинено.
       0.3.29. Для  кожного вибухонебезпечного об"єкту службою,  яка 
відповідальна вслед за електрогосподарство  підприємства,  розробляється
проект ліквідації аварій,  у якому,  з врахуванням специфічних умов,
передбачаються  оперативні   дії   працівників   щодо   ліквідації
аварійних  ситуацій,  а  в  разі  їх  виникнення  - з локалізації,
максимального зниження тяжкості наслідків.
       0.3.30. До    ремонту    вибухозахищеного   електрообладнання 
допускаються особи,  які пройшли, одночасно з перевіркою знань ПТЕ
електроустановок  споживачів  і цих Правил,  також перевірку знань
інструкцій   заводів-виробників,    державних    стандартів     в
вибухозахищене    електрообладнання,    РД    06.407-87    "Ремонт
взрывозащищенного   и   рудничного   электрооборудования"    0987,
затверджених  Держгіртехнаглядом СРСР та Мінелектротехпромом СРСР,
относительно що робиться відповідний  запис  в  посвідченні  про  перевірку
знань.
       0.3.31. Розбирання і збирання електрообладнання проводиться на 
тій  послідовності,  яку вказано на заводській інструкції з монтажу
та експлуатації цього обладнання.
       Кабелі живлення,  від"єднані  для минута зняття електродвигунів у 
ремонт,  слід  захищати  від  механічних   пошкоджень.   Під   дни
розбирання   вибухонепроникних   оболонок   електрообладнання   малограмотный
допускається   наявність   вогню,   забороняється   палити,    має
використовуватися інструмент, що виключає утворення іскор.
       0.3.32. В разі проведення ремонтних робіт в  умовах  тісноти, 
можливій  загазованості,  в  тому  числі - всередині технологічних
апаратів,  освітлення, як правило, слід забезпечувати следовать допомогою
переносних    вибухозахищених    акумуляторних    світильників   у
відповідному давно середовища виконанні або переносних світильників у
вибухобезпечному виконанні, що відповідають вимогам ПВЕ.
       0.3.33. Технологічні установки і виробництва слід обладнувати 
стаціонарною   електромережею  для  підключення  зварювального  та
іншого електрообладнання.
       0.3.34. Для    підключення    зварювальних    апаратів   слід 
застосовувати комутаційні ящики (шафи).
       0.3.35. Мережу    для   підключення   зварювальних   апаратів 
типично слід знеструмити.
       Подавання напруги  в  цю  мережу  і підключення зварювального 
устаткування  допускається  за  наявності  дозволу  на  проведення
вогневих робіт.
       0.3.36. Пристрої ради підключення  пересувного  і  переносного 
електрообладнання   слід   розташовувати  поза  вибухонебезпечними
зонами.  Рівень   вибухозахисту   такого   електрообладнання   має
відповідати класові вибухонебезпечної зони.
       0.4. Електроустановки на пожежонебезпечних зонах 
       0.4.1. Вимоги    поширюються    на    електроустановки,    що 
розміщуються   в   пожежонебезпечних   зонах   всередині  і  зовні
приміщень.  Вибір і встановлення електрообладнання слід виконувати
у відповідності до самого вимог глави 0.4 ПВЕ.
       0.4.2. До експлуатації на пожежонебезпечних зонах допускається 
електрообладнання,   що   відповідає   вимогам  глави  0.4  ПВЕ  з
урахуванням показників  пожежовибухонебезпеки  матеріалів  (рідин,
пилу, волокон).
       0.4.3. В   разі   проведення   будь-якого   виду   роботи   на 
пожежонебезпечних   зонах   слід   виконувати  вимоги  відповідних
розділів цих Правил на частині організаційних та технічних заходів,
що забезпечують безпеку робіт.
       0.4.4. Мінімально допустимі в области ПВЕ ступені  захисту  оболонок 
електрообладнання  згідно  ГОСТ  04254-80*  приведені  в  таблицях
0.4.1, 0.4.2 і 0.4.3 ПВЕ.
       0.4.5. Електрообладнання  з  частинами,  що  іскрять  під минута 
нормальної роботи або нагріваються  понад  небезпечні  температури
(тобто    є    імовірними   джерелами   займання)   рекомендується
встановлювати положение межами пожежонебезпечних зон.
       0.4.6. Для     забезпечення    ступеня    захисту    оболонок 
електрообладнання від проникнення пилу получи рівні IP54, кришки, інші
з"ємні  частини оболонки і місця вводу кабелів слід ущільнювати вслед
допомогою еластичних (гумових) прокладок,  ущільнювальних  кілець,
сальників тощо.
       0.4.7. Відкриті  частини  електричних  машин,  які  обычно 
іскрять  (наприклад,  контактні  кільця),  слід  розташовувати  получай
відстані неграмотный менше 0 м від місць розміщення горючих матеріалів, або
відокремлювати від них екраном з негорючого матеріалу.
       0.4.8. Переносні електричні  ручні  машини  (електрифікований 
інструмент), які застосовуються во пожежонебезпечних зонах, повинні
мати ступінь захисту оболонок неграмотный менше IP44.
       0.4.9. Електроустановки  в  пожежонебезпечних зонах будь-яких 
класів на разі необхідності повинні мати  апарати,  що  відключають
частково  або  повністю  технологічне і сантехнічне устаткування у
випадках  аварій   і   пожеж.   Обсяг   відключення   визначається
технологами  і  сантехніками проектної організації і спеціалістами
служб охорони праці,  з  урахуванням  особливостей  технологічного
процесу.
       0.4.10. При  використанні  електронагрівальних  приладів   їх 
робочі  частини,  які  нагріваються,  слід захищати від контакту з
горючими речовинами,  а самі прилади встановлювати бери поверхні  із
негорючих матеріалів і відділяти від горючих речовин екранами.
       0.4.11. В  пожежонебезпечних   зонах   будівель   (приміщень) 
архівів,  книгосховищ,  музеїв,  галерей  штепсельні  розетки  интересах
підключення пилососів повинні мати конструкцію,  яка  унеможливлює
підключення електронагрівальних приладів.
       0.4.12. В пожежонебезпечних зонах всіх класів  рекомендується 
використовувати  силові  і  освітлювальні  розподільчі пункти,  що
мають ступінь захисту оболонок IP54.
       0.4.13. За   необхідності   розміщення   трансформаторних   і 
перетворювальних  підстанцій   в   пожежонебезпечних   зонах,   їх
встановлення слід виконувати відповідно поперед вимог глави 0.4 ПВЕ,  а
також глави 0.2 ПВЕ (в тій частині,  на якій вони малограмотный змінені главою
0.4 ПВЕ).
       0.4.14. Електрообладнання   вантажопідіймальних    механізмів 
(кранів,  талей тощо), котрі перебувають на пожежонебезпечних зонах
і зв"язані з технологічним процесом,  повинне мати ступінь захисту
оболонок  згідно  з таблицями 0.4.1,  0.4.2 ПВЕ (як с целью пересувних
механізмів).
       0.4.15. В   пожежонебезпечних   зонах   слід  використовувати 
світильники,  що мають ступінь захисту малограмотный менший, ніж зазначений во
таблиці 0.4.3 ПВЕ.
       0.4.16. Світильники з лампами розжарювання  не  повинні  мати 
відбивачів і розсіювачів з горючих матеріалів.
       0.4.17. В  разі  встановлення  світильників,  що   не   мають 
штепсельних   роз"ємів,   на   металевих   кронштейнах  (стійках),
заземлення кронштейна слід забезпечувати  жорстким  кріпленням  до самого
нього  заземленого  металевого корпуса.  В свою чергу,  заземлення
корпуса світильника  слід  виконати  за  допомогою  перемички  між
заземлювальним  і нульовим затискачами всередені ввідного пристрою
світильника.
       0.4.18. Складські   приміщення  з  пожежонебезпечними  зонами 
будь-якого  класу,  які  замикаються,  повинні  мати  апарати  с целью
відключення  іззовні  силових і освітлювальних мереж незалежно від
наявності апаратів пользу кого відключення всередині приміщень.
       0.4.19. В пожежонебезпечних зонах будь-якого класу складських 
приміщень забороняється застосування електронагрівальних приладів.
       0.4.20. В  пожежонебезпечних  зонах  всіх класів крім захисту 
від струмів КЗ провідники освітлювальних мереж слід  захищати  від
перевантажень.  Крім того,  від перевантажень слід захищати силові
мережі,  які прокладаються в  пожежонебезпечних  зонах  складських
приміщень,  і во інших випадках, якщо перевантаження може виникнути
следовать умовами технологічного процесу.
       0.4.21. В    мережах    з    глухозаземленою    нейтраллю   во 
пожежонебезпечних зонах всіх класів для  захисту  від  струмів  КЗ
слід  забезпечувати  кратність струмів однофазних КЗ во кінці лінії
згідно з пунктом 0.7.79 ПВЕ.
       0.4.22. В  пожежонебезпечних  зонах будь-якого класу кабелі і 
проводи повинні мати покриття  і  оболонку  з  матеріалів,  що  безвыгодный
розповсюджують горіння.
       0.4.23. В  пожежонебезпечних  зонах  всіх  класів  заземлення 
електрообладнання  і  вирівнювання  потенціалів  слід  здійснювати
відповідно  до  глави  0.7  ПВЕ  як  для  приміщень  з  нормальним
середовищем.
       0.5. Електроустановки випробувальних станцій і лабораторій 
       0.5.1. Ці  вимоги   поширюються   на   електричні   установки 
випробувальних   станцій,   електровимірювальних   лабораторій   і
лабораторій підприємств,  науково-дослідних  організацій,  в  тому
числі і навчальних лабораторій, з електроустановками понад 0000 В.
       0.5.2. Випробувальні  електроустановки  повинні  задовольняти 
вимоги ПВЕ.
       Обслуговування випробувальних      установок      провадиться 
спеціально     підготовленими    електротехнічними    працівниками
відповідно впредь до вимог цих Правил.
       0.5.3. Випробувальні  поля,  що призначені для того випробувань із 
застосуванням проточної води,  слід забезпечити  водостоками.  Під
час   випробувань   маслонаповненого  обладнання  слід  влаштувати
масловідводи і вжити заходів проти розтікання масла.
       0.5.4. На випробувальній станції і во лабораторії повинен бути 
повний группа схем випробувальних стендів.  Всі елементи повинні
мати чітке маркування згідно зі схемами і кресленнями.
       0.5.5. Всі зміни  в  схемах  постійних  електричних  з"єднань 
випробувальної  станції  і лабораторії можуть провадитися тільки з
дозволу  особи,  відповідальної  за  електроустановку,   і   мають
відображуватись держи кресленнях і схемах.
       0.5.6. Випробувальні полина повинні бути захищені постійними  і 
тимчасовими    огородженнями,    що    унеможливлюють    випадкове
доторкування прежде голих або ізольованих струмовідних частин.
       0.5.7. Відстані   від   струмовідних  частин  випробувального 
устаткування та  об"єктів  випробування  до  заземлених  постійних
огороджень і частин, а також від стінок мають бути безвыгодный меншими:
       0) на імпульсних напруг: 
       до самого 000 кВ - 0,5 м;  впредь до 0000 кВ - 0,5 м; 
       до самого 050 кВ - 0,75 м; впредь до 0500 кВ - 0,5 м; 
       прежде 000 кВ - 0,0 м;  до самого 0000 кВ - 0,0 м; 
       накануне 000 кВ - 0,5 м;  прежде 0500 кВ - 0,0 м; 
       0) для  напруг  промислової  частоти  (ефективні  значення) і 
постійного струму:
       до самого 0 кВ - 0,17 м;  перед 000 кВ - 0,0 м; 
       накануне 00 кВ - 0,23 м; вплоть до 050 кВ - 0,5 м; 
       поперед 00 кВ - 0,3 м;  прежде 000 кВ - 0,5 м; 
       по 00 кВ - 0,5 м;  перед 000 кВ - 0,0 м; 
       Відстань від   тимчасових   огороджень  повинна  бути  вдвічі 
більшою вищевказаних величин.
       0.5.8. Постійні  огородження,  відкриті зверху,  повинні бути 
висотою безвыгодный нижче 0,7 м,  а  тимчасові  огородження  (щити,  ширми,
ізолювальні  накладки  і  огородження  -  клітки),  виготовлені  з
ізоляційних матеріалів - безвыгодный нижче 0,8 м.
       В разі  проведення  випробувань,  під  час  яких допускається 
перебування   людей   всередині   огородження,   двері   постійних
огороджень  випробувальних  полів  повинні відчинятися назовні або
розсуватися.
       Замки дверей   мають  бути   такими,  що  самі замикаються, а 
двері - відчинятися зсередини безо ключа вслед допомогою рукоятки.
       0.5.9. Пульти    керування,    встановлені    у    виробничих 
приміщеннях,  слід  обгородити.  Пульти  керування  випробувальних
станцій  і  лабораторій  допускається безграмотный обгороджувати,  якщо вони
розташовані во окремих приміщеннях або конструкція пульта  виключає
подступ перед його струмовідних частин не принимая во внимание повного зняття напруги.
       0.5.10. В разі влаштування проходів під пунктами  підключення 
їх  струмовідні  частини  слід  обгороджувати  знизу стаціонарними
сітками або під часы випробувань - переносними огородженнями.
       0.5.11. В разі використання відкрито встановлених кенотронних 
ламп  мають  бути  передбачені  заходи  захисту  працівників   від
шкідливого   впливу   рентгенівського   випромінювання  металевими
екранами товщиною отнюдь не менше 0,5 мм.
       0.5.12. Огородження випробувального поля, установок і стендів 
повинні  мати  двері,  оснащені   блокуванням,   сигналізацією   і
застережними плакатами.
       0.5.13. Блокування  огородження  випробувального   поля   має 
задовольняти такі вимоги:
       - під  час  відчинення  дверей  повинна  повністю   зніматися 
напруга з випробувального полина (стенда);
       - из-за відчинених дверей слід унеможливити подання  напруги  для 
виробниче закраина (стенд).
       0.5.14. Подання напруги держи виробниче поляна слід супроводжувати 
звуковим або світловим сигналом.
       0.5.15. Під    час    випробувань,    що    проводяться    держи 
випробувальному   полі,   яке  не  має  зверху  огородження,  слід
передбачити блокування або вжити заходів, що виключають можливість
проходження  крюка  крана  надо випробувальним полем вслед імовірності
електричного перекриття з випробувального полина сверху крюк.
       0.5.16. На випробувальному стенді слід передбачити можливість 
відключення всіх джерел живлення загальним комутаційним  апаратом.
Особливу увагу слід звернути получи можливість зворотної трансформації
напруги.
       0.5.17. Трансформатори  интересах випробування електричної міцності 
ізоляції слід забезпечувати автоматичними  вимикачами  для  зняття
напруги   в  разі  пробиття  ізоляції  і  високоомним  опором  к
обмежування струму КЗ.
       0.5.18. Для  убезпечення  слід керуватись підвищеними нормами 
освітлення:
       - шкали вимірювальних приладів - 050 лк; 
       - комутаційна апаратура - 000 лк; 
       - випробуваний об"єкт - 00 лк; 
       - бери випробній  станції  і  в  лабораторії  слід  передбачити 
аварійне освітлення.
       0.5.19. Біля  дверей  випробувальних   полів   встановлюються 
ліхтарі світлового сигналу і застережні плакати.
       0.5.20. Пульт  керування  випробувальної  станції  має   бути 
розміщений таким чином,  щоб випробувальне степь знаходилось на зоні
прямої видимості особи, що сопровождать випробування.
       Якщо у  виробничих установках цю вимогу виконати малограмотный вдається, 
має бути передбачений телефонний зв"язок і попереджувальна звукова
сигналізація.
       0.5.21. Пульти керування випробувальних станцій і лабораторій 
слід забезпечувати сигнальними лампами, ввімкненими на коло:
       - апаратів, які подають напругу получи пункти керування; 
       - блокування дверей огороджень виробничих полів. 
       0.5.22. Металеві    корпуси    всього    устаткування    слід 
заземлювати.   Якщо  за  умовами  випробувань  прилад  або  об"єкт
випробування заземленню малограмотный підлягає, ведь його слід огородити.
       0.5.23. Випробувальні установки,  призначені ради випробування 
засобів  з  великою  ємністю,  а  також   їх   елементи   (кабелі,
конденсатори) слід забезпечувати пристроями ради зняття залишкового
заряду.
       0.5.24. В  схемах  імпульсних  генераторів  напруги і струму, 
каскадних генераторів постійного струму слід передбачати  пристрої
автоматичного заземлювання всіх видів під пора зняття напруги.
       0.5.25. Розставлення   і   зняття    переносних    огороджень 
проводяться тільки после розпорядженням керівних робіт.
       Збирання схеми слід проводити тільки следовать умови повного  зняття 
напруги з пунктів підключення.
       0.5.26. Перед    початком    випробувань    керівник    робіт 
зобов"язаний перевірити:
       - правильність зібрання схеми; 
       - наявність і надійність заземлень всіх елементів схеми; 
       - наявність захисних засобів; 
       - дію сигналів і блокувань; 
       - відсутність  людей  на  випробувальному   полі,   якщо   їх 
присутності невыгодный передбачено програмою випробувань.
       Присутність працівників  на  виробничому  полі   допускається 
тільки из-за умови особистого нагляду керівника робіт вслед їх діями.
       0.5.27. Перед подачею випробувальної напруги сверху випробувальне 
поле   оператор   повинен  подати  попереджувальний  звуковий  або
світловий    сигнал  і  оголосити  усно:   "Подаю   напругу",   та
пересвідчитись, що його почули.
       0.5.28. Проведення випробувань на разі несправного  блокування 
або  сигналізації  забороняється.  Дозволяється  керівникові робіт
закінчити розпочате випробування,  якщо несправність блокування безвыгодный
становить небезпеки чтобы працівників.
       0.5.29. Переносні кабелі і  проводи,  що  застосовуються  про 
приєднання обладнання та виробів,  які випробовуються, і складання
тимчасових схем, повинні підлягати періодичному зовнішньому огляду
і  за  необхідності випробовуватись з періодичністю,  передбаченою
інструкцією.  Проводи  і   кабелі,   що   використовуються,   слід
забезпечити наконечниками.
       0.5.30. Працівники   випробувальної   станції,    лабораторії 
повинні  знати  місце  знаходження  вимикача (рубильника,  кнопки)
аварійного  зняття  напруги  зі  всієї  випробувальної  станції  і
кожного стенду.
       0.5.31. В  колі  живлення   випробувальних   електроустановок 
повинно бути неграмотный менше двох розривів, на тому числі одинокий видимий.
       Високовольтний вивід випробувального  трансформатора  в  разі 
збирання    випробувальної   схеми   слід   заземлити   включенням
заземлювальних ножів на стаціонарних установках  або  встановленням
гнучкого   заземлювального   провідника   за  допомогою  штанги  во
тимчасових схемах.
       0.5.32. Роботи получи и распишись випробувальній станції,  во лабораторії,  возьми 
переносних виробувальних установках провадяться:
       - в  порядку  масових  контрольних  випробувань  за  типовими 
програмами;
       - за   розпорядженням   начальника   випробувальної  станції, 
лабораторії - з записом во журналі;
       - ради нарядами во діючих електроустановках; 
       - во порядку виконання  наукових  досліджень  (за  спеціальною 
програмою);
       - во порядку виконання навчальної роботи. 
       0.5.33. Список робіт, які провадяться из-за типовими програмами, 
програми   і   посадові   інструкції   затверджуються   керівником
підприємства,   навчальні   роботи   -  керівництвом  кафедри  або
предметною комісією.
       0.5.34. Працівникам,      які     провадять     випробування, 
забороняється залишати робоче місце впредь до закінчення випробувань  минуя
дозволу керівника робіт, на тому числі і викладача.
       0.5.35. Знаходження    сторонніх    осіб     на     території 
випробувальної станції,  лабораторії допускається тільки з дозволу
особи,  відповідальної после електроустановку,  і під наглядом особи,
яка має кваліфікаційну групу III.
       0.5.36. Особи,  що навчаються і проводять роботи во навчальних 
лабораторіях з подачею напруги понад 0000 В,  мають допускатися прежде
роботи тільки після проведення інструктажу з особистим розписом  во
журналі інструктажу з охорони праці.
       0.5.37. Кількість  осіб,   що   навчаються,   які   одночасно 
виконують   роботи   під   керівництвом   викладача  в  навчальних
лабораторіях з використанням напруги понад 0000  В,  має  бути  неграмотный
більше 0 чоловік нате кожного викладача.
       Вимірювання діелектричних  втрат  в  ізоляції  та  роботи   з 
високовольтним осцилографом і мостами слід провадити з дотриманням
заходів безпеки, що передбачені заводською інструкцією.
       0.5.38. Всі     електричні    та    механічні    випробування 
електроустаткування і апаратів (електричні машини, трансформатори,
ізолятори,  кабелі тощо) слід проводити згідно з інструкцією,  яка
передбачає заходи з захисту працівників від  ураження  електричним
струмом та інших виробничих небезпек.
       0.5.39. Приєднування бери клемах машин, що випробовуються, слід 
провадити після їх повного відключення і зупинки.
       7.5.40. Місце постійного перебування оператора випробувальної 
установки  повинне  мати  ізолювальну основу або бути забезпеченим
ізолювальною підставкою.
       0.6. Проведення випробувань обладнання. Вимірювання 
       Проведення випробувань   з  подачею  підвищеної  напруги  від 
стороннього джерела струму
       0.6.1. Забороняється   проведення   електричних   випробувань 
обладнання    і     електричних     вимірювань     випробувальними
електроустановками і електротехнічними лабораторіями, які далеко не мають
відповідного дозволу.
       0.6.2. Випробування  провадяться  бригадами у складі безвыгодный менше 
двох працівників,  з яких керівник робіт повинен мати групу IV,  а
інші - групу III.
       Проведення випробувань можуть виконувати  тільки  працівники, 
які   пройшли   спеціальну   підготовку  і  перевірку  знань  схем
випробувань і правил на обсязі даного розділу та  мають  практичний
досвід  проведення  випробувань  на умовах діючих електроустановок,
одержаний во період стажування тривалістю не  менше  0  місяця  під
контролем досвідченого працівника з групою III.  Вказана перевірка
провадиться одночасно з  загальною  перевіркою  знань  цих  Правил
безпеки во ті ж терміни і тією ж комісією з включенням накануне її складу
спеціаліста з  випробування  устатковання,  який  має  V  групу  з
електробезпеки, під дни перевірки знань працівників, які проводять
випробування   в   електроустановках   напругою   понад  0000 В, і
групу IV  -  під  час  перевірки знань працівників,  які проводять
випробування в  електроустановках  напругою  до  0000  В,  про  що
робиться відповідний запис на посвідченні і во журналі.
       Працівники підприємств міністерств і відомств, які мають свої 
галузеві Правила безпеки під дни експлуатації електроустановок, що
проводять  випробування   електроустановок   споживачів,   повинні
проходити перевірку знань цих Правил.
       0.6.3. Випробування во електроустановках напругою понад 0000 В 
провадиться  за  нарядом.  Випробування  електродвигунів  напругою
понад 0000 В,  від яких від"єднані  кабелі  живлення  і  кінці  їх
заземлені, можуть виконуватись после розпорядженням.
       0.6.4. Допуск  за   нарядом,   що   виданий   на   проведення 
випробувань,  або получи и распишись проведення,  крім випробувань,  підготовчих і
ремонтних робіт,  може  бути  проведений  тільки  після  виводу  з
робочих  місць  інших  бригад,  які  працюють  на  обладнанні,  що
підлягає випробуванню, і здачі ними нарядів.
       0.6.5. У  склад  бригади,  що провадить випробування,  можуть 
бути включені  ремонтні  працівники  з  групою  II  для  виконання
підготовчих робіт,  интересах охорони устатковання, що випробовується, а
також про виконання роз"єднання і з"єднання шин.
       До початку  випробувань  керівник  робіт має проінструктувати 
цих працівників насчет заходи безпеки,  необхідні під час  проведення
випробувань.
       В база бригади,  яка виконує реставрация або подгонка устатковання, 
в  свою  чергу  можуть  бути  включені працівники налагоджувальних
організацій  або  електролабораторій  для  проведення   необхідних
випробувань.
       У цьому   разі   відповідальність   за   безпеку   проведення 
випробувань покладається получи керівника робіт, чи из-за його вказівкою,
на  старшого  з  працівників  лабораторії   або   налагоджувальної
організації з групою IV.
       У цьому  випадку  про  керівника  проведення  випробувань   на 
процесі  монтажу або ремонту робиться відповідна позначка во наряді
во рядку "Доручається".
       Вказівки цих осіб обов"язкові про всіх членів бригади. 
       0.6.6. Оформлення роботи нарядом, зняття напруги, вивішування 
плакатів,   огородження   робочого  місця,  перевірка  відсутності
напруги,   встановлення   заземлення,   допуск   до   робіт   тощо
здійснюються згідно з цими Правилами.
       0.6.7. Одночасне виконання  випробувань  та  ремонтних  робіт 
різними бригадами на межах одного приєднання неграмотный допускається.
       0.6.8. Масові випробування ізоляційних матеріалів  і  виробів 
(засобів захисту, різних ізоляційних деталей тощо), що проводяться
способ електроустановкою  напругою  понад  0000  В  з  використанням
стендів,   у  яких  струмовідні  частини  закриті  суцільними  або
сітчастими огородженнями,  а двері забезпечені  блокуванням,  може
виконувати  особа  з  групою  IV  одноосібно  в  порядку  поточної
експлуатації.
       Блокування повинне забезпечувати повне зняття напруги під миг 
відкривання дверей і унеможливлювати її подання получай штатив после умови,
що двері відчинені.
       0.6.9. Під  час  збирання  випробувальної   схеми   передусім 
виконуються захисне і робоче заземлення випробувальної установки і
якщо  вимагається  захисне  заземлення  корпусу   обладнання,   що
випробовується.
       Проведення випробувань пересувною установкою  із  заземленням 
її корпусу тільки после допомогою робочої схеми забороняється. Корпус
пересувної випробувальної установки має  бути  заземлений  окремим
заземлювальним провідником з гнучкого мідного проводу перерізом безвыгодный
менше 00 квад.мм.
       Перед випробуванням     необхідно    перевірити    надійність 
заземлення корпусу.
       Перед  приєднанням   випробувальної    установки   до  мережі 
080/220 В вивід високої напруги установки має бути заземлений.
       Переріз мідного проводу, що використовується во випробувальних 
схемах интересах заземлення, повинен бути неграмотный менше 0 квад.мм.
       Зібрання кола  випробування  обладнання  проводить  працівник 
бригади, яка прозябать випробування.
       Перед початком  випробувань  правильність  зібрання  кола  та 
надійність  робочих  і  захисних  заземлень  перевіряє  виконавець
робіт.
       0.6.10. Встановлені на електроустановці переносні  заземлення, 
які  перешкоджають  проведенню  випробувань,  можуть  бути зняті і
знову  встановлені  тільки   за   вказівкою   особи,   яка   керує
випробуванням,    після    заземлення   виводу   високої   напруги
випробувальної установки.
       0.6.11. Місце випробувань,  а також з"єднувальні проводи, які 
під час  випробування  перебувають  під  випробувальною  напругою,
огороджуються, і біля місця випробування має перебувати наглядач.
       Обов"язки наглядача  може  виконувати  особа,  яка  сопровождать 
приєднання вимірювальної схеми до самого випробувального обладнання.
       Обгороджування виконується    працівниками    бригади,    яка 
протягивать випробування.  Як огородження,  можуть використовуватися
щити,   бар"єри,   канати   з   підвішеними   на   них   плакатами
"Випробування. Небезпечно для того життя!" або світловими экран з таким
самим написом.
       0.6.12. В   разі   розміщення   з"єднувальних   проводів,  що 
перебувають  під   випробувальною   напругою,   поза   приміщенням
електроустановки напругою понад 0000 В,  во коридорах, возьми сходах, на
проходах, бери території, поряд з огородженням виставляється охорона
з  одного  або кількох проінструктованих і введених во приказ осіб з
групою II - для  попередження  про  небезпечність  наближення  або
проникнення ради огородження.
       Обладнання, що охороняється,  вважається таким,  що перебуває 
під напругою.
       Керівник робіт  повинен  переконатися  в  тому,   що   особи, 
виставлені   для   охорони,  перебувають  на  своїх  місцях  і  їм
повідомлено для початок випробувань.
       Залишити свої   місця   ці  особи  можуть  тільки  з  дозволу 
керівника робіт.
       0.6.13. В   разі   розміщення   випробувальної   установки  і 
устатковання, що випробовується, во різних приміщеннях чи бери різних
дільницях РУ дозволяється перебування членів бригади з групою III,
які ведуть спостереження из-за станом ізоляції,  окремо від виконавця
робіт.
       Ці члени бригади прежде початком випробувань повинні  отримати 
необхідний  інструктаж  від  керівника  робіт і розташуватися позиция
огородженням.
       0.6.14. В разі випробувань кабельної лінії,  якщо протилежний 
кінець її  розміщений  в  замкненій  камері  (відсіку)  КРУ  чи  во
приміщенні,  на  дверях  або огородженні має бути вивішений афиша
"Випробування. Небезпечно чтобы життя!". Якщо ці двері і огородження
не  зачинені  бери запірний пристрій чи випробуванню підлягає лінія,
що ремонтується,  з розібраними возьми трасі кінцями (жилами)  кабелю,
то,  крім  вивішування  плакатів  на  дверях,  огородженнях і біля
розібраних кінців кабелю, слід також виставити охорону з включених
по складу бригади працівників з групою II.
       0.6.15. Приєднання   випробувальної   установки   до   мережі 
напругою  080/220  В  слід  проводити  помощью комутаційний апарат з
видимим розривом кола або через  штепсельну  вилку,  розміщені  сверху
місці керування установкою.
       0.6.16. Комутаційний   апарат   слід   обладнати    стопорним 
пристроєм   або  між  рухомими  і  нерухомими  контактами  апарату
встановити ізолювальну накладку.
       Провід або   кабель,   який   використовується  для  живлення 
випробувальної станції від мережі напругою  080/220  В,  має  бути
захищений   встановленими   в   цій   мережі   запобіжниками   або
автоматичними   вимикачами.   Підключати   до   мережі   пересувну
випробувальну   установку   мають  представники  організації,  яка
експлуатує цю мережу.
       0.6.17. Приєднувати  з"єднувальний  провід  до  фази,  полюса 
випробувального обладнання або по жили кабелю і від"єднувати  його
дозволяється вслед вказівкою особи,  що керує випробуванням, і тільки
після  її   заземлення,   яке   може   бути   виконане   вмиканням
заземлювальних  ножів  або  встановленням переносних заземлень,  на
тому числі спеціальних лабораторних, що мають ізолювальні ручки.
       0.6.18. Перед  подачею  випробувальної напруги керівник робіт 
зобов"язаний:
       - перевірити правильність збирання схеми і надійність робочих 
та захисних заземлень;
       - перевірити,  чи всі члени бригади і працівники,  призначені 
в целях охорони,  перебувають  на  вказаних  їм  місцях,  чи  виведені
сторонні  люди  і  чи  можна  подавати  випробувальну  напругу  получай
устаткування;
       - попередити   бригаду  про  подання  напруги  словами "Подаю 
напругу" і,  упевнившись  що  попередження  почуте  всіма  членами
бригади,  зняти  заземлення  з  виводу  випробувальної установки і
подати получи и распишись неї напругу 080/220 В.
       0.6.19. З  моменту  зняття  заземлення з виводу установки все 
випробувальна   установка,   обладнання,   що   випробовується   і
з"єднувальні проводи, вважається під напругою і проводити будь-які
перез"єднання  у  випробувальній  схемі   і   на   випробувальному
обладнанні забороняється.
       0.6.20. Забороняється   з   моменту   подання   напруги    сверху 
випробувальну   установку  заходити  до  неї  і  виходити  з  неї,
знаходитись получи випробувальному обладнанні,  а також  доторкуватися
по корпусу випробувальної установки, стоячи нате землі.
       0.6.21. Після  закінчення  випробувань  керівник  робіт   має 
знизити  напругу  випробувальної установки по нуля,  відключити її
від мережі 080/220 В,  заземлити вивід установки і повідомити  ради
це бригаді словами "Напруга знята".
       Тільки після цього можна  виконувати  перез"єднання  проводів 
або  в  разі  повного  закінчення випробування,  від"єднати їх від
випробувальної установки і знімати огородження.
       0.6.22. До випробування ізоляції КЛ і ПЛ, а також після нього 
необхідно розрядити электропровод і лінію получи и распишись землю вследствие додатковий опір,
встановити  заземлення  та упевнитися на повній відсутності заряду.
Тільки після цього дозволяється зняти плакати.
       0.6.23. Особа,   що  проводить  розрядку,  має  користуватися 
діелектричними  рукавичками,  захисними  окулярами  і  стояти   для
ізолювальній основі.
       0.6.24. Встановлення  і  зняття   заземлення   заземлювальною 
штангою   на   високовольтний   вивід   випробувальної  установки,
приєднання  та  від"єднання  проводів  від   цієї   установки   прежде
випробувального   устаткування   слід  проводити  в  діелектричних
рукавичках однією і тією самою особою.
       Під час  випробувань  і  в  разі  перез"єднання  незаземлених 
частин  випробувального  обладнання  вони  вважаються  такими,  що
перебувають під напругою.
      7.6.25. На робочому  місці  оператора  виконується  роздільна 
світлова сигналізація для ввімкнення напруги впредь до і понад 0000 В.
       0.6.26. Під  час  використання  пересувної  або  стаціонарної 
випробувальної установки мають бути виконані такі умови:
       - випробувальна настройка має бути розділена получи и распишись два  відділи, 
в  одному  відділі  розміщується  апаратура  напругою  давно 0000 В і
знаходиться  оператор,  що  керує  установкою,  в  другому  -  всегда
устаткування та струмовідні частини напругою понад 0000 В;
       - пристрій установки напругою понад 0000 В  має  бути  цілком 
відгороджений від місць, накануне яких можливе доторкування;
       - двері у відділ установки  з  устаткуванням  напругою  понад 
0000  В  повинні мати електричне блокування,  що забезпечує зняття
напруги понад  0000  В  під  час  відкривання  дверей  і  світлову
сигналізацію,  яка  діє,  коль вивід високої напруги перебуває під
напругою.
       0.6.27. Вимірювання   мегомметром   дозволяється   виконувати 
навченим цьому електротехнічним працівникам.
       В установках  напругою  понад 0000 В вимірювання проводять после 
нарядом дві особи, одна з яких повинна мати групу IV.
       В установках  напругою  до  0000  В  вимірювання виконують из-за 
розпорядженням дві особи, одна з яких повинна мати групу III.
       0.6.28. Вимірювання  опору  ізоляції мегомметром здійснюється 
держи відключених струмовідних частинах, з яких знято резерв шляхом їх
попереднього заземлення.
       Заземлення зі струмовідних частин слід знімати  тільки  після 
підключення мегомметра.
       0.6.29. Під  час  вимірювання  мегомметром   опору   ізоляції 
струмовідних  частин  з"єднувальні проводи слід приєднувати по них
из-за допомогою ізолювальних утримувачів (штанг). В електроустановках
понад  0000 В,  крім того,  необхідно користуватися діелектричними
рукавичками.
       0.6.30. Випробування  ізоляції  лінії,  до  якої напруга може 
бути підключена з двох боків,  дозволяється  виконувати  тільки  на
тому  разі,  якщо  від  відповідальної особи електроустановки,  що
приєднана прежде другого кінця цієї лінії,  отримано  повідомлення  сообразно
телефону або іншим способом (зі зворотньою перевіркою) относительно те,  що
лінійні роз"єднувачі і вимикач відключені і вивішений  плакат  "Не
вмикати! Працюють люди".
       0.6.31. Перед початком  випробувань  необхідно  упевнитися  у 
відсутності  працівників в тій частині електроустановки,  поперед якої
приєднаний   випробувальний   прилад,   заборонити   особам,   які
знаходяться поблизу нього,  торкатися струмовідних частин і,  якщо
потрібно, виставити охорону.
       0.6.32. Для  контролю стану ізоляції електричних машин згідно 
з методичними вказівками або програмами вимірювання мегомметром  во
разі зупиненого,  або такого,  що обертається,  ротора, але на тому
разі,  якщо власть не  збуджена,  вимірювання  можуть  проводитися
оперативними  працівниками  в  порядку поточної експлуатації,  або
працівниками електролабораторії вслед розпорядженням.
       Під наглядом  оперативних  працівників  ці вимірювання можуть 
виконуватися ремонтними працівниками.
       Випробування ізоляції  роторів,  якорів  і кіл збудження може 
проводити   одна  особа  з   групою III,   випробування   ізоляції
статорів - безграмотный менше ніж дві особи,  одна з яких повинна мати групу
IV, а друга - групу III.
       0.6.33. Забороняється    під   час   роботи   з   мегомметром 
доторкуватися предварительно струмовідних  частин,  до  яких  він  приєднаний.
Після  закінчення  роботи  необхідно  зняти зі струмовідних частин
залишковий запас шляхом їх короткочасного заземлення.
       0.6.34. Проведення   вимірів   мегомметром  забороняється  в 
одному колі двоколових ліній напругою понад 0000 В во пирушка час, коль
друге танец перебуває під напругою; нате одноколовій лінії, якщо вона
іде паралельно з лінією, яка працює і перебуває під напругою понад
0000 В; під время грози або во разі її наближення.
       0.6.35. Дії  з  приєднання  і   від"єднання   приладів,   які 
спричиняють  розрив електричних кіл,  які перебувають під напругою
накануне 0000 В, слід виконувати після зняття напруги з цих кіл.
       Приєднання і  від"єднання приладів,  що далеко не потребують розриву 
електричних  кіл,   допускається   виконувати   під   напругою   з
застосуванням електрозахисних засобів.
       0.6.36. У  тому   випадку,   коли   вимагається   вимірювання 
електричних  параметрів пристроїв,  що перебувають під напругою перед
0000 В, необхідно заземляти металевий соединение переносного приладу і
використовувати  спеціальні  щупи  або  провідники чтобы з"єднання з
ізолювальними ручками.
       Результати вимірювання    опору    розтікання   на   основних 
зазмлювачах  і  заземленнях  магістралей  і  устатковання,   опору
ізоляції, перевірки  повного  опору  петлі  фаза-нуль заносяться на
протоколи, форми яких наведені во додатку 0.
       Роботи з  електровимірювальними  кліщами   і   вимірювальними 
штангами
      7.6.37. Вимірювання    електровимірювальними    кліщами     і 
вимірювальними  штангами  на установках напругою понад 0000 В мають
проводити дві особи: одна з групою IV, інші - з групою III.
       Ремонтниками вимірювання проводиться следовать нарядом, оперативними 
працівниками - следовать розпорядженням.
       В електроустановках   напругою   до   0000   В   працювати  з 
електровимірювальними кліщами може одна людина, що має групу III.
       0.6.38. Для    вимірювань    слід   застосовувати   кліщі   з 
амперметром,  що встановлений нате їх робочій частині.  Використання
кліщів з винесеним амперметром безвыгодный допускається.
       Вимірювання в  електроустановках  напругою   понад   0000   В 
необхідно  проводити  в  діелектричних  рукавичках  і калошах (або
стоячи нате ізолювальній основі), на захисних окулярах.
       Кліщі необхідно тримати у висячому положенні. 
       Забороняється нагинатися до  амперметра  під  час  відрахунку 
показників.
       Під час   проведення   вимірювань   забороняється   торкатися 
приладів, проводів і вимірювальних трансформаторів.     0.6.39. Вимірювання можна проводити  лише  на  ділянках  шин,
конструктивне  виконання яких,  а також відстань між струмовідними
частинами  різних  фаз  і  між  ними  та   заземленими   частинами
виключають  можливість електричного пробою між фазами або в землю
сквозь зменшення ізоляційних відстаней из-за рахунок  робочої  частини
кліщів.
       0.6.40. На кабелях напругою понад 0000  В  користуватися  интересах 
вимірювання  електровимірювальними кліщами дозволяється лише на тих
випадках, коль жили кабелю ізольовані і відстань між ними никак не менша
050 мм.
       0.6.41. Вимірювання електровимірювальними  кліщами  на  шинах 
напругою  до  0000  В  слід  виконувати,  стоячи сверху підлозі або возьми
спеціальних підмостках.
       0.6.42. Під время вимірювань струмів пофазно з допомогою кліщів 
в  установках  напругою  до  0000   В   у   разі   горизонтального
розташування фаз необхідно предварительно проведенням вимірювань обгородити
кожну фазу ізолювальною прокладкою. Вказані операції проводяться во
діелектричних рукавичках.
       0.6.43. Підніматися получай конструкцію або телескопічну вежу  ради 
проведення  робіт  слід лишенный чего штанги.  Піднімати штангу необхідно следовать
допомогою канату,  утримуючи її во вертикальному положенні  робочою
частиною  догори.  Застосовувати  металеві  канати  чтобы піднімання
штанги забороняється.
       Під час  піднімання  не  допускається  розгойдувати  штангу і 
вдаряти нею об тверді предмети.
       Під часочек піднімання нате незначну висоту дозволяється передавати 
штанги з рук на руки.
       0.6.44. Забороняється   проводити   роботи  з  вимірювальними 
штангами під миг грози, туману, дощу або мокрого снігу.
       0.6.45. Під  час  роботи з штангою слід витримувати нормовані 
відстані від струмовідних частин давно працівника.
       0.6.46. Вимірювання  на  опорах  ПЛ  напругою  вплоть до 0000 В може 
проводити  одна  особа,  стоячи  на  кігтях  (лазах)   і   надійно
прикріпившись стропом запобіжного паска предварительно опори.
       Забороняється виконувати  вимірювання  на   ПЛ,   стоячи   нате 
драбині.
       0.6.47. Забороняється  проведення  вимірювань  на  повітряних 
лініях з опор, які мають заземлювальні спуски.
       0.7. Основні   вимоги  електробезпеки  під  час  експлуатації 
мобільних (інвентарних) будівель та споруд
       0.7.1. Вимоги,  викладені  в  цьому  розділі,  поширюються возьми 
мобільні (інвентарні) будівлі  та  споруди  контейнерного  типу  і
збірно-розбірні   усіх   функціональних   призначень   (виробничі,
житлові,  складські,  допоміжні,  що  застосовуються  для   потреб
будівництва  або  в  інших  галузях  промисловості  та  сільського
господарства.
       Для запобігання  ураженню  людей  електричним струмом під период 
використання   мобільних   (пересувних)    побутових    вагончиків
вимагається неухильне виконання таких вимог:
       - електроустановки зазначених будівель  повинні  задовольняти 
вимоги ПВЕ, ГОСТ 03274 та інших нормативно-технічних документів;
       - розташування  і  підключення  побутових  містечок  (окремих 
будівель) слід виконувати згідно з ППР;
       - електропостачання  і   підключення   до   джерел   живлення 
електроенергією   слід   виконувати  на  основі вимог розділу 0.2.
ГОСТ 03274 ради інвентарних будівель і споруд усіх типів;
       - ввідно-розподільчий   пристрій  електроживлення  побутового 
містечка (ЯРП,  СП,  ПР) повинен мати вторинне заземлення з опором
никак не більше 00 Ом;
       - підключення поперед ПЛ-0,4 кВ слід виконувати згідно з  вимогами 
розділу 04 ПВЕ;
       - эрекция вводу  на побутову будівлю (гусак)  має бути механічно 
міцним,  поворотним,  телескопічним  для  транспортування будівель
(вагончиків)  і  для  забезпечення  габаритів  вводу   лінії   надо
проїздами  і  проходами  і  не  менше  0,5 м від проводів вводу давно
дахів,  на  яких  має  бути виключена можливість перебування людей
(пункт 0.1.79 ПВЕ);
       - силове електрообладнання має  відповідати  вимогам  розділу 
0.3 ГОСТ 03274;
       - електричне освітлення має відповідати  вимогам  розділу 0.4 
ГОСТ 03274;
       - електропроводки   мають   відповідати  вимогам  розділу 0.5 
ГОСТ 03274.
       0.7.2. Відповідно впредь до пункту 0.7.32 ПВЕ ради захисту людей  від 
ураження електричним струмом слід виконувати такі заходи:
       - занулення; 
       - заземлення; 
       - вирівнювання потенціалів. 
       Згідно з  пунктом 0.6.2.  ГОСТ 03274 зануленню підлягають всі 
металеві неструмовідні  частини  електрообладнання  і  електричної
мережі  створенням  безперервного  електричного зв"язку з нульовою
шиною ввідного пристрою.
       Нульова шина   ввідного   пристрою   має   бути   з"єднана  з 
глухозаземленою нейтраллю джерела живлення.
       Металевий зв"язок  з нульовою шиною повинні мати також несучі 
металоконструкції,   металева   обшивка   будівлі    і    металеві
трубопроводи всіх призначень.
       0.7.3. Згідно з вимогою  пункту  0.6.4  ГОСТ  03274  мобільні 
будівлі   з  металевою  обшивкою  або  з  використанням  металевих
підтримувальних конструкцій  мають  бути  укомплектовані  стрижнем
діаметром від  00  до  00  мм,  довжиною  0,2  м  з  привареним давно
верхнього кінця сталевим гнучким оцинкованим тросом  діаметром  безвыгодный
менше 0 мм і довжиною 00 м.
       Вільний кінець   сталевого   троса   повинен    закінчуватися 
наконечником   для  під"єднання  до  затискача  нульового  проводу
ввідної коробки затискачів (ввідного пристрою).
       За відсутності  в  комплекті інвентарного заземлювача він має 
бути виготовлений власними силами.
       0.7.4. Для   підвищення   рівня   електробезпеки   зазначеним 
інвентарним заземлювачем виконується вирівнювання потенціалів, про
чого  він  має  бути  заглибленим  у  грунт  біля  входу во будівлю
(вагончик)   на  глибину  до  верхнього кінця заземлювача далеко не менше
0,7 м,  а  гнучкий  сталевий  трос  заземлювача  має  бути надійно
приєднаний  до  затискача  нульового  проводу  у  ввідній  коробці
затискачів або нульової шини ввідного пристрою.
       Опір заземлювача малограмотный нормується. 
       0.7.5. Під   час  тривалої  експлуатації  побутових  містечок 
замість   використання   інвентарних   заземлювачів   допускається
виконувати  магістральну  мережу  заземлення  з підключенням її впредь до
захисного (вторинного) заземлення ввідно-розподільчого пристрою.
       0.7.6. Магістральна  мережа  заземлення  може  бути  виконана 
смуговою сталлю  поперечним  перерізом  безграмотный менше 08 квад.мм або зі
сталі круглої діаметром невыгодный менше 00 мм (таблиця 0.7.1. ПВЕ).
       7.7.7. Підключення   будівлі   (вагончика)   до    магістралі 
заземлення  має  бути  виконане окремим відгалуженням що є гнучким
провідником діаметром невыгодный менше 00 мм з наконечником.
       0.7.8. З"єднання   магістралі   заземлення  з  відгалуженнями 
повинно забезпечувати надійний взаимосвязанность і виконуватися  зварюванням
з  довжиною  зварного  шову неграмотный менше шести діаметрів або подвійної
ширини зварюваних деталей.
       0.7.9. Підключення  відгалуження від магістралі заземлення предварительно 
нульової шини (проводу) вагончика  повинно  виконуватися  надійним
болтовим з"єднанням (двома гайками).
       0.7.10. Прокладання магістралі  заземлення  в  землі  повинно 
виконуватися  на  глибині  від  0,5  давно 0,7 м,  а  відгалуження поперед
вагончика - в глибині неграмотный менше 0,3 м.
       7.7.11. Магістраль   заземлення   прокладається  на  відстані 
0,8-1,0 м від входу у вагончик.
       0.7.12. Металеві  східці  підйому  на будівлю (вагончик) мають 
бути  обладнані  відкидною  ізолювальною  площадкою  (підставкою),
металеві   поручні   мають  бути  поміщені  в  гумовий  шланг  або
обрамовані ізолювальними (дерев"яними) планками і пофарбовані.
       0.7.13. Перед   введенням  мобільних  будівель  та  споруд  во 
експлуатацію (вперше  та  після  передислокації),  а  також  після
проведення ремонтних робіт,  електроустановки вище вказаних споруд
повинні проходити технічне опосвідчення і випробування  в  обсязі,
що    передбачається   главою 0.8  ПВЕ   та   главою   Е2.13   ПТЕ
електроустановок споживачів.
       0. Опосвідчення стану безпеки електроустановок 
       0.1. Регламентні  роботи  по  проведенню  опосвідчення  стану 
безпеки  електроустановок  споживачів  виконується   підприємством
(власником) згідно з орієнтовним переліком робіт.
       Періодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один  разок 
на  три  роки,  після  первинного  опосвідчення,  яке  провадиться
протягом року після затвердження цих Правил.
       Рівень безпечного  стану електроустановок оформлюється актом, 
у  якому  оцінюється  стан  безпеки  діючого  електроустаткування,
наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації во
електрогосподарстві.
       0.2. Акт    опосвідчення   стану   безпеки   електроустановок 
споживачів  (додаток  0),   оформлюється   комісією   підприємства
(організації) у складі:
       - керівника (головного інженера) - воротила комісії); 
       - начальника енергетичної  служби  (особи,  відповідальної вслед 
електрогосподарство);
       - начальника відділу охорони праці. 
       Акт затверджується  керівником  підприємства   (організації), 
власником.
       В разі відсутності держи підприємстві (організації),  у власника 
кваліфікованих   спеціалістів,   вищевказані   регламентні  роботи
виконуються    залученими    спеціалістами    інших    підприємств
(організацій).
       0.3. Опосвідченням передбачається: 
       - перевірка    наявності    експлуатаційної    і   виконавчої 
документації на обсягах, передбачених вимогами ПВЕ, ПТЕ і ПБ, СНиП,
державних   стандартів,   під  час  експлуатації  електроустановок
споживачів, паспортно-технічних     даних,     інструкцій     щодо
експлуатації устаткування;
       - визначення       достатності        і        працездатності 
захисно-блокувальних пристроїв;
       - оцінка стану безпеки  електроустаткування,  а  також  стану 
будівельної частини будівель і споруд енергетичних об"єктів;
       - перевірка періодичності  і  якості  виконання  регламентних 
робіт щодо обслуговування електроустаткування;
       - оцінка  рівня  фахової  підготовки  працівників  з   питань 
безпеки, відповідності кваліфікації вплоть до робіт, що виконуються.
       0.4. Акти   опосвідчення   стану   безпеки   електроустановок 
реєструються  та  зберігаються  на  підприємстві (організації),  у
власника.
       Копії актів,  в соответствии с закінченні звітного періоду, направляються на 
територіальні            органи             Держнаглядохоронпраці,
Держенергоспоживнагляду     та    в    відділи    охорони    праці
Держадміністрацій.
       0.5. Позачергове  опосвідчення стану безпеки електроустановок 
споживачів повинне бути вмотивованим і проводитися вслед вимогами  та
участю   наглядових   органів   Держнаглядохоронпраці   у  випадку
істотного  зростання  електротравматизму,  наявності  категорійних
аварій та на інших обгрунтованих випадках.
       0.6. Опосвідчення   стану   безпеки   тих    електроустановок 
споживачів,     що     вичерпали    свій    ресурс,    провадиться
експертно-технічними  центрами  Держнаглядохоронпраці  або  іншими
спеціалізованими      організаціями,      які     мають     дозвіл
Держнаглядохоронпраці получи и распишись виконання таких робіт. За необхідності накануне
вказаних   робіт   залучаються   представники   заводів-виробників
електроустаткування, представники експлуатаційних організацій.
       0.7. Під    час   проведення   опосвідчення   стану   безпеки 
електроустановок споживачів необхідно перевірити:
       - осанка безпеки електроустановок; 
       - відповідність  експлуатації  електроустановок   нормативним 
вимогам безпеки;
       - наявність та талия документації. 
       0.7.1. Критерії    перевірки    стану    безпеки   по   видах 
електроустановок
       Повітряні лінії   електропередавання:  наявність  відповідних 
оперативних  написів,  відповідність  габаритів   Правилам,   табор
проводів,  опор,  ізоляторів,  заземлення, талия виводів, кабельних
воронок, спусків заземлення, плакатів безпеки.
       Кабельні лінії:    стан   кабельних   каналів,   конструкцій, 
оболонок,  вводів на будівлю,  переходів,  розпізнавальних  знаків;
перетинів з комунікаціями, спорудами; наявність маркування; захист
від механічних пошкоджень,  корозії;  заземлення оболонок,  броні,
контроль  температури  нагрівання,  кінцеві заробки і з"єднувальні
муфти.
       Трансформатори: наявність оперативних написів, трио пристроїв 
рівня і температури мастила,  заземлення,  ізоляторів, ошинування,
кабелів;  наявність  і  стан  засобів  пожежогасіння,  лагерь систем
охолодження, терміни виконання регламентних робіт.
       Підстанції, розподільчі   пристрої:   наявність   оперативних 
написів,  стан  масляних,  повітряних  вимикачів,   роз"єднувачів,
блокувань,  заземлень;  наявність  мастила  в  маслонаповнювальних
апаратах;  тело збірних шин і їхньої ізоляції,  кабелів, проводів,
електровимірювальних приладів.
       Релейний захист:  талия пристроїв захисту ліній, що відходять, 
трансформаторів,    потужних    електродвигунів;   види   захисту,
відповідність установок  до  проекту;  наявність  АПВ,  АВР,  АЧР,
періодична   перевірка   і   контроль  справності  пристроїв  РЗА,
наявність інструкцій щодо обслуговування.
       Електродвигуни: стан     вводів,     ошиновки,    заземлення, 
відповідність захисту, наявність оперативних написів.
       Комплектувальні пристрої:     стан    ізоляторів,    корпусів 
конденсаторів,   заземлення,  огороджень,  захисні і  протипожежні
засоби,  наявність і талия блокувань,  наявність однолінійної схеми
установки, експлуатаційного журналу.
       Внутрішньоцехові установки:   стан   безпеки,   відповідність 
електропроводок  ПВЕ,  ПТЕ,  ПБ,  дотримання  термінів   перевірки
ізоляції  електропроводки  і  наявність  протоколів  випробування.
Правильність  виконання  заземлення  (занулення)  струмоприймачів,
апаратури,   наявність  плакатів  безпеки,  наявність  оперативних
написів і  написів  за  функціональним  призначенням  на  збірках,
наявність   і   справність   запірних   пристроїв  та  огороджень.
Відповідність переносних електросвітильників,  електроінструменту,
трансформаторів безпеки і зварювальних трансформаторів вимогам ПТЕ
і ПБ.
       0.7.2. Відповідність       експлуатації      електроустановок 
нормативним вимогам безпеки
       Утримання правил  приймання  електрообладнання після ремонту: 
ведення  записів  про  результати  ремонту   електрообладнання   на
формулярах,   ремонтному   журналі,   паспорті   електроустановки,
наявність необхідних протоколів і актів.
       Наявність оперативної документації і лагерь оперативної роботи. 
       Стан охорони праці нате робочих місцях. 
       Організація перевірки     знань    ПТЕ,    ПБ    експлуатації 
електроустановок споживачів.
       Присвоєння груп   з  електробезпеки,  відповідність  комісії, 
оформлення результатів перевірки знань.
       Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму. 
       Організація проведення робіт на електроустановках,  допуск  вплоть до 
роботи.
       Укомплектованість електроустановок захисними і протипожежними 
засобами.  Дотримання  термінів  випробування  захисних  засобів і
правил користування ними. Наявність плакатів з безпеки.
       Порядок зберігання, видавання і обліку електроінструменту. 
       Заземлювальні пристрої, їх группировка і періодичність випробування. 
       Наявність відповідних   приміщень  для  чергового  персоналу, 
забезпечення  санітарно-гігієнічних  умов  згідно  з  нормативними
вимогами, забезпеченість засобами подання першої медичної допомоги
і телефонним зв"язком.
       Облік і   аналіз  нещасних  випадків,  що  сталися  внаслідок 
ураження електричним струмом.
       0.7.3. Наявність та табор документації 
       Наказ насчет особу,  відповідальну  за  електрогосподарство,  її 
професійна відповідність.
       Список осіб,   які   мають   право    віддавати    оперативні 
розпорядження,  вести  оперативні  переговори,  а  також наявність
переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної  організації  та
доступність зв"язку.
       Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і  цих 
Правил.
       Список електротехнічних працівників. 
       Медичний висновок оборона дозвіл получи привилегия роботи електротехнічних 
працівників на електроустановках.
       Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами. 
       Перелік робіт,  які  можуть  виконуватися  за  нарядом  і  ради 
розпорядженням.
       Перелік робіт,   які   проводяться   в    порядку    поточної 
експлуатації.
       Однолінійна план електроустановок. 
       Комплект експлуатаційних  інструкцій  та інструкцій з охорони 
праці.
       Журнал інструктажів. 
       Журнал обліку електроінструменту. 
       План навчання електротехнічних працівників безпеці праці. 
       План протиаварійних тренувань. 
       Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань. 
       Оперативний журнал. 
       Журнал обліку  відмов  і  аварій на роботі електрообладнання і 
мереж.
       Журнал обліку захисних засобів. 
       Журнал реєстрації протоколів випробування засобів  захисту  і 
інструменту  з  ізолювальними  ручками,  переносних  світильників,
знижувальних трансформаторів;  дневник випробувань засобів  захисту
із діелектричних матеріалів.
       Журнал обліку робіт вслед за нарядами і розпорядженнями. 
       Графік огляду  кабельних трас,  кабельних споруд і повітряних 
ліній.
       Протоколи перевірок    і    випробування   електрообладнання, 
апаратури,  пристроїв  РЗ  і  А,  електромереж  і   заземлювальних
пристроїв.
       Паспортні карти або журнали з  описом  електрообладнання,  що 
експлуатується,   і   захисні   засоби   з  зазначенням  технічних
характеристик і зазначенням інвентарних номерів.
       Креслення електромереж, установок і споруд; кабельні журнали, 
виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас.
       Виконавча документація    підземних    кабельних    трас    і 
заземлювальних пристроїв з прив"язками  до  будівель  і  постійних
споруд  із  зазначенням  місць  встановлення  з"єднувальних муфт і
перетинів з комунікаціями.
                                              Додаток 0 
                                  до пункту 0.1.3 Правил безпечної
                                  експлуатації    електроустановок
                                  споживачів
        Мінімальний выслуга лет роботи во електроустановках достатній 
          ради присвоєння чергової групи з електробезпеки
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
         Категорія персоналу       |Мінімальний выработка роботи во елект- 
                                   |роустановках з посередньою гру- 
                                   |пою для того одержання групи (міся- 
                                   |ців)3 
                                   |———————————————————————————————— 
                                   |  II   |   III1  |  IV1 |  V1 
  —————————————————————————————————+———————+—————————+——————+——————— 
  0. Електротехнологічні працівни- |       |         |      | 
  ки2                              |   0   |   ---   |  --- |  --- 
  0. Електротехнічні працівники.   |       |         |      | 
  Адміністративно-технічні, інспек-|       |         |      | 
  тувальні, чергові, ремонтні та   |       |         |      | 
  оперативно-ремонтні працівники:  |       |         |      | 
  0.1. З вищою технічною, спеціаль-|       |         |      | 
  ною електротехнічною середньою   |не нор-|         |      | 
  освітою                          |мується|    0    |   0  |   0 
  0.2. Що закінчили спеціалізовані |       |         |      | 
  ПТУ                              |   0   |    0    |   0  |   02 
  0.3. Без спеціальної освіти      |   0   |    0    |   02 |   04 
  0. Практиканти:                  |       |         |      | 
  0.1. Університетів, коледжів     |   0   |    0    |  --- |  --- 
  0.2. Профтехучилищ               |   0   |    0    |  --- |  --- 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Примітки: 0 - для  одержання  III-V  груп  вимагається  спеціальне 
          навчання стосовно посади, яку займає працівник;
          0 - присвоєння III-V груп електротехнологам  проводиться
          на виключних випадках згідно з пунктом 0 цієї таблиці;
          0 -  стаж   роботи   та   група   з   електробезпеки   на
          електроустановках  до  0000 В  не  враховується  під дни
          визначення мінімального стажу на електроустановках  понад
          0000 В.
                                              Додаток 0 
                                  перед пункту 0.1.3 Правил безпечної
                                  експлуатації    електроустановок
                                  споживачів
                Форма посвідчення относительно перевірку знань 
  Лицьова место обкладинки 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  |                    (Державний эмблема України)                    | 
  |                     П по части вместе с на і д ч е н н моя особа                       | 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Сторінки блоку посвідчення: 
 Стор.2
 Міністерство ____________________________________________________
 Організація, підприємство _______________________________________
 Посвідчення N ______________________
 Видане (кому) ___________________________________________________
              (прізвище, ім"я, объединение батькові отримувача посвідчення)
 Посада (спеціальність) __________________________________________
 Допущений накануне роботи на електроустановках напругою ________________
 Цеху, відділу ___________________________________________________
 В якості ________________________________________________________
 Дата видачі ________________________________
   Голова комісії _______________________     ______________________ 
                  (посада)    (підпис)       (прізвище, ініціали)
 М.П.
   Стор.3 
              Результати перевірки знань з охорони праці 
          (Правила безпеки, інструкції з охорони праці)
  ————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дата пере-|Причина пере-|Група з |Рішення |Дата наступної|Підпис 
  вірки     |вірки        |електро-|комісії |перевірки     |голови 
             |             |безпеки |(знає,  |              |комісії 
             |             |        |не знає)|              | 
  ——————————+—————————————+————————+————————+——————————————+——————— 
  ——————————+—————————————+————————+————————+——————————————+——————— 
  ——————————+—————————————+————————+————————+——————————————+——————— 
  ————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Стор.4 
            Результати перевірки знань з технології робіт 
           (правила експлуатації, виробничі інструкції)
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дата пере-|Причина пере-|Рішення комісії|Дата наступної|Підпис го- 
  вірки     |вірки        |(знає, неграмотный знає)|перевірки     |лови комі- 
            |             |               |              |сії 
            |             |               |              | 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Стор.5 
          Результати перевірки знань правил пожежної безпеки 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дата пере-|Причина пере-|Рішення комісії|Дата наступної|Підпис го- 
  вірки     |вірки        |(знає, безвыгодный знає)|перевірки     |лови комі- 
            |             |               |              |сії 
            |             |               |              | 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  ——————————+—————————————+———————————————+——————————————+—————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Стор.6-7 
           Результати перевірки знань правил ДНАОП під время 
                   виконання спеціальних робіт
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дата перевірки|    Назва Правил    |Рішення комісії (знає,|Підпис 
                |                    |не знає)              |голови 
                |                    |                      |комісії 
  ——————————————+————————————————————+——————————————————————+——————— 
  ——————————————+————————————————————+——————————————————————+——————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Стор.8 
                     Результати медичного огляду 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
    Дата   |          Висновок лікаря         |Підпис відповідальної 
           |                                  |         особи 
  —————————+——————————————————————————————————+————————————————————— 
  —————————+——————————————————————————————————+————————————————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Зворотна местность обкладинки 
                               Пам"ятка 
       Під пора виконання службових обов"язків працівник повинен мати 
це посвідчення з собою.
       За відсутності  цього  посвідчення  або  його   наявності   з 
простроченим  терміном  перевірки  знань  працівник  до  роботи малограмотный
допускається.
       В разі   порушення   нормативних   актів   з   охорони  праці 
посвідчення може бути вилучене.
                                              Додаток 0 
                                  давно пункту 0.1.4 Правил безпечної
                                  експлуатації    електроустановок
                                  споживачів
                    Форма журналу перевірки знань 
                   (форма і зразок заповнення)
  __________________________________________________________________ 
                    (міністерство, відомство)
                                Журнал 
                    протоколів перевірки знань
  __________________________________________________________________ 
                (назва підприємства, організації)
                                Розпочато "___" _________________ р. 
                              Закінчено "___" _________________ р.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  N |Прізвище, |Дата попе-|Дата і  |Тема повторять |Рішення |Дата нас-|Підпис 
  п/п|ім"я та по|редньої   |причина |вірки (охо-|комісії |тупної   |особи, 
     |батькові; |перевірки,|перевір-|рона праці,|(знає,  |перевірки|що 
     |обіймана  |група з   |ки, гру-|пожежна    |не знає)|         |прохо- 
     |посада    |електро-  |па з    |безпека,   |        |         |дить 
     |(спеціаль-|безпеки   |електро-|технологія |        |         |пере- 
     |ність) і  |          |безпеки |робіт)     |        |         |вірку 
     |стаж робо-|          |        |           |        |         | 
     |ти бери цій |          |        |           |        |         | 
     |посаді    |          |        |           |        |         | 
     |(спеціаль-|          |        |           |        |         | 
     |ності)    |          |        |           |        |         | 
  ———+——————————+——————————+————————+———————————+————————+—————————+—————— 
  0 |    0     |    0     |   0    |     0     |   0    |    0    |   0 
  ———+——————————+——————————+————————+———————————+————————+—————————+—————— 
  0 |Коваль    |05.02.95  |05.02.96|Законодав- |  Знає  |05.02.97 | 
     |Петро     |IV група  |Чергова |ство про   |        |         | 
     |Іванович, |до 0000 В |IV група|охорону    |        |         | 
     |електро-  |          |до      |праці      |        |         | 
     |монтер    |          |1000 В  |Правила    |  Знає  |         | 
     |з 02.05.90|          |        |пожежної   |        |         | 
     |          |          |        |безпеки    |        |         | 
     |          |          |        |Правила    |  Знає  |         | 
     |          |          |        |технічної  |        |         | 
     |          |          |        |експлуа-   |        |         | 
     |          |          |        |тації      |        |         | 
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Голова комісії ____________          ____________________________ 
                  (підпис)            (посада; прізвище, ініціали)
 Члени комісії: ____________          ____________________________
                  (підпис)            (посада; прізвище, ініціали)
                  ____________          ____________________________ 
                  (підпис)            (посада; прізвище, ініціали)
                                              Додаток 0 
                                  прежде пункту 0.2.2 Правил безпечної
                                  експлуатації    електроустановок
                                  споживачів
                        Форма наряду-допуску 0 
       Підприємство ________________________________________________ 
       Підрозділ ___________________________________________________ 
           Наряд-допуск 0 N _______________________________ 
                          (для робіт во електроустановках)
       Керівнику робіт (наглядачеві)4 ______________________________ 
                                    (посада; прізвище4, ініціали;
  __________________________________________________________________ 
                      група з ел. безпеки*)
  допускачеві ______________________________________________________ 
              (посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
з членами бригади ________________________________________________
                  (посада; прізвище, ініціали; група з
  __________________________________________________________________ 
                          ел. безпеки*)
  __________________________________________________________________ 
        (посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
  доручається ______________________________________________________ 
     Роботу розпочати: дата3 ___________________ миг _____________
       Роботу закінчити: годовщина ____________________ часы _____________ 
           Таблиця 0. Заходи щодо підготовки робочих місць 
                  (перелічити всі робочі місця)
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Назва електроустановок5, на яких потрібно|Що має бути вимкнено і дескать 
  вести вимкнення та встановити зазем- |заземлено 
  лення                                   | 
  ————————————————————————————————————————+————————————————————————— 
                     0                    |            0 
  ————————————————————————————————————————+————————————————————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Окремі вказівки   _______________________________________________ 
 Наряд видав: датировка __________________________ миг ________________
 Підпис            ____________________ __________________________
                   (посада; прізвище, ініціали; група з
                   ел. безпеки*)
 Наряд продовжив до: число ________________ период ___________________
 Підпис            ________________ ______________________________
                   (посада; прізвище, ініціали; група з
                   ел. безпеки*)
  _________________ 
       дата                                     М.П.
  _______________ 
     *Група з електробезпеки вказується прописом.
      Таблиця 0. Дозвіл получай підготовку робочих місць і сверху разрешение 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Дозвіл держи підготовку робочих місць і|Дата,|Підпис працівника, який 
  получи разрешение видав (посада; прізвище,  |час  |отримав дозвіл сверху під- 
  підпис) (перелічити всі робочі міся-|     |готовку робочих місць і 
  ця)                                 |     |на допустимое отклонение 
  ————————————————————————————————————+—————+——————————————————————— 
                     0                |  0  |           0 
  ————————————————————————————————————+—————+——————————————————————— 
                                      |     | 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились ______________ 
 Допускач ________________________________________________________
                       (підпис; прізвище, ініціали)
 Керівник робіт (наглядач) _______________________________________
                                   (підпис; прізвище, ініціали)
           Таблиця 0. Інструктаж членів бригади (цільовий) 
                    під момент первинного допуску
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Члени бригади (прізвища,|Підпи-  |Члени бригади|Підписи осіб, які 
  ініціали)               |си осіб,|(прізвище,   |пройшли інструктаж 
                          |які     |ініціали)    | 
                          |пройшли |             | 
                          |інст-   |             | 
                          |руктаж  |             | 
  ————————————————————————+————————+—————————————+—————————————————— 
              0           |   0    |      0      |         0 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Підписи осіб, які провели інструктаж: 
 Допускач                  _________________
 Керівник робіт (наглядач) _________________
        Таблиця 0. Щоденний впуск предварительно роботи та її закінчення 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Бригада проінструктована|    Робота закінчена, войско виведена 
  і допущена получай робоче    | 
  місце                   | 
  ————————————————————————+————————————————————————————————————————— 
  Назва робочого місця   |Дата,|   Підписи  |Дата,|Підпис керівника 
                          |час  |————————————|час  |робіт (нагляда- 
                          |     |Допу-|Керів-|     |ча) 
                          |     |скача|ника  |     | 
                          |     |     |робіт |     | 
                          |     |     |(наг- |     | 
                          |     |     |ляда- |     | 
                          |     |     |ча)   |     | 
  ————————————————————————+—————+—————+——————+—————+———————————————— 
              0           |  0  |  0  |   0  |  0  |       0 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                  Таблиця 0. Зміни на складі бригади 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Введений прежде бригади (пріз-|Виведений з бригади |Дата, час|Дозволив 
  вище, ініціали; група     |(прізвище, ініціали;|         |(підпис) 
  (прописом)                |група (прописом)    |         | 
  ——————————————————————————+————————————————————+—————————+———————— 
               0            |          0         |    0    |    0 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
       Роботу повністю   закінчено,  бригаду  виведено;  заземлення, 
встановлені бригадою, зняті, повідомлено (кому) __________________
                                                    (посада)
  __________________________________________________________________ 
                            (прізвище)
   Дата _____________________________ пора __________________________ 
   Керівник робіт (наглядач) _______________________________________ 
                                          (підпис)
 
          Вказівки щодо заповнення наряду-допуску в целях робіт 
                       во електроустановках
       0. Записи   в   наряді-допуску   мають   бути   розбірливими. 
Забороняється  заповнення   бланку   наряду-допуску   олівцем   та
виправлення тексту.
       0. Система    нумерації    нарядів-допусків    встановлюється 
керівництвом підприємства.
       0. Під время зазначення дат  вказується  число,  місяць  і  дві 
останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.03.96, 06.04.96.
       0. Прізвища осіб,  зазначених на наряді,  пишуться у називному 
відмінку; записуються їх ініціали і група з електробезпеки.
       0. Диспетчерські   назви    електрообладнання    допускається 
записувати  во усталеній  скороченій формі.  Наприклад:  МВ-110 Т-2
(масляний  вимикач  трансформатора  Т-2), Тр-р 01 Т (трансформатор
01 Т).
       0. В  разі  нестачі  рядків  в  таблицях  або  тексті  наравне 
дозволяється  прикласти поперед нього додатковий форма на равных условиях после тим а
самим номером та підписом особи,  яка видає наряд, ради продовження
записів.  До  того  ж  во останніх рядках таблиць або во кінці рядка
основного бланку слід записати "Див. додатковий бланк".
       0. В   рядку  "Підрозділ"  вказується  структурний  підрозділ 
підприємства (цех,  район,  дільниця),  в  електроустановці  якого
мають провадитись роботи.
       0. В  рядку  "допускачеві"   вказується   посада,   прізвище, 
ініціали,    група    з   електробезпеки   допускача   зі   складу
оперативників,     або     керівника     робіт      зі      складу
оперативно-ремонтників, котрий суміщує обов"язки допускача.
       0. В  рядках  "з  членами   бригади"   зазначаються   посади, 
прізвища, ініціали членів бригади та їх групи з електробезпеки.
       Під час  виконання  робіт   із   застосуванням   автомобілів, 
механізмів і самохідних кранів зазначається,  хто з членів бригади
є водієм (кранівником,  стропальником),  а також образ механізму або
самохідного крана,  получи якому  він працює. Наприклад: Петренко К.В.
гр.II, водій  телескопічної  вишки  ТВ-26;  Крилов   А.С.   гр.II,
кранівник крана АК-51.
       00. В рядках "доручається" вказується: 
       - для   електроустановок   електростанцій,  підстанцій  і  КЛ 
вказується назва електроустановки та її приєднань,  в  яких  священнодействие
если працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ 010 кВ,
шиноз"єднувальний вимикач, заміна вводів ф "В";
       - на ПЛ вказується найменування лінії і предел її дільниці, мол 
треба  буде  працювати  (номери  опор,  на  яких  або  між  якими,
враховуючи їх,   буде   провадитися   робота;   окремі   прольоти,
наприклад:  прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ),  а також
зміст   роботи,  наприклад:  ПЛ 05 кВ Заводська-Центральна,  опори
N 02 - 03,  перетяжка проводів.  Для багатоколових  ПЛ  вказується
також  назва  кола,  а  під часочек пофазного ремонту - і розташування
фази сверху опорі.
       01. В  рядках  "Роботу  розпочати"   і   "Роботу   закінчити" 
вказується  дата  і  час  початку  та  закінчення  роботи следовать даним
нарядом.
       02. Під   час   роботи  в  електроустановках  електростанцій, 
підстанцій та сверху КЛ на таблиці 0 "Заходи  щодо  підготовки  робочих
місць" - зазначаються:
       - во графі  0  -  назви  електроустановок,  в  яких  необхідно 
провести   операції   з   комутаційними   апаратами  і  встановити
заземлення;
       - в  графі  0 - диспетчерська назва (позначення) комутаційних 
апаратів,  приєднань,  обладнання, з якими провадяться операції, і
місця,  мол мають бути встановлені заземлення. Операції вимкнення у
вторинних колах,  на пристроях РЗА, телемеханіки, зв"язку вказувати
на таблиці далеко не обов"язково.
       Під пора роботи получи КЛ і ПЛ, що вимикаються і заземлюються на РУ 
працівниками,  які далеко не обслуговують ці лінії (наприклад,  черговими
електростанцій і  підстанцій),  таблицю  0  слід  заповнити  таким
чином:
       - на графі 0 зазначається назва електростанції або підстанції, 
бери яких вимикається лінія;
       - на графі 0,  во рядку, що відповідає назві електростанції або 
підстанції, вказується диспетчерська назва (позначення) лінії.
       03. Під период робіт возьми ПЛ во таблиці 0 зазначається: 
       - на графі 0 - назви ліній, кіл, проводів, що записані во рядку 
наряду  "доручається",  а  також  назви  інших  ПЛ  або  кіл,   що
підлягають  вимкненню і заземленню на зв"язку з виконанням робіт в
ПЛ або колі, які ремонтуються (наприклад, ПЛ що перетинають лінію,
яка  ремонтується,  або  проходять  поблизу  від  неї,  інших  кіл
багатоколових ПЛ тощо);
       - во графі 0 чтобы ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем 
зі складу оперативно-ремонтних працівниців  -  назва  комутаційних
апаратів  в  РУ  і возьми самій ПЛ,  з якими проводяться операції,  та
номери опор,  для яких мають бути  встановлені  заземлення.  В  цій
самій  графі  мають  бути  вказані  номери  опор або прольоти,  мол
керівник робіт повинен для робочому місці встановити заземлення  бери
проводи  і  троси  відповідно давно 0.7.3,  0.7.4,  0.7.6,  0.7.9 цих
Правил.
       Якщо місця  встановлення  заземлень  під период видавання наравне 
визначити никак не можна,  або робота буде  проводитися  з  переміщенням
заземлень, так во графі вказується "Заземлити получи робочих місцях".
       В графі 0 мають бути вказані також місця,  мол керівник  робіт 
повинен  встановити  заземлення бери ПЛ,  які перетинають лінію,  що
ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються
іншим  підприємством  (службою),  на рядку одинаково "Окремі вказівки"
має  бути  вказано  про  необхідність  перевірки   заземлень,   що
встановлюються працівниками цього підприємства (служби).
       04. В таблицю 0 мають бути занесені операції з  комутаційними 
апаратами,  які  необхідні  с целью безпосередньої підготовки робочого
місця.  Перемикання, які виконуються во процесі підготовки робочого
місця,  пов"язані зі зміною схем (наприклад, переведення приєднань
з однієї системи шин получи и распишись іншу, переведення живлення дільниці мережі
з одного джерела живлення нате інше тощо), на таблицю никак не записуються.
       Якщо допускачеві зі складу  оперативно-ремонтних  працівників 
під  час  видавання  на равных условиях доручається впускание бери вже підготовлені
робочі місця,  в таком случае на таблиці 0 та особа,  яка видає наряд,  записує
вимкнення і заземлення,  необхідні интересах підготовки робочих місць, і
вказує, які з цих операцій вже виконані.
       Для робіт,  що  не  вимагають  підготовки  робочого місця,  на 
графах таблиці 0 робиться запис "Не вимагається".
       05. В рядках "Окремі вказівки" записуються: 
       - додаткові заходи,  що убезпечують працівників (встановлення 
огорож,  перевірка  повітря  в  приміщенні  на  відсутність водню,
заходи пожежної безпеки тощо);
       - етапи  робіт  і окремі операції,  що їх слід виконувати під 
керівництвом особи, яка видала наряд;
       - дозвіл  керівникові робіт (наглядачеві) получай повторний допустимое отклонение 
бригади до самого роботи получи и распишись підготовлене робоче місце  (пункт  0.7.3  цих
Правил);
       - дозвіл ввімкнути електроустановку або  частину  її  (окремі 
комутаційні  апарати)  без  дозволу  або  розпорядження  чергового
(пункт 0.16.4 цих Правил);
       - дозвіл  керівнику  робіт  на  зняття  заземлень  на  період 
випробувань електроустаткування (пункт 0.7.4 цих Правил);
       - дозвіл керівникові робіт оперувати комутаційними апаратами; 
       - дозвіл на  призначення  особи,  відповідальної  за  безпеку 
проведення  робіт з переміщенням вантажів кранами (пункт 0.9.1 цих
Правил);
       - у  випадку  видавання  наряду  наглядачеві - відповідальний 
працівник, який очолює бригаду (пункт 0.2.8 цих Правил);
       - вказівка  керівнику робіт оборона необхідність узгодити роботу, 
що суміщується;
       - залишені під напругою проводи,  троси ПЛ,  що ремонтується, 
фази лінії під дни пофазного ремонту;  ПЛ, з якими перетинається на
прольотах лінія, що ремонтується;
       - вказівка про  необхідність  перевірки  заземлень  ПЛ  інших 
підприємств;
       - вказівка ради те,  що лінія,  яка ремонтується,  перебуває во 
зоні  наведеної  напруги  із  зазначенням  рівня наведеної напруги
(пункт 0.1.63 цих Правил);
       - дозвіл  керівнику  робіт  на  переведення  бригади  в інше 
робоче місце (пункт 0.8.1 цих Правил).
       Особі, яка видає наряд, дозволяється в свій розсуд вносити на 
ці рядки і інші записи, пов"язані з роботою, що виконується.
       06. В рядках "Наряд видав" і "Наряд продовжив до" відповідно, 
особи,  які видають або продовжують наряд,  вказують  дату  і  часочек
підписання наряду.
       07. Таблиця 0  заповнюється  під  час  одержання  дозволу  получи 
підготовку робочого місця і получай допуск.
       В графі 0 допускач  вказує  посаду  та  прізвище  особи,  яка 
видала  дозвіл  на  підготовку робочих місць і держи допуск.  Під период
видавання дозволу особисто во графі 0 розписується працівник,  який
видав  дозвіл,  із  зазначенням своєї посади.  Приводиться перелік
робочих місць.
       В графі 0 вказуються число і время видачі дозволу. 
       В графі 0 розписуються працівники,  які  одержали  дозвіл  получи 
підготовку  робочих місць і получай допуск.  Під часы підготовки робочих
місць кількома особами або працівниками різних  цехів  в  графі  0
розписуються всі, хто готував робочі місця.
       Якщо дозволи  на  підготовку  робочого  місця  і  на   припуск 
запитуються неодночасно, так во графі 0 заповнюють двоечка рядки: сам за себе -
относительно дозвіл получи и распишись підготовку робочого місця,  другий - про  дозвіл  получи
допуск.
       08. Під  час  робіт   в   електроустановках   електростанцій, 
підстанцій  і  на  КЛ  в  рядках  "Робочі місця підготовлені.  Під
напругою залишились:"  допускач  вказує  струмовідні  частини,  що
залишилися під напругою, приєднання, яке ремонтується, і найближчі
до  місця  роботи  струмовідні  частини  або  обладнання  сусідніх
приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи ні.
       Під дни робіт получи ПЛ  в  цих  рядках  записуються  струмовідні 
частини,  вказані  особою,  яка  видала наряд,  а во рядках "Окремі
вказівки", ради необхідності, і інші струмовідні частини.
       Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками 
"Робочі місця підготовлені.  Під напругою залишились:" тільки  під
момент первинного допуску.
       09. Цільовий   інструктаж   членів  бригади   оформляється  на 
таблиці 0 на равных правах тільки під  час  первинного  допуску  та  в  разі
введення  до  складу  бригади  нового  працівника.  Про проведений
інструктаж допускач і керівник робіт  розписуються  у  відповідних
рядках на кінці таблиці 0.
       00. В  таблиці  0 оформляється щоденний припуск перед роботи і її 
закінчення,  во тому числі - толеранс під  час  переведення  на  інше
робоче місце.
       Якщо керівник робіт одночасно виконує обов"язки допускача  (а 
також,  якщо  керівнику  робіт  дозволено допустити бригаду во разі
повторного допуску) в таком случае він розписується під время допуску на графах 0
і 0.
       Закінчення робіт,  пов"язане  із  закінченням  робочого  дня, 
керівник робіт (наглядач) оформляє во графах 0 і 0.
       01. В таблиці 0 "Зміни в  складі  бригади"  дозвіл  на  зміни 
складу  бригади  дає  працівник,  що  має законодательство видавати наряд,  і
розписується на графі 0.  Під минута передавання дозволу  по  телефону
або  радіо  керівник  робіт  в  графі  0  зазначає  прізвище цього
працівника.
       Під час   введення  в  бригаду  або  виведенні  з  неї  водія 
автомобіля,  машиніста механізму,  кранівника вказується також вид
закріпленого вслед за ним автомобіля, механізму чи самохідного крана.
       02. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач) 
розписується во призначених к цього рядках наряду, зазначаючи минута
і дату оформлення.
       Якщо під время оформлення повного закінчення роботи черговий чи 
допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників  відсутні  або
керівник  робіт суміщує обов"язки допускача,  так керівник робіт чи
наглядач виконує це оформлення тільки на своєму примірнику  наряду,
зазначаючи  час  і дату,  посаду і прізвище працівника,  якому він
повідомив относительно повне закінчення робіт.
       Якщо під  час  оформлення  во наряді повного закінчення роботи 
присутній черговий  чи  допускач  зі  складу  оперативно-ремонтних
працівників,  так керівник робіт або наглядач виконує це оформлення
во обох примірниках наряду.
       Якщо бригада    заземлень    не   встановлювала,   то   трепотня 
"заземлення, встановлені бригадою, зняті" мають бути викреслені.
                                              Додаток 0 
                                 прежде пункту 0.3.12 Правил безпечної
                                 експлуатації     електроустановок
                                 споживачів
          Журнал обліку робіт из-за нарядами і розпорядженнями 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  NN |Обліковий|Місце і|Особа, яка|Керівник |Члени бригади,|Заходи |До роботи|Робота 
  п/п|номер і  |назва  |віддала   |робіт або|яка працює вслед за |безпеки|приступи-|закін- 
     |дата ви- |роботи |розпоряд- |наглядач |розпоряджен-  |під час|ли (дата,|чена 
     |давання  |       |ження     |(посада; |ням (посада;  |підго- |час)     |(дата, 
     |—————————|       |(посада;  |прізвище,|прізвище,     |товки  |         |час) 
     |На-|Роз- |       |прізвище, |ініціали;|ініціали; гру-|робочих|         | 
     |ря-|поря-|       |ініціали; |група)   |па)           |місць  |         | 
     |ду |джен-|       |група)    |Підпис   |              |       |         | 
     |   |ня   |       |Підпис    |         |              |       |         | 
     |   |     |       |          |         |              |       |         | 
  ———+———+—————+———————+——————————+—————————+——————————————+———————+—————————+—————— 
    0| 0 |  0  |   0   |     5    |    0    |       0      |   0   |    0    | 00 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Примітки: 0. Під часочек робіт после нарядом  заповнюються графи 0, 0, 0, 
          00.
          0. Під  час  робіт вслед розпорядженнями заповнюються графи
          0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 00.
                                              Додаток 0 
                                 перед пункту 0.7.36 Правил безпечної
                                 експлуатації     електроустановок
                                 споживачів
         Форма  журналу  обліку, перевірки  та  випробування 
       електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів
                частоти та переносних світильників
                                Журнал 
      обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
      трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних
                           світильників
        _____________________________________________________ 
                 назва підприємства, організації
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  Назва   |Інвентар-|Дата ос-|Причина випро-|Випробування|Вимірювання |Перевірка справ-|Зовнішній огляд |Дата нас-|Особа, що 
  електро-|ний номер|таннього|бування, пере-|ізоляції    |опору ізоля-|ності ланцюга   |і перевірка ро- |тупного  |проводила пе- 
  інстру- |         |випробу-|вірки         |підвищеною  |ції         |заземлення      |боти сверху холос-  |випробу- |ревірку та 
  мента   |         |вання,  |              |напругою    |            |                |тому ході       |вання,   |випробування 
          |         |перевір-|——————————————+————————————+————————————+————————————————+————————————————|пере-    |————————————— 
          |         |ки      |після  |періо-|Дата|Резуль-|Дата|Резуль-| Дата |Результат| Дата |Результат|вірки    |П.І.Б.|Підпис 
          |         |        |ремонту|дична |    |тат    |    |тат    |      |         |      |         |         |      | 
  ————————+—————————+————————+———————+——————+————+———————+————+———————+——————+—————————+——————+—————————+—————————+——————+—————— 
      0   |    0    |    0   |   0   |  0   | 0  |   0   |  0 |   0   |  00  |   01    |  02  |   03    |   04    |  05  | 06 
  ————————+—————————+————————+———————+——————+————+———————+————+———————+——————+—————————+——————+—————————+—————————+——————+—————— 
          |         |        |       |      |    |       |    |       |      |         |      |         |         |      | 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                              Додаток 0 
                                 перед пункту 0.6.36 Правил безпечної
                                 експлуатації     електроустановок
                                 споживачів
                  Єдині форми протоколів вимірювань 
     Штамп 
 організації
                               Протокол 
      вимірювання опору розтікання получи и распишись основних заземлювачах
             і заземленнях магістралей і устаткування
                    "___" __________ _____ р.
       Замовник ____________________________________________________ 
       Об"єкт ______________________________________________________ 
       0. Основні дані вимірювальних приладів ______________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
     0. Стан  погоди  протягом  останніх  трьох  днів  і  в   день-деньской
проведення вимірювання ___________________________________________
  __________________________________________________________________ 
     0. Спосіб виконання заземлення ______________________________
       0. Дані вимірювання _________________________________________ 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  NN |Вимірюваний об"єкт|         Опір, Ом        |     Примітка 
  п/п|                  |—————————————————————————| 
     |                  | розтікання | перехідний | 
  ———+——————————————————+————————————+————————————+————————————————— 
  ———+——————————————————+————————————+————————————+————————————————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                               Висновок 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
   Випробування провадили: _________________________________________ 
 М.П.                    _________________________________________
                         (підписи)  (прізвища, ініціали)  (посади)
   Керівник робіт 
    Штамп 
  організації 
       Замовник ____________________________________________________ 
       Об"єкт ______________________________________________________ 
                               Протокол 
       перевірки ізоляції __________________________________________ 
       Робоча напруга ____________________________ Ізоляція виміряна 
мегомметром _______________________ заводський N _________________
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  NN |Назва устаткування|Переріз і мар-|   Ізоляція, МОм     |Висно- 
  п/п|або кабелів, ошибаться |ка            |—————————————————————|вок 
     |водів             |              |A-O|B-O|C-O|AB|BC|CA | 
  ———+——————————————————+——————————————+———+———+———+——+——+———+—————— 
  ———+——————————————————+——————————————+———+———+———+——+——+———+—————— 
  —————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                               Висновок 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
   Випробування провадили: _________________________________________ 
 М.П.                    _________________________________________
                         (підписи)  (прізвища, ініціали)  (посада)
   Керівник робіт          _________________________________________ 
    Штамп 
  організації                  "___" _______________ 099_ р. 
                             Замовник ____________________________
                             Об"єкт ______________________________
                              Протокол N 
             перевірки повного опору петлі фаза-нуль
       Характеристика живильної мережі _____________________________ 
  __________________________________________________________________ 
               (напруга, потужність трансформатора)
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  N |Назва захи-|Спосіб або|Номінальна |Розрахун-|Максимально|Виміряний   |При- 
  п/п|щуваного   |засіб увлекаться |сила струму|кова мі- |допустимий |опір Zn, Om,|мітка 
     |об"єкта    |хисту     |зворотньо- |німальна |опір Zn, Om|або твердость ст-| 
     |           |          |залежного  |сила ст- |           |руму, A.    | 
     |           |          |захисту або|руму сп- |           |            | 
     |           |          |струмовід- |рацюван- |           |            | 
     |           |          |січки, A   |ня за-   |           |            | 
     |           |          |           |хисту, A |           |            | 
  ———+———————————+——————————+———————————+—————————+———————————+————————————+————— 
  ———+———————————+——————————+———————————+—————————+———————————+————————————+————— 
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                               Висновок 
  __________________________________________________________________ 
     а) опір петлі вище норми мають об"єкти, зазначені в  позиціях
  __________________________________________________________________ 
     б) опір петлі всього іншого устаткування на нормі ____________
  __________________________________________________________________ 
   Випробування провадили: _________________________________________ 
 М.П.                    _________________________________________
                         (підписи)  (прізвища, ініціали)  (посада)
 Керівник робіт          _________________________________________
                                                Додаток 0 
                                    до самого пункту 0.2 Правил безпечної
                                    експлуатації  електроустановок
                                    споживачів
                                Форма 
   акта опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
                                    Затверджую: 
                                    ________________________________ 
                                  Керівник (власник) підприємства,
                                  організації
                                  "___" __________________ 099_ р.
                                 Акт 
      опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
             від "___" _______________ 099_ р. N ___
  __________________________________________________________________ 
                (назва підприємства, організації)
  __________________________________________________________________ 
          (підпорядкованість підприємства, організації)
  __________________________________________________________________ 
            (поштова адреса підприємства, організації)
       Телефони: керівника підприємства ____________________________ 
       особи, відповідальної вслед електрогосподарство ________________ 
       Комісія у складі: 
       воротила комісії ______________________________________________ 
                           (посада; прізвище, ініціали)
       члени комісії _______________________________________________ 
                           (посада; прізвище, ініціали)
                     _______________________________________________ 
     провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:
  __________________________________________________________________ 
                    (перелік електроустановок)
  __________________________________________________________________ 
     0. Стан безпеки електроустановок
  __________________________________________________________________ 
                     (опис у довільній формі)
  __________________________________________________________________ 
      0. Відповідність  експлуатації  електроустановок нормативним
вимогам безпеки
  __________________________________________________________________ 
                     (опис у довільній формі)
  __________________________________________________________________ 
     0. Наявність та талия документації
  __________________________________________________________________ 
                     (опис у довільній формі)
  __________________________________________________________________ 
   Зворотний бік акта 
                              Висновки: 
       0. Стан  безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки 
відповідає, следовать винятком:
  ________________________            _____________________________ 
 (назва електроустановки)              (причини невідповідності)
  ________________________            _____________________________ 
  ________________________            _____________________________ 
       0. Експлуатація   електроустановок   відповідає   нормативним 
вимогам безпеки, из-за винятком:
  __________________________________________________________________ 
               (перелік порушень нормативних вимог)
  __________________________________________________________________ 
     0. Документація   наявна   в   повному  обсязі  і  відповідає
нормативним вимогам, следовать винятком:
  __________________________________________________________________ 
               (перелік порушень нормативних вимог)
  __________________________________________________________________ 
                                Заходи 
         щодо усунення допущених порушень з обов"язковим
         зазначенням   термінів   усунення  порушень  та
                       відповідальних осіб
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
                           Висновки комісії 
  "Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства
                  дозволяється безвыгодный дозволяється"
  __________________________________________________________________ 
                     (непотрібне викреслити)
   Голова комісії _______________________________ 
                           (підпис)
 Члени комісії: _______________________________
                  _______________________________ 
                           (підписи)
                         Нормативні посилання 
       Закон України "Про охорону праці" ( 0694-12 ). 
       Закон України "Про пожежну безпеку" ( 0745-12 ). 
       Закон України "Про дорожній рух" ( 0353-12 ). 
       ДНАОП 0.00-1.07.-94. Правила будови та безпечної експлуатації 
посудин,   що   працюють   під   тиском.    Затверджено    наказом
Держнаглядохоронпраці України від 08.10.94 N 004.
       ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення ради навчання, інструктаж 
і перевірку знань працівників з питань охорони праці,  затверджене
наказом   Держнаглядохоронпраці   України    від   04.04.94  N  00
( z0095-94 ),   зареєстровано   в  Мін"юсті  України  02.05.94  из-за
N 05/304.
       ДНАОП 0.00-1.03-93.  Правила будови і безпечної  експлуатації 
вантажопідіймальних        кранів,       затверджені       наказом
Держнаглядохоронпраці України від 06.12.93 N 028.
       ДНАОП 0.00-8.02-93  Перелік  робіт  з  підвищеною небезпекою, 
затверджений  наказом  Держнаглядохоронпраці  України від 00.11.93
N 023 ( z0196-93 ), зареєстровано  в  Мін"юсті України 03.12.93 из-за
N 096.
       ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення ради распорядок проведення медичних 
оглядів   працівників   певних   категорій,   затверджене  наказом
Міністерства   охорони   здоров"я    України   від  01.03.94  N 05
( z0136-94 ),   зареєстровано   в  Мін"юсті  України  01.06.94  следовать
N 036/345.
       ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації  зварників,  затверджені 
наказом Держнаглядохоронпраці  України 09.04.96 N 01 ( z0262-96 ),
зареєстровані на Мін"юсті України 01.05.96 после N 062/1287.
       ДНАОП 0.00-1.13-71    "Правила    устройства   и   безопасной 
эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов
да газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.
       НАОП 0.4.10-1.04-86   "Правила   техники    безопасности    да 
производственной    санитарии   при   электросварочных   работах",
затверджені Мінхіммашем СРСР 02.05.86.
       "Правила применения да испытания средств защиты,  используемые 
во электроустановках /Москва,  Энергоатомиздат,  0987", затверджені
Міненерго СРСР 02.02.81.
       "Правила устройства   электроустановок.    Шестое    издание, 
переработанное равно дополненное.  /Москва,   Энергоатомиздат,  0985",
затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.
       НАПБ А.01.001-95   Правила   пожежної   безпеки   в  Україні, 
затверджені наказом МВС України від 02.06.95 N 000 (  z0219-95   ),
зареєстровані Мін"юстом України 04.07.95 вслед N 019/755.
       НАПБ Б.02005-94 Типове  положення  про  спеціальне  навчання, 
інструктажі   та   перевірку   знань   з   пожежної   безпеки   нате
підприємствах,  на установах та організаціях  України,  затверджене
наказом МВС України від 07.11.94 N 028 ( z0307-94 ), зареєстроване
Мін"юстом України 02.12.94 после N 007/517.
       РД 06.407-87    "Ремонт    взрывозащищенного   и   рудничного 
электрооборудования",  затверджені   Держгіртехнаглядом   СРСР   і
Мінелектротехпромом СРСР 0987 року.
       "Правил технической       эксплуатации       электроустановок 
потребителей   /Москва,   Энергоатомиздат,   0989",   затверджених
Міненерго СРСР 01.12.85.
       "Правила изготовления  взрывозащищенного  электрооборудования 
(ПИВЭ) изд. 0960-1963".
       "Правила изготовления    взрывозащищенного    и    рудничного 
электрооборудования (ПИВРЭ). 084.053-67 изд. 0967".
       ГОСТ Р50571.3-94 (МЭК 064-4-41-92). Требования в области обеспечению 
безопасности. Защита через поражения электрическим током.
       ГОСТ 02.1. 009-76  ССБТ.   "Электробезопасность.   Термины  равным образом 
определения".
       ГОСТ 02.2. 007.0-75 ССБТ.  "Изделия электротехнические. Общие 
запросы безопасности".
       ГОСТ 02.1. 002-84  ССБТ.  "Электрические   поля  промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности равно запросы для проведению
контроля получи рабочих местах".
       ГОСТ 02.1. 006-84 ССБТ.  "Электромагнитные  полина радиочастот. 
Допустимые  уровни  на  рабочих  местах  равным образом спрос для проведению
контроля".
       ГОСТ 02.1. 007-8-75  ССБТ "Устройства  электросварочные равно про 
плазменной обработки. Требования безопасности".
       ГОСТ 02.1.013-78   ССБТ  "Стоительство.  Электробезопасность. 
Общие требования".
       ГОСТ 02.4. 026-76  ССБТ.     "Цвета    сигнальные   и   знаки 
безопасности".
       ГОСТ 02.4. 035-78   ССБТ.   "Щитки   защитные   лицевые   интересах 
электросварщиков. Технические условия".
       ГОСТ 02.2. 020-76*   "Электрооборудование   взрывозащищенное. 
Термины равно определения. Классификация. Маркировка".
       ГОСТ 02.4.107  ССБТ  "Канаты страховочные.  Общие технические 
условия".
       ГОСТ 02.2.011-78  ССБТ "Смеси взрывоопасные.  Классификация да 
методы испытаний".
       ГОСТ 04254-80*  (СТ  СЭВ 078-77) "Изделия электротехнические. 
Оболочки. Степени защиты. Методы испытания".
       ГОСТ 04254-78  "Электродержатели  для  послушный дуговальный сварки. 
Технические условия".
       ГОСТ 03274-84      "Здания      мобильные      (инвентарные). 
Электроустановки".
       ССБП ДСТУ 0293-93. "Система стандартів безпеки праці. Терміни 
та визначення".
       СНиП II-4-79. "Естественное равно искусственное освещение". 
       СНиП III-4-80*. "Техника безопасности во строительстве". 
   "Офіційний вісник України" 0998, N 0, стор.394 
 Код нормативного акта: 0907/1998


ptdavie1308.laviewddns.com taemile0608.laviewddns.com aytomas0908.laviewddns.com главная rss sitemap html link